Da li su vaši saradnici ljudi sa emocionalnom inteligencijom? Još važnije, da li vi pokazujete svoju emocionalnu inteligenciju (EQ) kada sarađujete sa drugima? Svi smo iskusili prilično konflikata i drame na radnom mestu – a nešto od toga smo i sami izazvali.

Upravo tu EQ nam najbolje služi; pomaže nam sa sopstvenim sposobnostima donošenja odluka i održavanjem međuljudskih odnosa sa drugima. Budući da većina nas radi sa ljudima – bilo da blisko sarađujemo kako bismo doprinosili i inovirali, ili smo u ulogama licem u lice sa kupcima i korisnicima – podizanje sopstvenog EQ je presudna veština koju treba razviti ako želimo da budemo uspešni.

Kada stvari postanu pomalo napete usled suprotstavljenih ličnosti, velikih ega i stresnog okruženja na poslu, šta radite kada ste iziritirani? Nadajmo se, ništa što će momentalno spaliti sve mostove ili uništiti vašu reputaciju.

Evo šta možemo naučiti od ljudi sa emocionalnom inteligencijom koji se snalaze maestralno i izlaze na kraj sa nezgodnim situacijama kada ih drugi isprovociraju.

1. Odgovaraju, ne reaguju

Kao lideri, nada natrapamo u ratnu zonu osvete protiv neke realne ili umišljene kompanijske nepravde, pa reagujemo ljutito – mi smo impulsivni, kratkovidi i obično ne donosimo odluke hladne glave.

Reagujući u trenutku, možete se naći u situaciji da zamaglite svoje mišljenje i rasuđivanje, te eskalirate nešto što se moglo rešiti kao nesporazum na nivo sukoba “sve ili ništa” sa osobom koja reaguje podjednakom ili većom snagom. Loš potez.

Ali odgovaranjem, radije nego reagovanjem, emocionalno inteligentni ljudi odstupe, naprave prostora da razmotre situaciju iz svih uglova i odlučuju koji je najbolji pristup da izađu na kraj sa situacijom.

2. Koriste svoje strpljenje kao prednost

Ljudi sa emocionalnom inteligencijom imaju naučenu sposobnost da procesiraju situaciju koja samo što nije pošla po zlu, steknu perspektivu, saslušaju onoga sa kojim se ne slažu bez osuđivanja i uzdrže se od ishitrene reakcije.

U praksi, vrlina strpljivosti može značiti da odlučite da svoju konačnu odluku doneste kasnije. Promišljanjem faktora racionalnom i smirenom glavom, vremenom ćete doći do drugog, razumnijeg zaključka.

3. Izdignu se iznad situacije pokazivanjem samokontrole

Ljudi sa emocionalnom inteligencijom izbegavaju iskušenje reagovanja na silu jer su više zainteresovani za održavanje mira nego da nekoga poraze. Budući da tako dobro regulišu svoje emocije, nećete ih uhvatiti kako reaguju zbog predimenzioniranog i povređenog ega sarkastičnim opaskama ili spuštanjem.

U emocionalnoj inteligenciji, samokontrola (ili “upravljanje sobom”) je lična kompetenca koju razvijaju i praktikuju ljudi koji teže da umanje konflikt ka pozitivnom ishodu. Međunarodno poznat psiholog i najprodavaniji autor, Danijel Golmen, kaže sledeće o liderima sa samokontrolom:

Razumni ljudi – oni koji zadržavaju kontrolu nad svojim emocijama – jesu ljudi koji mogu da održe sigurna, fer okruženja. U ovim okolnostima, drame je vrlo malo, a produktivnost je izuzetno visoka. Top performeri hrle u ovakve organizacije i nisu skloni da ih napuštaju.

4. Posmatraju ukupnu sliku uz samosvest

Ljudi sa emocionalnom inteligencijom sagledavaju obe strane problema i obraćaju pažnju na svoja i osećanja drugih kako bi odabrali drugačiji, bolji, ishod. Citiramo Danijela Golmana još jednom, evo šta on kaže o samosvesti:

Ako vaše emocionalne sposobnosti nisu prisutne, ukoliko nemate samosvesti, ako niste kadri da upravljate svojim uzburkanim emocijama, ako ne možete imati empatiju i ostvariti efektivne međuljudske odnose, onda bez obzira na to koliko ste pametni, nećete daleko dospeti.

5. Smiruju konflikt uz saosećajnost

Ovde se ljudi obično pogube. Saosećajnost nije znak slabosti! Čujemo mnogo menadžera kako se tome protive. Ali biranjem saosećajnog odgovora u cilju rešavanja interpersonalnog problema, umesto demonstracije moći i primoravanja druge osobe da se podredi, čuvamo odnose i rešavamo probleme brže.

Sledeći put kada neko pritiska vaše dugmiće i tenzija se podiže, evo kako da pozitivno smirite tu osobu svojim odgovorom. Probajte da postavite pitanje “Da li si OK? Šta se dešava?” Zatim… samo slušajte.

Ono što se dalje dešava bi vas moglo iznenaditi. Vrlo je verovatno da ćete otvoriti vrata drugoj osobi da objasni pozadinski problem koji leži u osnovi. Sada ste došli do još jedne izuzetne prilike: da smirite situaciju putem otvorene diskusije.

Zašto je emocionalna inteligencija važna za organizacije