Kojih 5 kvaliteta izuzetnih lidera poseduju istaknuti ljudi na CEO pozicijama?

Pripovedanje.

Izuzetni osnivači su kadri da artikulišu priču svoje kompanije i njenu misiju, kao i priču o sebi – zaposlenima, investitorima i kupcima. I to čine s energijom koja gotovo nalikuje religoznom zanosu – praktično, eni su evanđelisti. Reč je o tome da navedete ljude da osećaju da postoji pokret, te da i sami imaju šansu da budu njegov deo. Morate kreirati ovu energiju koja stvara osećaj neizbežnosti da će ova mala stvar koju gradite narasti i da ćete pobediti. Radi se o inspirisanju ubeđenja. Svaki CEO ima svoj način na koji ovo postiže.

Na primer, Mark Beniov je koristio ovu veoma jednostavnu ideju “Bez softvera” koja je objedinila frustraciju ljudi softverom koji se instalira na njihovim uređajima. I  bio je prilično direktan po to pitanju, prodajući svoji priču iznova i iznova što je moguće većem broju ljudi. Doslovno bi angažovao ljude da nose transparente ispred konferencija kompanije Oracle na kojima je pisalo: “Bez softvera”, u formi protesta, jer je znao da će tamo prisustvovati svi koji treba da ih vide. Pronašao je nešto što je bilo blisko kupcima i oko toga napravio pokret. U svojim ranim danima, Salesforce je bio pokret u istoj meri u kojoj je bio proizvod.

Ešatoš Garg, CEO kompanije Eightfold, ima drugačiji pristup. On je više intelektualni tip i manje ekstrovertan u svom pristupu nego Mark. Zaista veruje u problem i da će ga njegov proizvod rešiti. Milijarde ljudi je nezadovoljno svojim poslom i Eightfold će im pomoći. On je podigao veštačku inteligenciju za regrutaciju na nivo plemenitog cilja i sjajan je u prodaji te vizije licem u lice – mi smo zajedno u tome da rešimo problem zapošljavanja. Ljudi odbijaju bolje plaćene pozicije u drugim kompanijama kako bi došli da rade za Eightfold jer se osećaju kao da ih Garg poziva da se posvete višem cilju.

Možete li da prodate svoju ideju u 60 do 90 sekundi?

Jasna komunikacija.

Za osnivače je od suštinske važnosti da konstantno ponavljaju svoju strategiju, daju nadu i optimizam a istovremeno budu transparentni o realnosti na terenu. Teško je to raditi svakodnevno; veoma često, lakše je izbegavati teške razgovore, pa ipak, svakoga dana, većina uspešnih osnivača čini svestan izbor da se upusti u konstruktivnu otvorenost.

Nije dovoljno znati kako izgleda velika slika. Konstantna komunikacija širom organizacije mora postojati o tome kako do nje dospeti. Lideri treba konstantno da razjašnjavaju ciljeve i odgovornosti. Ko je odgovoran za A, B, C i kako se dolazi do 1, 2, 3. Jedan od omiljenih alata za komunikaciju je nedeljni imejl celom timu koji sadrži poslovne novosti, artikuliše razloge za vaše odluke i deli šta imamo na umu.

Kako da održite prezentaciju a da se ne raspadnete

Samo-korekcija.

Kao i većina lidera evanđelista, uspešni direktori imaju duboko usađena uverenja, ali su takođe samokritični i reflektivni. Izuzetni lideri treba da budu kao sunđeri – konstantno tražeći fidbek sa tržišta, i o sebi. Oni slušaju s namerom, hvataju beleške i postavljaju promišljena pitanja koja odražavaju da su slušali. U svakoj fazi, većina njih obavlja najvažniji posao koji je ikada radilo u životu. Uspešni lideri su sposobni da se razvijaju jednako brzo (ili brže) kao što se razvija i njihova kompanija.

Lideri pružaju više nego što uzimaju

Istrajnost i snalažljivost.

Ne postoji zamena za istrajnost i neumornost, ali nije dovoljno biti istrajan. Morate biti sposobni da završavate stvari a za to vam je potrebna ingenioznost. To praktično znači da treba da se snalazite najbolje što umete sa onim čime raspolažete, praveći limunadu od limuna. Pronalazeći alternativna rešenja za prepreke. Istrajnost vas čini dobrim, a snalažljivost vas čini izuzetnim. Najbolji lideri shvataju kakvi su problemi i rade sve što je potrebno dok ih ne reše.

Zašto vaš tim probija rokove i kako to da rešite

Sklonost akciji.

CEO lideri vode sa prve linije i vode ličnim primerom. Kada situacija nalaže, oni odgovorno istupaju i preuzimaju stvari “na svoja pleća”. Opsednuti su detaljima poslovanja i drže ključne brojeve u malom prstu.

Kojih 5 kvaliteta izuzetnih lidera biste vi naveli?

5 testova emocionalne inteligencije za Lidere