Kontrolne table poslovne inteligencije (PI) sve više koriste kompanije širom sveta. Ukoliko i vi već koristite neku ili planirate da počnete, poznavanje nekih od najboljih praksi poslovne inteligencije vam može pomoći da izbegnete greške.

10 najboljih praksi koje možete slediti prilikom dizajna kontrolne table poslovne inteligencije

Ukoliko želite da vaše kontrolne table poslovne inteligencije budu uspešne, treba da se postarate da pratite ove najbolje prakse. Evo šta je potrebno da znate.

1. Identifikujte zahteve za izveštavanjem

Kontrolne table PI olakšavaju obuhvatanje statistike i prevođenje u izveštaje. Pre nego što se upustite u taj zadatak, razjasnite šta je potrebno da uključite u pregled i koja organizaciona odeljenja će to koristiti.

Na primer, računovodstvu je verovatno potrebna sasvim različita metrika nego timu korisničkog servisa. Najpre zatražite potvrdu neophodnih detalja i publike kojoj su namenjeni kako biste izbegli gubljenje vremena na dodatni posao i uključili relevantne informacije.

2. Odaberite kontrolnu tablu koja odgovara vašim potrebama

Postoji nekoliko vrsta kontrolnih tabli na tržištu:

  • Strateška: Ona agregiraja ključne detalje o trenutnom statusu i zdravlju vaše organizacije, naglašavajući pritom prilike za ekspanziju.
  • Analitička: Kontrolna tabla koja prikazuje varijable podataka na vremenskoj liniji i pomaže vam da uočite trendove.
  • Operativna: Odaberite ovu kontrolnu tablu ako želite da se fokusirate na ključne indikatore učinka (KPIs) i promene operacija u realnom vremenu.
  • Taktička: Menadžeri srednjeg nivoa najčešće koriste ove kontrolne table koje daju dublje uvide u kompanijske procese prikazujući na nedeljnom nivou metriku i trendove.

Pronađite primere kontrolnih tabli poslovne inteligencije na osnovu gore navedenih kategorija koje najpribližnije odgovaraju vašim potrebama pre nego što investirate u rešenje. Ako tako uradite, povećavaju se šanse da budete zadovoljni svojom investicijom.

3. Dizajnirate svoju kontrolnu tablu tako da maksimalno umanjite detalje koji odvlače pažnju

Jedna od najkorisnijih najboljih praksi dizajna kontrolnih tabli koju treba slediti podrazumeva uklanjanje nepotrebnih informacija. Napravite svoje kontrolne table tako da budu svima korisne prateći pravilo pet sekundi. Odaberite pažljivo sadržaj kontrolne table tako da svako ko je gleda može da uoči detalje koji su mu potrebni u roku od nekoliko sekundi.

Pažljivo i temeljno ispitajte informacije i verifikujte da svaki grafik ili tekst služi dobro definisanoj svrsi. Ako to nije slučaj, uklonite ga. Dodavanje previše informacija vašoj kontrolnoj tabli može ljudima otežati da se fokusiraju na delove koji su najvažniji za njihov posao.

4. Istaknite relevantne brojeve

Neki od ljudi koji pregledaju izveštaj mogu ceniti grafičke pomoćne oznake koje izdvajaju statistiku. Na primer, jedna od najboljih Power BI praksi koje Majkrosoft preporučuje za svoj proizvod je da koristite kartičnu vizuelizaciju za numeričke figure.

Ukoliko koristite drugi proizvod PI koji nema tu mogućnost, razmotrite druge načine pomoću kojih se određeni brojevi mogu istaknuti. Na primer, mogli biste da ih obojite uočljivom bojom ili povećete veličinu cifara u odnosu na tekst koji ih okružuje.

5. Ograničite pristup kontrolnoj tabli na autorizovane korisnike

Rad na PI kontrolnoj tabli ujedno znači i preduzimenje odgovarajućih sigurnosnih mera. Neki sistemi za upravljanje sadržajima omogućavaju da dodelite administratorska prava isključivo ljudima sa odgovarajućim kredencijalima. Isti pristup biste mogli primeniti i sa svojim interfejsom PI.

Razmislite o postavljanju privilegija na osnovu uloga u zavisnosti od toga da li su nekoj osobi potrebne mogućnosti uređivanja zbog posla koji obavlja, ili je samo potrebno da pregledava sadržaj. Promenite ili uklonite pristup pojedincima u odgovarajućim okolnostima – primerice, kada budu promovisani ili napuste kompaniju.

Takođe, podstaknite svakog da bude disciplinovan po pitanju lozinki, uključujući korišćenje različitih lozinki za svaki pojedini servis i da nikada ne dele sa drugima svoje lozinke.

