Mnogi ljudi pretpostavljaju da vrhunski timovi visokih performansi proizilaze iz snažnog upravljanja ili moćnih lidera vizionara, ali to jednostavno ne prikazuje čitavu sliku.

Izgradnja izuzetnih timova nije nešto što lideri mogu da izvedu sami. Lideri su nemoćni u zahtevima za vrhunskim učinkom za tim koji odbija da preuzme aktivnu ulogu sa učešćem u razvijanju tima.

Članovi tima ne mogu da sede skrštenih ruku i čekaju da njihovi lideri postave sjajan timski rad za njih. Umesto toga, članovi tima moraju delati kao kohezivna jedinica da bi podržali timsku viziju, pravac i svrhu – a kao pojedinci, moraju biti osnaženi i inspirisani da preuzmu ličnu odgovornost za uspeh tima. Rad u timovima je aktivan proces koji zahteva zajednički trud svakog pojedinog člana kako bi uspeh bio ostvaren.

Vrhunski timovi visokih performansi funkcionišu umnogome nalik na ljudsko telo: Svaki organ služi jedinstvenoj svrsi u čitavom sistemu, ali svaki organ radi nezavisno od ostalih. Svaki organ je od suštinske važnosti, i nijedan nije važniji od drugog.

Telo može dostići svoj najviši potencijal kada sve njegove komponente rade zajedno na svom vrhunskom nivou performansi, ako jedan organ otkaže, telo će kompenzovati neko vreme, ali bez aktivne intervencije, sistem će se najzad ugasiti.

Konstruisanje tima u koji se može uzdati da će raditi u ime timskih kolektivnih ciljeva zahteva naporan rad, a postarati se da tim dobro radi zajedno nije samo odgovornost lidera.

Premda je tačno da lideri timova tipično postavljaju osnovna očekivanja pred članove tima, uspostavljaju temeljna pravila za zajednički rad i razjašnjavaju viši cilj i pravac timu, na članovima tima je da nauče kako će raditi zajedno na najefektivniji mogući način. Jednostavno rečeno, lider pomaže timu da stekne predstavu cilja, ali članovi tima pojedinačno moraju shvatiti kako će ga dostići zajedno.

U početku, neki članovi tima se mogu osećati neugodno da preuzmu odgovornost za uspeh tima, pogotovo ukoliko su u prošlosti radili sa izuzetno direktivnim liderima koji imaju stil komandovanja i kontrole. Članovi tima u ovim situacijama su često bili sputavani da preduzimaju inicijativu u ovoj oblasti, naučivši da nije njihov posao da razmišljaju šire i preuzimaju više odgovornosti, već da samo rade ono što im je rečeno.

Ovaj liderski stil odaje nesigurnost, nedostatak poverenja i potrebu pozivanja na moć i kontrolu – a na nesreću za lidere takve vrste, ove mikro upravljačke tendencije zapravo čine njihov posao težim. Formalni autoritet ima vrlo malo veze sa time koliko se dobro vode vrhunski timovi.

Interni procesi, uzajamno poštovanje, empatija i razumevanje, otvorena komunikacija i pažljivo sihnronizovanje talenata, veština i odgovornosti članova tima su ti koji omogućavaju timu da se razvije u mašinu visokih performansi.

Spisak pouzdanih timskih praksi i ideja za ohrabrivanje članova tima da preuzmu aktivnu ulogu u razvoju tima je gotovo beskrajan. Evo nekoliko načina kako članovi tima mogu delati nezavisno od lidera i osećati se zaista osnaženo da razviju sopstveni tim sa visokim učinkom:

 • Napravite očekivanja za članove tima i dogovore o načinu saradnje; poštujte parametre tih zahteva, ali budite spremni da ih revidirate ukoliko nešto ne funkcioniše.
 • Otvoreno delite relevantno znanje, informacije i obuku jedni sa drugima.
 • Aktivno prikupljajte podatke kako biste razumeli poslovanje; primenite ono što naučite u timskom okruženju tako da potencijalni problemi mogu biti blagovremeno anticipirani.
 • Upoznajte jake i slabe strane jedni kod drugih; upotrebite ovo poznavanje da kapitalizujete na prisutnim jakim stranama tima i kompenzujete i prevaziđete bilo koje slabe tačke tima.
 • Pretpostavite da članovi tima imaju pozitivne namere; nemojte ih smatrati negativcima ili preuranjeno donositi zaključke o motivima u pozadini.
 • Hrabro se suočite sa problemima i ponudite rešenja da ih prevaziđete; nemojte čekati na druge da pruže rešenja za timske probleme.
 • Upravljajte svojim i vremenom drugih efektvno i uputite se u rokove projekata, prioritete i ograničenja vaših kolega u timu.
 • Usredsredite se na unapređivanje procesa; tražite načine da obavite posao sve boljim i efikasnijim metodama.
 • Osigurajte bolju usaglašenost između članova tima pravljenjem procesa za komunikaciju i tok posla koji se dosledno koristi za sve timske uloge i odgovornosti.
 • Sagledajte svaki zadatak kao priliku da naučite nešto novo; nađite prilike da obučavate jedni druge i međusobno delite znanja i iskustva.
 • Odajte počast dostignućima pojedinih članova i obeležite njihove uspehe kao tim.

Ostvarujte svoje ciljeve brže