Premda plan za razvoj zaposlenih može naširoko varirati od jednog biznisa do drugog, pa čak i među zaposlenima, postoje određeni elementi koji se svaki put javljaju. Ove komponente u kombinaciji kreiraju izuzetne planove razvoja zaposlenih koji dobro funkcionišu.

U kompanijama, zaposleni se često ohrabruju da učestvuju u procesu profesionalnog razvoja koji bi podstakao njihov uspeh. Pojedincima je obično teško da uspeju u bilo čemu bez konkretno sastavljenog plana.

1. Uključite maksimalno četiri SMART cilja.

Organizacije koriste različite reči da definišu šta znači SMART, ali opšta namera je ista. Zaposleni je skloniji da ostvari cilj koji je pravilno definisan i dostižan.

Akronim SMART (iz engleskog jezika) je lak način da se osigura da su ciljevi konkretni (Specific), merljivi (Measureable), dostižni (Attainable), relevantni (Relevant), i oročeni (Time-bound). Sa ovom formulom, lako je napraviti ciljeve koji su nešto više od puke liste snova.

Ipak, čak i najefektivnija lista ciljeva treba biti izvodljiva, zato nemojte pretrpavati razvojni plan sa više stavki nego što zaposleni može da postigne.

Lista od četiri cilja (ili manje) će dati vašim zaposlenima fokus i pravac i sprečiti da postanu preopterećeni ili rasute pažnje.

2. Pobrinite se da ciljevi budu poduprti konkretnim aktivnostima.

Čak i SMART cilj može delovati nedostižno. Struktura i podrška su od suštinskog značaja za poboljšanja i postizanje cilja. Radite sa zaposlenima na tome da podelite svaki cilj na korake. Podstaknite ih da vrednuju i slave svoj napredak tokom čitavog procesa.

Ovaj proces će im pomoći da preuzmu odgovornost nad planom i povećati verovatnoću uspeha. Postarajte se da im obezbedite alate i resurse koji će im omogućiti da nastave dalje.

3. Fokusirajte se na ono što je najvažnije.

Kada pomažete zaposlenima da ograniče obim svog razvojnog plana, važno je usredsrediti se na one veštine koje su pojedincu najpotrebnije ili za koje ima najveću želju da razvije.

Nemojte petljati po razvojnom planu pokušavajući da navedete zaposlenog da odjednom uradi gomilu različitih stvari.

Ako koristite ovakav pristup razvoju, to vam jedino može doneti efekat da zaposleni uopšte ništa ne nauči. Fokusiranjem na ograničeni broj veština ili kompetenci možete povećati šanse zaposlenog za uspeh.

Taj uspeh zatim postaje temelj za budući razvoj.

4. Obezbedite pristup obilju alata i opcija za učenje.

Pristupite svakoj oblasti za unapređenje istraživanjem mnoštva različitih opcija za razvijanje odgovarajućih veština. Ako obezbedite listu alata ili prilika, to će pomoći u osiguravanju da plan obuhvata aktivnosti i iskustva koja zaista rezonuju sa osobom.

Raznolikost će takođe pomoći da se utvrdi učenje, tako da se bilo koje znanje koje podučavate ili razvijate zaista zadržava kod zaposlenog. Dobar miks zadataka, materijala za čitanje, neformalne ili formalne obuke, kao i individualan i posao u saradnji – sve će to dati zaposlenom opcije dok nastavlja da radi na svom razvojnom planu.

Takođe, to omogućava fleksibilnost. Ako pristup sa određenim alatom ne funkcioniše, ima drugih koje može odabrati.

5. Uključite prilike koje vremenom postaju sve veći izazovi

Efektivni plan razvoja treba da pruži pojedincu sve veće izazove u aktivnostima i ciljevima. Ukoliko razvojni plan ne predstavlja izazov za zaposlenog, neće biti poboljšanja.

Ipak, nivo zahtevnosti treba da bude realističan i meren bez previše brzog povećavanja. Ukoliko je plan previše težak, ljudi bi mogli da se obeshrabre i odustanu od svega.

Budite pripremljeni i voljni da radite sa zaposlenim kako biste prekrajali plan tokom implementacije sa svrhom prilagođavanja potrebama osobe i brzini razvoja.

6. Obavežite se na proces praćenja odgovornosti

Podstaknite osobu da preuzme odgovornost nad svojim ličnim razvojem. Radite sa njom kako biste kreirali i usaglasili konkretne mehanizame odgovornosti u okviru razvojnog plana. Zakažite sastanke na kojima ćete zajedno pratiti i proveravati napredovanje, davati fidbek i praviti neophodne izmene.

Zapamtite, detaljan i dobro izveden plan za razvoj zaposlenih može biti od pomoći da unapredite učinak i nivo angažovanosti radnika, te doprineti ukupnom uspehu poslovanja.

Kako do unapređenja – 9 odlika najboljih zaposlenih