Veštačka inteligencija (VI) menja način na koji etrgovinske kompanije posluju. VI se implementira u sistemima širom etrgovinskog sektora. Od generisanja lidova do prikupljanja informacija, VI je unapredila brojne aspekte industrije. Algoritamski botovi su napravili revoluciju u usluživanju korisnika. Automatizovani sistemi su vodeća snaga koja stoji iza poboljšanja u etrgovinskom softveru. Etrgovinska VI je trend koji pokreću podaci i omogućava kompanijama da jednostavno upravljaju i analiziraju informacije o potrošačima. Koristeći ove automatizovane sisteme i VI robot mašine, kompanije su sposobnije da ostvare svoje prodajne ciljeve. U nastavku navodimo neke od trendova koji pokazuju kako veštačka inteligencija menja Etrgovinu u različitim aspektima ove industrije.

#1. Pametno predviđanje prodaje

Jedan od načina na koji veštačka inteligencija menja industriju je omogućavanjem pametnijeg predviđanja prodaje. Ova pametna predviđanja prodaje koriste VI kako bi optimizovala lanac nabavke. VI algoritmi analiziraju etrgovinske proizvode kako bi pružili tačna predviđanja prodajnih količina.

Pametno predviđanje prodaje daje trgovcima mogućnost da bolje razumeju kako se njihovi proizvodi prodaju. To zatim omogućava prodavcima da naprave odgovarajuću ravnotežu između nabavke i potražnje. Ovi podaci se takođe mogu koristiti za identifikovanje parametara segmentacije kupaca. VI sistemi prave segmentaciju kupaca zasnovanu na činjenicama. Identifikovanjem određjujućih karakteristika kupaca upotrebom VI, trgovci su u boljoj mogućnosti da predvide trendove u prodaji.

Etrgovinski biznisi koriste suptilne kriterijume i preference za proizvodima kako bi razvili efektivnije marketing strategije. Algoritamsko predviđanja prodaje je VI trend koji menja industriju.

#2. Unapređene mogućnosti pretrage za korisnike

VI se takođe koristi u kompanijama kako bi se unapredile mogućnosti pretrage za korisnike na njihovim etrgovinskim sajtovima. Ovi etrgovinski pretraživači su kadri da razmišljaju na isti način kao i ljudi.

Etrgovinska rešenja zasnovana na Klaudu koriste podatke o kupcima da kreiraju relevantnije prikaze proizvoda. Ovo se postiže putem prirodne obrade jezika. VI sistemi stavljaju informacije o kupcima u kontekst kako bi unapredili rezultate pretrage.

Modeli veštačke inteligencije takođe unapređuju vizuelne elemente ovih rezultata pretrage. Etrgovinski softver sa VI automatski obeležava, organizuje i vizuelno pretražuje sadržaj koristeći napredne opcije označavanja. To povezuje kupce sa vizuelnim reprezentacijama proizvoda koje odgovaraju njihovim estetskim preferencama. Veštačka inteligencija unapređuje pretraživače koje kupci koriste na etrgovinskim sajtovima.

#3. Sinhronizovanje mejlova kupcima

Možete uočiti VI u sistemima za sinhronizovanje mejlova kupcima. Imejl marketing je efektivna strategija koju koriste etrgovinske kompanije. Kada kupci predaju porudžbinu, njihova imejl adresa se automatski sinhronizuje sa marketing imejl listom.

Rešenja zasnovana na Klaudu koriste podatke za imejl marketing kampanje. Ovo umnogome podstiče učinak vaše etrgovinske platforme. Ove adrese su organizovane po kategorijama kupaca upotrebom relevantnih podataka. Etrgovinski softver koristi VI kako bi analizirao ove kompleksne podatke. To uključuje ponašanje kupaca i analizu toka klikova.

Veštačka inteligencija spaja imejl adrese kupaca sa personalizovanim marketing listama. Marketing timovi su tako opremljeniji da sprovode daleko efektivnije imejl marketing kampanje. Sinhronizacija imejl marketing lista je još jedan trend u VI automatizaciji.

#4. Automatizovana logistika

VI trendovi nisu ograničeni na sisteme okrenute ka korisnicima. Zapravo, obimna upotreba VI u industriji je automatizacija logističkih procesa. Etrgovinski softver koristi automatizovane sisteme kako bi ispunio i poslao porudžbine proizvoda.

VI roboti se sada nalaze u skladištima širom sveta. Ovi roboti podižu efikasnost i brzinu operacija u skladištima. Oni efektivno slažu proizvode na policama, pakuju i šalju robu. Dronovi za isporuku koje vodi VI se takođe koriste prilikom transporta proizvoda.

Ovi VI trendovi u automatizaciji umanjuju troškove i povećavaju prihode za etrgovinske kompanije. Veštačka inteligencija se koristi kako bi se automatizovali logistički procesi u etrgovinskoj industriji.

#5. Napuštanje korpe

Najzad, etrgovinske prodavnice koriste VI tehnologiju kako bi umanjile napuštanje korpe. Na svakom sajtu, određeni procenat potrošača napušta svoju e-korpu. Kada se ovo dogodi, etrgovina gubi prodaju. Kompanije koriste VI da prevaziđu ovaj problem i prevedu napuštanje korpe u prodaju.

Jedan od načina na koji to rade je putem marketinških mejlova. Automatizovani sistemi šalju mejlove podsetnike kupcima koji su zaboravili na svoje korpe. Kompanije takođe preduzimaju korake da identifikuju znakove upozorenja dok kupci pregledaju sajt. VI ispituje digitalno ponašanje korisnika kako bi identifikovala kada bi mogli napustiti korpu.

To se postiže upotrebom kompleksnih analitičkih sistema koji interpretiraju stotine podataka u realnom vremenu. Kada prodavnice identifikuju korake koji vode ka napuštanju korpe, mogu poslati kupcima odgovarajuće poruke kako bi ih zadržali. VI trendovi koji se fokusiraju na napuštanje korpe unapređuju etrgovinsku industriju.

Trendovi veštačke inteligencije menjaju etrgovinsku industriju na bolje.

  • Pametno predviđanje prodaje omogućava kupcima da naprave savršenu ravnotežu između zaliha i potražnje.
  • VI modeli su načinili pretraživače izuzetno intuitivnim za kupce.
  • Automatizovni logistički sistemi podižu efikasnost skladištenja.
  • Sinhronizovanje mejlova kupacima analizira podatke o kupcima zarad boljih imejl marketing kampanja.
  • Analitički sistemi interpretiraju podatke kako bi smanjili stepen napuštanja korpi.

Ovo su neki od trendova koji ilustruju kako veštačka inteligencija menja Etrgovinu.

Automatizacija, roboti, kraj zapošljavanja i drugi mitovi