Strategija zasnovana na snagama je pristup određivanja snaga i korišćenja tih jakih strana da se kreira solidan strateški pristup poslu i životu. Namenjen je najpre pojedincima, premda njegovi principi mogu biti primenjeni na tim, odeljenje, region i organizacioni nivo s podjednakom lakoćom.

Na svakom nivou, pojedinačno ili u organizaciji, ‘Jedan od najvažnijih temelja performansa je određivanje u čemu ste dobri, u čemu imate potencijal da budte izuzetni i unošenje tog znanja u posao koji obavljate, kaže Nikol Helprin, profesionalac u oblasti angažovanja i razvoja talenata.

Kada ljudi imaju osećaj da doprinose svojim talentima u radnom okruženju, oni su produktivniji, angažovaniji i biće uspešniji u ispunjavanju očekivanja.

Nedostatak jasno definisanih očekivanja je presudan za produktivnost organizacije. Što je još nezgodnije, gotovo je nemoguće za organizaciju da ima kredibilitet u očima svojih zaposlenih ukoliko ne može jasno artikulisati šta bi zaposleni trebalo da rade u poslovnom okruženju.

Postoji mnogo definicija za reč snaga, u ovom kontekstu posebno je zanimljiva: “nešto što se smatra kao korisno ili izvor moći.” Zato, kada identifikujete snage, bilo kao pojedinac, tim, ili kao organizacija, otkrivate i identifikujete svoje izvore moći. Kreiranje strateškog pristupa vašim odgovornostima koje koristi ove izvore moći drži vaš strateški plan na mestu gde uspeh ne samo da je moguć, već je i verovatniji.

Pre nego što navedete svoje strateške namere, identifikujte što je moguće više različitih snaga. Podelite spisak na dve kategorije: neopipljive – znanje, iskustvo, obrazovanje, ideje, itd, i opipljive – novac, materijale, alate, opremu itd.

Nakon pravljenja iscrpne liste snaga, analizirajte listu kako biste pronašli one koje vam nedostaju u odnosu na vašu stratešku nameru i zapišite ih pored liste snaga. Ovo je vaš spisak slabosti. Ovakav spisak identifikuje oblasti u kojima vi, vaš tim, vaša organizacija treba da se unapredite. Dok se unapređenja ne naprave i slabosti ne preokrenu u bilo opipljive ili neopipljive snage, izbegavajte poduhvate koji mogu razotkriti te slabosti. Izložene slabosti dovode do problema i verovatno je da će uzrokovati odstupanja od vaše strateške mape kako bi se problemi rešavali. Kada znate gde leže vaše slabosti, lakše ih je izbeći.

Kreiranje funkcionalne strategije koja je zasnovana na vašim snagama neće garantovati uspeh, ali ako vaš strateški pristup potiče od oblasti snage pre nego od slabosti, uspeh je verovatniji.

Ključ je imati hrabrosti da identifikujete oblasti slabosti tako da ih je moguće izbeći. Iako je ovo strategija zasnovana na snagama, razumevanje slabosti je zapravo, samo po sebi, izuzetna snaga. Koristite to znanje.

Kako izgleda dobra strategija?