Kako definišete šta znači biti dobar zaposleni? Da li prema radnom iskustvu ili poslovnoj etici? Da li smatrate da je stručnost u određenoj oblasti alfa i omega za određivanje vrednosti radnika? A šta je sa društvenim veštinama? Da li njih podjednako cenite kada intervjuišete za važnu poziciju inženjera ili stratega? Svakako bi trebalo. Kako da na vreme prepoznate koje su to radne navike najboljih zaposlenih?

Premda su tehničke i druge stručne veštine koje zahteva opis posla veoma važne, veštine rada sa ljudima i mnoštvo drugih karakteristika ličnosti koje odlikuju zaposlenog su te koje su od suštinske važnosti za dugoročni uspeh.

Većina kompanija potcenjuje društvene veštine ili uticaj koji će razvoj ljudi imati na svaku organizaciju. Uglavnom pretpostavljaju da stručnost ima veću težinu i doprinosi da se posao obavlja. Nasuprot tome, kada isplivaju teške ličnosti i ego, kada se desi iznenadna promena i neizvesnost, te kada se čini da je konflikt neizbežan, zaposleni sa prirodnim sposobnostima da komuniciraju i reaguju u krizi su oni koji postaju najdragoceniji.

Kada osmišljavate koji ljudski aspekti će podsticati izuzetnu kompanijsku kulturu, razmotrite sledeće radne navike najboljih zaposlenih kada angažujete nove radnike:

1. Ljudi koji aktivno slušaju

Efektivna komunikacija nije samo stvar pričanja; to je takođe i sposobnost slušanja i razumevanja šta se događa sa druge strane. Najbolji zaposleni orijentisani na ljude će saslušati i ponoviti to što su čuli kako bi razjasnili (Razumeo/la sam da želiš da kažeš… to i to), i postavljaće pitanja da uvide osećanja ili stavove druge osobe. To može biti jednostavno: “Reci mi kako se osećaš po tom pitanju.”

2. Ljudi sa emocionalnom inteligencijom (EQ)

Premda je IQ i dalje pruža najpreciznije predviđanje uspeha na poslu, kada dobijete posao i počnete da razmišljate o naprednijoj ulozi, upravljanju višestrukim prioritetima, sticanju unapređenja, predvođenju drugih i snalaženju u političkim kontekstima, IQ će morati biti praćen EQ. Postoje brojni testovi na osnovu kojih možete samostalno proceniti svoju emocionalnu inteligenciju.

3. Ljudi sa izuzetnim strpljenjem

Strpljivi ljudi imaju kapacitet da obrade situaciju koja samo što nije pošla po zlu, steknu perspektivu, saslušaju bez osuđivanja nekoga sa kime se ne slažu i uzdrže se od ishitrenih reakcija. Praktikovanje ove retke poslovne vrline može podrazumevati potez da prespavate pre nego što donesete svoju odluku. Promišljajući o svemu racionalno i hladne glave, na kraju ćete doći do smislenijeg i kvalitetnijeg zaključka. Ovo su ljudi oko kojih želite da izgradite kompanijsku kulturu.

4. Ljudi koji izbegavaju dramu

Zaposleni sa emocionalnom inteligencijom imaju jasnu prednost: oni prekidaju dramu govoreći o činjenicama onako kako ih vide i na koji način na njih utiču. Da to razradimo još više: Ovi ljudi su sposobni da spuste loptu u emocionalno nabijenim situacijama svojim smirenim držanjem, objasne ishod koji bi želeli i zatraže dodatne ideje za rešavanje otvorenog uma. Zapošljavanjem ljudi koji imaju sposobnosti da upravljaju konfliktom, bićete svedok odvijanja konstruktivnijih, produktivnijih diskusija uz više poštovanja, što može pomoći da se nezgodne situacije rešavaju na opšte zadovoljstvo.

5. Ljudi koji mogu da upravljaju sopstvenim emocijama

Samokontrola (ili “upravljanje sobom”) je kompetenca ličnosti koja je razvijena u svakoj osobi. Pitanje u osnovi samokontrole je: Mogu li da upravljam svojim emocijama i ponašanjem u cilju pozitivnog ishoda? To ne može svako. Danijel Goleman, prvi autoritet za emocionalnu inteligenciju kaže sledeće o ljudima sa samokontrolom:

Razumni ljudi – oni koji zadržavaju kontrolu nad svojim emocijama – jesu ljudi koji mogu da održe sigurna, fer okruženja. U ovim okolnostima, drame je vrlo malo a produktivnost je izuzetno visoka. Top performeri hrle u ovakve organizacije i nisu skloni da ih napuštaju.

6. Ljudi koji odbijaju ideju multitaskinga

Produktivni ljudi s uspehom upravljaju svojim vremenom jer izbegavaju žongliranje mnogo stvari odjednom. Istraživanja sve više pokazuju da je multitasking mit i može biti štetan za naše mozgove. Na kraju se nađete u situaciju da delite svoj fokus na brojne zadatke, gubeći usredsređenost, smanjujući kvalitet svog rada i treba vam više vremena da ostvarite svoje ciljeve.

7. Ljudi koji drže do uravnoteženog stanja i bave se time tokom radnog vremena

Najbolji zaposleni traže kompanije koje im omogućavaju da izbalansiraju posao i život unutar svog rasporeda, a najmudriji šefovi im daju tu fleksibilnost, jer to ima smisla za poslovanje. Jedan od primera je navika da na radnom mestu odlazite na kraće, česte pauze. Studija iz 2016. je pokazala da petominutne pauze na svakih sat vremena podižu nivo energije, izoštravaju fokus i popravljaju raspoloženje tokom dana. Ove “mikro aktivnosti” podižu motivaciju i koncentraciju i podstiču kreativnost, prema istraživačima sa Stenford Univerziteta.

8. Ljudi koji izuzetno dobro upravljaju sobom

Kada tražite radne navike najboljih zaposlenih, zaboravite na upravljanje vremenom – želite ljude koji dobro upravljaju sobom. Upravljajući svojim životom, zadacima i prioritetima efikasno, možete spontano preći na više produktivnosti, veće zadovoljstvo poslom i bolje lično blagostanje. A to je ono što najbolji zaposleni rade kako bi ostvarili najoptimalniji nivo upravljanja sobom. Na primer:

  1. Kao što je već navedeno, oni ne rade na više zadataka istovremeno niti žongliraju sa previše stvari.
  2. Oni počinju i završavaju sastanke na vreme i ne skreću sa teme ili dozvojavaju da neko drugi preuzme i promeni tok sastanka.
  3. Postavljaju granice i kažu NE ljudima kada je to potrebno, pa je njihovo vreme zaštićeno.
  4. Određuju vreme tokom dana kada su najproduktivniji i fokusiraju svoju energiju da rade na najvažnijim stvarima tokom tog perioda.
  5. Svesni su šta im traći vreme, kao što su posetioci koji navrate da tračaju; oni se postaraju da ne troše vreme na beskorisne sastanke, besmislene telefonske pozive ili bilo šta drugo što prekida njihovu koncentraciju.

3 mentalne blokade vas sprečavaju da uradite ono što kažete