Dobro odabrana brejnstorming tehnika unapređuje planiranje. Efikasnost brejnstorminga će zavisiti od sledećih faktora:

  • timsko poznavanje korisnika i proizvoda
  • veštine koordinatora
  • brejnstorming tehnika

Zajednički brejnstorming, tihi brejnstorming i grupni brejnstorming su najpopularnije tehnike. U nastavku navodimo pet najčešće korišćenih metoda pogodnih za različite situacije.

Popunjavanje praznina

Usredsredite se na odabrani deo korisničke putanje ili pronađite deo koji nedostaje između dva koraka ili aktivnosti koristeći tehniku ispunjavanja praznina. Prvo, identifikujte trenutnu početnu tačku A i ciljanu tačku B, a zatim navedite korake između njih. Podelite putanju na delove a zatim dodelite početnu i ciljanu tačku svakom njenom delu. Prepustite timu da popuni praznine. Biranje užeg obima (scope) vam dozvoljava da održite dinamiku brejnstorminga i fokusirate se na ono što je važno.

Zamena uloga

Zamena uloga se ne razlikuje previše od mapiranja korisničke priče. Pričanje o aktivnosti treće osobe može uzrokovati poteškoće tokom uobičajenih brejnstorminga. Eliminišite ove barijere tražeći od učesnika da zamisle sebe kao korisnika. Ova tehnika služi da se napravi razlika između previše specifične i previše uobičajene aktivnosti korisnika. Odglumite ovu scenu sa članovima tima pretvarajući se da ulazite u “tuđe cipele” i preuzimate njihovu tačku gledišta.

Obrnuti brejnstorming

Ponekad ne možemo precizno da opišemo prednosti proizvoda, što postavlja pitanje: Zašto bi korisnik upotrebljavao proizvod? Obrnuti brejnstorming vam pomaže da odgovorite na to pitanje. Pronađite kako ideja rešava problem kupca ili koja je prednost korišćenja proizvoda. Pomno istražite korisnike kako biste pronašli njihove bolne tačke. Umesto “Kako ideja rešava problem?” i “Kako bismo mogli da uzrokujemo problem?”, postavljajte ovakva pitanja: “Kako bih mogao da postignem suprotan efekat?” ili “Kako da postignemo ove rezultate?”. Ako poznajemo svoje korisnike, možemo rešiti njihove probleme.

Unapredite zadovoljstvo korisnika pronalazeći kako možete korisnike načiniti nezadovoljnima. Ako pronađete šta uzrokuje najveće nezadovoljstvo, znaćete koja poboljšanja čine korisnike zadovoljnijim. U razvoju softvera, to znači da uklanjate opcije ili usluge iz proizvoda a zatim proveravate rezultate. Obrnuti brejnstorming je najbolji način da proverite koliko je veliki problem korisnika ukoliko se neka opcija ukloni. Ovaj metod se svesrdno preporučuje za prioritizaciju i biranje sledećih karakteristika proizvoda za implementaciju. Dizajneri korisničkog iskustva mogu imati koristi od ovog metoda dok prave plan razvoja.

Obrnuti brejnstorming je zabavan i kreativan način koji motiviše članove tima da se uključe u diskusiju.

Suprotno mišljenje

Ova tehnika nije isto što i Obrnuti brejnstorming. Metod postavlja pitanje “kako bi tipični korisnik upotrebljavao proizvod?”. Zatim zamislite potpuno suprotno. Da li bi to radilo? Zašto ili zašto ne? Da li “uobičajeni” pristup radi dobro ili postoje bolje opcije? Ovaj metod je koristan kada nije dovoljno istražiti ponašanje korisnika uspomoć zamene uloga. Takođe je od pomoći malim timovima da ne propuste važne inforacije. Da biste istražili sve moguće aktivnosti, promislite iznova o svakom izboru korisnika sa suprotne strane. Na primer, različiti korisnici mogu ići različitim putanjam na veb sajtu. Primer: Neko napusti veb prodavnicu a da nije snimio sadržaj korpe.

Brejnrajting

Brejnrajting je posebna vrsta tihog brejnstorminga. Dajte svakom članu u timu da anonimno ispiše ideje (korisnike, aktivnosti ili zadatke) na kartice. Kartice se zatim nasumično podele među ostalim članovima tima koji dodaju sadržaje ili kritikuju ideje. Ponovite ovaj proces sve dok svako ne napiše ponešto na svačijoj izvornoj kartici. Da biste došli do zajedničkog razumevanja, prikupite kartice i postavite ih na tablu. Ova metoda je korisna u situacijama kada je projektni tim previše veliki da bi svi govorili o svim idejama.

Kako da organizujete kreativnu radionicu