Unutar svog uma, verovatno imate jasnu sliku kuda idete; međutim, osim ako vaš tim nije sastavljen od ljudi koji umeju da čitaju misli, značiće vam da imate dobro osmišljen proces  za razvoj strategije sa smislom koji će pomoći i vama i članovima vašeg tima da se ne izgubite i ne upuštate se u nepotrebna (i često veoma skupa) skretanja sa pravca.

Biti uspešan u bilo kom poduhvatu podrazumeva imati čvrstu strategiju

Sva je prilika da ste već svesni značaja posedovanja jake strategije, upravo one koja će vas voditi ka uspehu. Veće je pitanje kako razvijate strategiju koja ima smisla i kako da pridobijete svoj tim?

Lideri na svim nivoima poslovanja unapređuju i poboljšavaju učinak svojih timova i organizacija putem razvijanja jakih, smislenih strategija, a u nastavku navodimo nekoliko saveta koji će vam pomoći da napravite strategiju iza koje vaš tim zaista može da stoji.

Savet #1: Radite na tome

Postoji mnoštvo agencija koje možete unajmiti i koje će za vas kreirati brojne tipove strategija razvoja a da vi ni prstom ne mrdnete. Ova opcija može predstavljati veliko iskušenje, budući da vreme i trud neophodni da se izvede potrebno istraživanje, analiziraju brojke i održavaju fokus grupe neće biti krst koji sami treba da nosite.

Ipak, koliko god bilo zgodno imati potpunog autsajdera da razvija strategiju za vašu kompaniju, mane ovog pristupa su ogromne: Nećete zaista osećati strategiju kako svoju, jer je neko drugi uradio sav posao umesto vas.

Kada vi i članovi vašeg tima posvetite sopstveno vreme i trud razvijanju izuzetne strategije, bićete ponosni da je zovete vašom i krajnji rezultat smatate svojim, jer će to biti plod vašeg rada i truda. Aktivno uključivanje u razvoj vaše strategije će joj dati na značaju i smislu, kako za vas, tako i za vaš tim. To će rezultirati većim stepenom lične posvećenosti prilikom sprovođenja.

Savet #2: Uključite svoj tim u razvijanje strategije

Kao lider, treba da držite uzde u smislu razvijanja vaše strategije, ali je od suštinske važnosti da uključite i sarađujete sa ostalim članovima vašeg tima tokom čitavog procesa.

Ukoliko želite da vaš tim u potpunosti podržava vas kao i strategiju koju razvijate, omogućavanje prilika da podele svoje misli i ideje će doprineti da je članovi tima doživljavaju kao smislenu i inspirisaće ih da preuzmu ličnu odgovornost za njen uspeh.

Uključivanje drugih u proces razvoja strategije može biti puno izazova i može voditi određenim neslaganjima. Ipak, ukoliko odlučite da budete otvorenog uma i odvažno se suočite sa problemima, vaša strategija će biti utoliko bolja na duge staze.

Savet #3: Sanjajte ambiciozno, ali budite realistični

Neke fantastične, uspešne ideje su potekle iz snova i prerasle u inspirativne strategije, ali važno je biti realističan i držati poodmakle fantazije pod kontrolom. Možete posegnuti za Mesecom, ali takođe treba da se pobrinete da vaša strategija zapravo može biti sprovedena. Kakva bi to bila šteta da razvijete fascinantnu strategiju koja će završiti u fascikli samo zato što se ne može izvršiti.

Najbolji način da znate da li je vašu strategiju uopšte moguće izvršiti jeste angažovanjem osoblja putem diskusija i davanjem prilike da izraze svoje brige. Dobićete uvid u to da li je vaše strateško planiranje manjkavo a takođe će vam pružiti priliku da rafinirate oblasti strategije koje bi mogle biti problematične, pre nego što se bilo koji problemi pojave.

Savet #4: Otvoreno komunicirajte svoju strategiju

Nakon što razvijete svoju strategiju, svi u vašoj organizaciji treba da znaju za nju. Vaša vizija i misija treba da budu jasne i lako razumljive svakom članu tima. Ipak, imajte na umu da ovde nije stvar u tome da navedete zaposlene da vam naizust ponavljaju strategiju, već je ključno za njih da je zaista razumeju i budu kadri da jasno i sažeto objasne svako “zašto” i “kako” bilo kome ko postavi pitanje.

Vaši zaposleni treba da razumeju i usvoje razloge u osnovi strategije tako da znaju da postoji pravi smisao iza vaših reči i aktivnosti za koje će se od njih očekivati da preduzmu. Ako se postarate da svako zna i razume vašu strategiju, možete imati više pouzdanja da će svi širom organizacije raditi zajedno i biti usmereni u istom pravcu.

Naučiti kako razviti sopstvenu strategiju, uključiti svoj tim u proces strateškog planiranja, biti realističan o krajnim ciljevima i kako se do njih dolazi i komunicirati sa svojim zaposlenima – sve su to važni aspekti kreiranja smislene strategije.

Ali, ima još tako mnogo stvari koje možete naučiti o tome kako ove metode za razvoj strategije sa smislom mogu da rade u vašu korist. Izgradnja izvodljivog, smislenog procesa razvoja strategije nije jednostavan zadatak. Ova četiri usmerenja su samo vrh ledenog brega, ali vam mogu biti od pomoći kada počinjete.

Kada se strategija odvija pogrešno