U trenutku kada aktivno započnete da radite sa grupama na formulaciji strategije i implementaciji planiranja, shvatate da ima mnogo sastavnih delova u pokretu i elemenata koji doprinose da se sve to spoji u jedinstvenu celinu. Ako vodite računa o 6 principa strategije, postavljate temelj za dugoročni uspeh svoje organizacije.

1. Odvažnost

Svako ko otpočne strateško putovanje treba da postupa odvažno i posveti se otvorenim dijalozima i komunikaciji slobodnog toka. Ljudi treba da budu voljni da diskutuju “ono o čemu se ne može diskutovati”, otkrivajući sloj po sloj i udube se u teme kojima se u konverzacijama obično ne posvećuje previše vremena. Na primer, mogli biste postaviti pitanja poput:

  • Gde želimo da budemo u budućnosti?

  • Šta bi trebalo da radimo drugačije?

  • Šta bi trebalo da prestanemo da radimo?

  • Kako se takmičimo sa konkurencijom?

  • Gde investiramo svoje resurse?

Ovi razgovori zahtevaju vreme i strpljenje, stavke koje nedostaju mnogim liderima. Da li imate vremena za istinu? Mnogi lideri koji obično rade ubrzanom dinamikom, na taktičkom nivou isprva doživljavaju strateški posao kao prilično nezgodan.

Strateško liderstvo zahteva volju da se sasluša i uspostavi razumevanje. Treba da budete spremni da podstičete ispitivanje pre zastupanja. U ovim situacijama, ljudi treba da nađu hrabrosti da progovore, budu odvažni i direktni, govore ono što misle, ali takođe treba da budu strpljivi, pažljivo saslušaju ostale, dozvoljavajući im da izraze svoje ideje i zaista čuju šta drugi imaju da kažu.

2. Konflikt

Kada je reč o strategiji, ljudi po prirodi imaju veoma različite ideje o tome kako se kretati ka budućnosti. Ipak, razrešavanje razlika bez agresivnosti, kažnjavanja drugih ili pokušavanja da se dobije svaki argument zahteva nešto truda i određenih veština. Ljudi treba da se fokusiraju na zajedničke interese i zajedničku dobrobit umesto na svoje lične preference ili pozicije.

Najbolje rešenje je obično rezultat brojnih dobrih ideja koje se spajaju kako bi formirale kohezivnu, dobro uobličenu objedinjenu ideju. Konflikt se može koristiti za te svrhe podsticanjem sinergije i stimulisanjem kreativnosti. Ipak, konflikt takođe ima i potencijal da postane destruktivan, zato je važno da ljudi budu savesni, ali ujedno imaju strpljenja kada rade sa drugima. Niko ne može očekivati da će dobiti sve što želi.

3. Saradnja

Prema 6 principa strategije, jasno je da je strategija timski sport. Članovi organizacije treba da budu inkluizivni i traže načine da ostvaruju win-win rešenja, koordiniraju i usaglašavaju u svim funkcionalnim jedinicama. Kao i mnogi drugi aspekti strategije, pravljenje objedinjenih rešenja zahteva strpljenje, kreativnost i volju da se sarađuje uprkos razlikama, što će se sve isplatiti na kraju.

4. Kreativnost

Po samoj svojoj prirodi, kreiranje strategije je čin inovacije. Ljudi treba da upotrebe svoju genijalnost dok traže nova rešenja, nove procese, nove metode i nove ponude. A to znači da je promena očigledna prilika. Mnogi ljudi zaziru od promena, ali kada formulišu nov ili različit pravac za poslovanje, moraju biti spremni da se izdignu iznad lične nelagode i gubitka koji asociraju sa transformacijom.

Ljudi treba da budu voljni da se izmeste iz postojećih okvira, gledaju u pravcu horizonta, eksperimentišu sa novim idejama, isprobaju nove kombinacije – čak i da podbace. Kreativni proces može biti pomalo haotičan, ali kreativnost je veliki činilac kreiranja, formulacije i izvođenja strategije.

5. Jasnost

Pružanje razjašnjenja i pravca članovima vašeg tima će im pomoći da razumeju gde namerena strategija treba da odvede njih i vaše poslovanje. Možemo li tačno da pokažemo gde vodi ova putanja? Šta predstavlja pobedu za vašu organizaciju? Kako tačno izgleda uspeh? Koji su vaši glavni ciljevi? Koje su naše ključne inicijative koje treba da sprovedemo? Strategija treba da bude kreativna, povezana, da donosi novu energiju, da se može prevesti u aktivnosti i treba biti orijentisana na rezultate.

Kada je vaša strategija kreativna i inovativna, povezana sa ciljevima i vizijom šire organizacije, energična i motivišuća za članove organizacije, prevodiva u akcije i kadra da proizvede opipljive, merljive rezultate za koje su ljudi odgovorni da proizvedu, a rezultati su ne samo merljivi, već ujedno pomažu organizaciji da bude konkurentnija, produktivnija, efikasnija, relevantnija i uspešnija na duge staze, onda je vaša strategija jasna. Najzad, smisao strategije je dugoročan uspeh i održivost.

6. Posvećenost

Da bi vaša strategija uspela, potrebno je prihvatanje, podrška i posvećenost. Ova faza strategije se može opisati kao “diskutuj, odluči i podrži”. Ljudi moraju biti voljni da preuzmu ličnu odgovornost za strategiju i potrebno je da imaju doživljaj kao da su odista deo tima za formulaciju strategije, pored toga što su članovi organiziacije.

Ljudi treba da budu posvećeni i obavezani na doprinošenje timskom napredovanju. Članovi strateškog tima su produžetak strategije, pa čak iako ne dobiju tačno ono što žele, i dalje je njihova odgovornost da promovišu ideje, pojašnjavaju da niko ne dobije uvek sve ono što želi i stoje iza odluka grupe. Ova vrsta i nivo posvećenosti je veliki deo strategije.

Ako svih 6 principa funkcioniše, dešava se nešto izuzetno: počinjete da hvatate maha sa strategijom dok je izvršavate. Bez obzira na to gde kreirate strategiju, ultimativni cilj je ostvariti napredak i uhvatiti maha sa svojim strateškim ciljevima tako da vaše strateško putovanje bude uspešno. Navedenih 6 principa strategije će vam svakako pomoći na tom putu.

Razvoj strategije sa smislom iza koje vaš tim može da stoji