Uticajna knjiga Karol Duek Majndset i njeno višedecenijsko istraživanje na Stenford univerzitetu postavili su majndset rasta u sam centar takmičenja kompanija u vreme neizvesnosti. Zaista predstavlja strateški imperativ za koji se odlučuju mnogi lideri u različitim sektorima kada žele da napreduju i nastave s uspehom. Problem je u tome što ima mnogo lidera koji ga zapravo uopšte ne koriste. Zašto?

Majndseti teorija je jednostavna i kada se primenjuje konzistentno, može biti veoma moćna. Svodi se na jedno jednostavno otkriće dokazano brojnim studijama u izvođenju Duek i drugih istraživača – svako od nas ima sposobnost da koristi dva majndseta: fiksni i rast. Svaki majndset proizvodi veoma različite putanje, pogotovo za one koji se nadaju da izgrade uspešne organizacije. Evo kako funkcionišu ova dva majndseta.

Sa fiksnim majndsetom, doživljavate svet kao ograničen i koprcate se sa svojim biznisom radeći najbolje što možete sa onim čime raspolažete. To ne liči na vas, kažete? Osvrnite se oko sebe. Mesta koja naučimo, uloge koje ispunjavamo, istina je da svet oko nas podstiče fiksni majndset. Samo razmislite o preduzetniku (možda o onome koga vidite u ogledalu) koji postaje fokusiran na proizvodnju rezultata i dostizanje brojeva vezanih za biznis plan, toliko da ne uspeva da vidi kada mu svet oko njega dokazuje da je taj plan irelevantan. Mogao bi ubediti sebe da postizanjem željenih brojeva povećava stepen predvidljivosti, ali neizbežno, ne uspevajući da ostane otvoren za bolje ideje i prilike za rast, sve se završi smanjivanjem.

Majndset rasta, s druge strane, daje drugačiji pogled. Sagledavate ograničenja koja ste sebi postavili (plan, njegove brojke, čak i ciljano tržište) kao korisna ali sama po sebi privremena. Svesni ste i verujete u priliku za neprestanu ekspanziju što se tiče vaših ideja, veština i uticaja.

Kada se ovako postave jedan do drugog, majndset rasta je atraktivan, što je delom razlog zašto toliko mnogo lidera govori o njemu. Pa i pored toga mnogi se osećaju zaglavljenim u okruženjima (često su ih i sami napravili) u kojima dominira fiksni majndset. Ali imamo dobre vesti! Istraživanja Karol Duek iznova dokazuju da čak i ako suženi majndset trenutno vlada vašim svetom, to možete promeniti. A kada to uradite, istraživanja opet pokazuju da se promena zadržava. Čini se da smo toga gladni i kada  zasitimo glad, napredujemo.

Izazov je u tome kako napraviti preokret

Brojna istraživanja preduzetništva su pokazala da je najbolji način da pređete na majndset rasta upravo da počnete od sledeća tri jednostavna koraka.

1. Tragajte za načinima na koje možete ukrštati ideje

Jedan od ranih istraživača kreativnosti, Artur Kesler, primetio je da kreativna otkrića u bilo kojoj oblasti imaju isto poreklo: ukrštanje ideja. Fiksni majndset pokušava da drži naše ideje u poređanim fasciklama, nadajući se da će ostvariti predvidljive rezultate u našim životima. Problem je u tome što je prilično teško inovirati odvajajući ideje jedne od drugih. U realnosti, baš kada se dvema idejama omogući da se spoje na neočekivani način, mi zapravo ugledamo nešto novo. Kada sebi damo slobodu da gledamo u ta ukrštanja, čak i promenom gde ili u koga gledamo, to nas postavlja u majndset rasta.

2. Istražite nova okruženja za učenje

Reformator obrazovanja Ken Robinson je poznat po svojim TED govorima o učenju i kretivnosti, ali njegova otkrića o tome kako su ljudi stvoreni da uče su daleko značajnija. Ljudi cvetaju u okruženjima za učenje koja su raznolika, unikatna i dinamična. Ali, još važnije, to nije način na koji je struktuirana većina naših okruženja za učenje, od škola do programa poslovne obuke. Uče nas pravilima, a mi zatim učimo svoje zaposlene, pa čak i svoje kupce, da prate unapred ustanovljene putanje i traže poznate zaključke, oslanjajući se samo na ljude i ideje koje su nam već poznate. Čak i jednostavno skretanje u raznolikiji ili drugačiji pogled na svet (poput pitanja za kupce šta “oni” vide, umesto da im govorite šta vi želite da vide) može potpuno preokrenuti prilike koje su vam dostupne da se razvijate i rastete.

3. Postanite i ostanite otvoreni

Poslednji način koji vam može pomoći da stignete do onoga što obećava majndest rasta vam možda već zvuči poznato: ne zaustavljajte se. Na početku svake dobre inovacije je otvorenost, ta želja da se prelaze granice, istraži nepoznato i eksperimentiše. U svakom slučaju, otvorenost osvetljava put inovaciji i onim vrednim rezultatima koje priželjkujemo. Ako želimo da rastemo, ako želimo da stvaramo, nije dovoljno da samo krenemo otvoreno, moramo takođe naučiti i kako da ostanemo otvoreni. U tome leži moć. A jedini način da oslobodimo tu moć je da usvojimo majndset rasta.

Tri jednostavna koraka, toliko logična da najverovatnije upravo sada potvrdno klimate glavom. Pokrenite se!

Kad naumite da razvijate Majndset rasta