U okviru poslovanja u kompanijama i industrijama svih vrsta, i među liderima svih novoa, saradnja je sasvim sigurno neophodan alat, ali je veoma često potcenjena moć saradnje.

Saradnja osnažava organizacije pomažući timovima da funkcionišu efektivnije i takođe iniciranjem timski zasnovanih odluka kada se razvijaju rešenja i planovi.

Za timove je neophodno da njihovi članovi i lideri budu posvećeni kolaborativnom procesu kako bi rešavali probleme efikasno, donose bolje odluke i otrkivaju produktivne načine za izvođenje najvažnijih timskih i poslovnih inicijativa.

Sa današnjom brzinom poslovanja, organizacijama su potrebni ne samo članovi timova i lideri koji su dobri u svom poslu kao pojedinci, već je potrebno da budu dobri u zajedničkom radu u skladu sa organizacionim ciljevima – a jednostavno ne možete da izgradite tim visokog učinka bez saradnje.

Uloga lidera

Lideri imaju više izbora povodom toga kako rade sa svojim i drugim timovima u kompaniji: Mogu odabrati da zauzmu direktivniji, manje inkluzivan pristup, ili mogu da se odluče za pristup koji je kolaborativniji, oslanja se na raznolike ideje drugih ljudi i oslobađa njihovu kreativnost i angažovanost i osnažuje ih.

Kolaborativni pristup vođenju timova kapitalizuje na kolektivnoj inteligenciji grupe i omogućava ljudima da koriste svoje talente kako bi radili zajedno da rešavaju probleme, donose odluke i ostvaruju zajedničke ciljeve. Jedna mudra izreka kaže: “Niko od nas nije toliko pametan kao svi mi”. Ovo je najveća istina među timovima.

Pa, kako znate da li imate kolaborativno timsko okruženje? Obratite pažnju na sledeće timske tendencije. One su pokazatelji kulture saradnje i njihovo prisustvo ili odsustvo će vam pomoći da se uverite u trenutni nivo saradnje u vašem timu.

  • Grupne diskusije su prijateljske i produktivne
  • Članovi tima su uključeni i angažovani na timskom zadatku ili cilju
  • Nivo takmičarskog duha među članovima tima je nizak
  • Svačiji doprinos se ohrabruje i vrednuje
  • Konflikti i tenzije se razrešavaju otvoreno, iskreno i efektivno

Opšte mišljenje može biti da izgradnja kolaborativnog timskog okruženja zahteva vremena, ali da li vam posvećivanje vremena unapređivanju saradnje zapravo štedi vreme na kraju krajeva?

Zar imati kolaborativni tim ne pomaže da se prevaziđu problemi, nesporazumi i pogrešna komunikacija?

Zar imati tim u kome sve strane doprinose procesu donošenja timskih odluka ne čini svakog više angažovanim i posvećenim timskim ciljevima? I da ne zaboravimo mnoge druge pogodnosti i pozitivne posledice koje se mogu dobiti zahvaljujući negovanju bolje saradnje: otvoreni dijalog, kreativna rešenja, pojačano jedinstvo i unapređena timska usklađenost i posvećenost.

Sve što je potrebno da napravite suštinska poboljšanja u timskom nivou kolaboracije jeste malo fokusa i truda. Sve se svodi na angažovanje tima i podsticanje članova da se posvete zajedničkom radu oko jasne i upečatljive vizije. Taj impuls zatim može biti usmeren u više nivoe timskog performansa. Nemojte potcenjivati ovaj moćni alat.

Saradnja vam je nadohvat ruke!

5 saveta kako sarađivati sa bilo kime