6. Posložite svoje podatke u skladu sa modelom obrnute piramide

Profesionalci koji rade sa vestima vrlo dobro razumeju pristup obrnute piramide. On podrazumeva navođenje najpre najvažnijih informacija u članku i posvećivanje većine ukupnog prostora istom. Manje važni detalji se pojavljuju pri kraju članka i mogu zauzimati svega jedan pasus.

Možete slediti najbolje prakse dizajna kontrolne table omogućavajući da model obrnute piramide diktira kako prikazujete podatke. Na primer, prikažite glavne detalje unutar najvećih odeljaka.

7. Odaberite odgovarajući tip grafikona

Grafikoni mogu biti idealni pri omogućavanju rukovodiocima da interpretiraju podatke i koriste ih za donošenje odluka.  Najbolje rezultate ćete dobiti kada odaberete tip grafikona koji je u skladu sa vašim potrebama i vrstom podataka koji se predstavljaju.

Na primer, linijski grafikoni su dobri za prikazivanje trendova tokom vremena, dok vam “pita” grafikoni omogućavaju da prikažete kako se pojedine kategorije odnose na ukupnu vrednost. Mogli biste takođe koristiti i grafikon sa vertikalnim stupcima kako biste olakšali korisnicima da porede razlike jednu pored druge. Najvažnije je zapamtiti da nijedan grafikon nije univerzalno idealan.

8. Obuhvatite najvažnije informacije na jednom ekranu

Ako ste provodili vreme pregledavajući kontrolne table poslovne inteligencije, moguće je da je postalo očigledno da su svi suštinski detalji odmah prikazani i ne zahtevaju da prelazite sa jednog ekrana na drugi. Omogućavati ljudima da vide najvažniji materijal na jednom ekranu jeste najbolji pristup jer povećava jasnost i pomaže vam da se držite svojih glavnih tačaka.

Razmislite o tome kako su neki među ljudima koji pregledaju sadržaj verovatno jako zauzeti i verovatno je da najradije žele da dobiju informacije koje su im potrebne, a da pritom ne gube vreme. Razmatrali smo već kako bi trebalo da izostavite nepotrebne informacije da biste sprečili odvlačenje pažnje. Ovaj savet je povezan, ali vas podstiče da razmislite o tome koje podatke prvo prikazati, imajući u vidu zahteve vaše publike.

9. Razmotrite optimizovanje vaše kontrolne table za korisnike mobilnih uređaja

Veb dizajneri znaju koliko je važno dizajnirati sadržaj za mobilne telefone, pogotovo stoga što ih mnogi ljudi pregledaju na tim uređajima češće nego na računarima. Jedna od povezanih najboljih praksi za Power BI jeste da prilagodite svoju kontrolnu tablu za one koji je pregledaju na pametnim telefonima.

Da biste to uradili, podrazumeva se da promenite sadržaj sa Veb pregleda na Telefonski pregled u gornjem desnom uglu kontrolne table. Tu opciju ćete videti samo ako ste vlasnik kontrolne table. Kada ste u Telefonskom pregledu, možete prilagoditi raspored tako da drugačije izgleda na telefonu u poređenju sa računarima, premeštanjem odeljaka ili menjanjem njihovih oblika i veličina.

Ukoliko koristite drugo rešenje, saznajte da li raspolaže opcijom prilagođenom mobilnim telefonima.

10. Prikažite podatke u odgovarajućem kontekstu

Dok dizajnirate svoje grafikone, obratite pažnju na to kako faktori poput relativne veličine i boje sadržaja na kontrolnoj tabli PI mogu navesti ljude da donose određene zaključke – od kojih nisu svi nužno tačni. Postarajte se da koristite etikete i navodite izvore kako biste ljudima pomogli da podatke sagledaju u pravom kontekstu umesto da dođu do pogrešne ideje.

Verovatno ste videli bar nekoliko kontrolnih tabli koje su izgledale fantastično na prvi pogled ali ste kasnije shvatili da nisu pružile dovoljno konteksta. U tom slučaju, verovatno ste ostali zatečeni sa nekoliko pitanja i nedoumica u glavi. Navođenje referenci za statistiku i grafikone na kontrolnoj tabli pomaže gledaocima da s pouzdanošću protumače materijal.

Saveti kojima se rukovodite prilikom kreiranja kontrolne table poslovne inteligencije

Ove najbolje prakse poslovne inteligencije će vam pomoći da izvučete maksimum iz svake kontrolne table koju kupite i koristite. Zapamtite da takođe vredi posvetiti dovoljno vremena da obučite sebe ili svoje kolege kako da koriste ovaj alat. Svaka PI na tržištu ima različite mogućnosti i prikaze.

Što se temeljnije upoznate sa njima, lakše će biti da ostvarite rezultate koje želite.

Big Data i Poslovna Inteligencija unapređuju poslovanje