Uspostavljanje čvrstog osećaja timske kohezije u radnom okruženju je od suštinskog značaja za uspeh svake organizacije. Ojačajte jedinstvo tima uspomoć proverenih primera iz uspešnih organizacija.

Bilo da trenutno vodite mali startap ili timove u velikoj korporaciji, ovi provereni saveti i primeri najbolje prakse će vam pomoći da napravite jedinstvo tima u radnom okruženju i uživate u obilju neprocenjivih prednosti kao rezultat.

Pre nego što se zadubimo u naša tri najbolja saveta za objedinjavanje vaših zaposlenih oko viših ciljeva vaše kompanije, hajde da istražimo kvalitete i prednosti izgradnje jedinstvenog tima.

Jedinstvo tima u radnom okruženju

Kada je grupa talentovanih ljudi uspešno ujedinjena i inspirisana da postigne niz zajedničkih ciljeva, sve je moguće. Ako uvrstite ove tri moćne prakse u svoj liderski stil možete očekivati sledeće nagrade:

  • Tim inspirisanih pojedinaca kadrih da efektivno komuniciraju i rade zajedno kako bi postigli kompanijske ciljeve
  • Mnogo više slobodnog vremena da vodite svoj posao a da ne morate da mikroupravljate zaposlenima kako biste bili sigurni da će ostati fokusirani na timski rad i zadatke dok su na poslu
  • Konstruktivno okruženje i pozitivnu atmosferu u kojoj se svaki član tima oseća cenjenim i važnim za uspeh kompanije
  • Efektivnu i organizovanu poslovnu strukturu koja će pomoći da brže ostvarujete progres i bolje rezultate koji će se odraziti na finansije i rast vaše organizacije
  • Poboljšanje vaših liderskih veština i stila upravljanja koji će se preneti i pozitivno uticati na buduće prilike i druge aspekte vašeg života

Da li ste spremni da saznate kako možete steći ove neprocenjive prednosti? U nastavku su tri primera najbolje prakse za poboljšanje timskog jedinstva u radnom okruženju.

1) Podstičite transparentnost

Nema boljeg načina da se postigne besprekorno timsko jedinstvo nego da vodite svoju ekipu uz potpunu transparentnost.

Posvetite vremena da uputite svakog člana (kao grupu ili pojedinačno) u kompanijske ciljeve, opštu viziju, procedure i polise. Postavite vrlo jasne ciljeve za tim kao celinu i podelite te ciljeve do nivoa pojedinca i odeljenja.

Suštinski je važno da svaki član vašeg tima ima savršeno jasno razumevanje ne samo kompanijskih ciljeva, već i specifičnosti sopstvene uloge i kako se od njih očekuje da doprinesu ukupnom uspehu kompanije.

Ako vodite svoj tim uz potpunu transparentnost, to će svima pružiti jasno razumevanje u kom pravcu rade zajedno i kako mogu da pruže podršku opštem dobru organizacije.

2) Napravite “Piramidu ciljeva”

Ako želite da napravite zaista efikasan sistem za ostvarivanje ciljeva i uočljivo napredovanje u skladu sa rokovima, radite ono što su radili drevni arhitekti: napravite nerazrušivu strukturu sa barem tri nivoa:

• Kompanijski ciljevi
• Timski ciljevi
• Individualni ciljevi

Napravite piramidu ciljeva sa svojom krajnjom vizijom na samom vrhu, koju prate timski ciljevi, a završava se individualnim zadacima. Ovo je fantastičan način da omogućite transparentnost i sprečite da vaši zaposleni zalutaju sa kursa sa stavovima i projektima koji mogu skrenuti sa predodređenog puta ka uspehu.

Postavljanje jasnih ciljeva na višestrukim nivoima je fenomenalan način da merite  uspeh, ujedinite svoj tim, držite ciljeve široke perspektive vaše organizacije ispred svačijih očiju i mapirate put za svakog člana tima kako da doprinese širokoj viziji organizacije.

3) Inicirajte tim bilding

Kako biste zaista postigli jedinstvo tima u radnom okruženju, potreban vam je tim koji dobro sarađuje. Razrešavanjem konflikata, diskutovanjem novih rešenja i pružanjem okruženja punog podrške i ohrabrivanja, možete uspostaviti timsko jedinstvo i unaprediti opšte rezultate pojedinih zaposlenih, kao i čitave grupe.

Jedan od najboljih načina da ovo uradite jeste da inicirate razvoj tima kroz aktivnosti tim bildinga. Pružanjem obilja prilika zaposlenima da budu u interakciji i bolje se upoznaju, oni će naučiti da veruju i brinu jedni o drugima, što će doprineti njihovim sposobnostima da obavljaju izuzetan posao sarađujući.

Tim bilding vežbe mogu biti nešto veoma jednostavno poput upotrebe “ajsbreker” aktivnosti kojom se otvara timski sastanak, pa sve do organizovanja “lova na blago” ili izlazak iz kompanije do lokalne kuglane. Način na koji odaberete da okupite zajedno svoje ljude je na vama i zavisiće od interesovanja i demografije vašeg tima.

Ojačajte jedinstvo tima koristeći ove ekspertske savete i najbolje prakse kako biste postavili temelje za timsko jedinstvo na kojima možete izgraditi efikasnu i uspešnu kompaniju.

Kako kreirati sinergiju u timu