Da li brinete kada lideri postavljaju nemoguće ciljeve? Postavljanje veoma ambicioznih ciljeva za vašu kompaniju bi moglo voditi u frustracije i opadanje morala? Ne brinite. Postavljanje naizgled nemogućih ciljeva je zapravo dobro za poslovanje, prema Marku Barokasu, predsedniku u Euro-Pro, kompaniji koja pravi usisivače i kuhinjske aparate.

Za Euro-Pro, postavljanje jako ambicioznih ciljeva se ispostavilo kao ključ za ojačavanje kompanijske kulture i zadržavanja rapidnog rasta, kaže Barokas. “Krenuli smo pre šest godina kao mali biznis koji je lako mogao da okupi sve ljude u jednu konferencijsku kancelariju”, kaže on. “Danas, Euro-Pro ima 800 zaposlenih. Ono što nam je pomoglo da zaista ostvarimo rast našeg biznisa bio je način na koji razmišljamo. Kada prelazite sa 100 na 800 ljudi, biti sposoban da komuniciraš jedinstvenu poruku i usaglasiš svakoga oko nje može postati izazov.”

A to nije dobro samo za Euro-Pro. Kada lideri postavljaju nemoguće ciljeve, to može doneti velike koristi za bilo koji startap. Evo nekoliko razloga zašto:

1. Razbija rigidno razmišljanje

“Teženje nemogućim ciljevima znači da zaposleni moraju prihvatiti da njihov pogled na današnju realnost nije fiksan, te da ni ono što mogu da postignu takođe nije fiksno,” pojašnjava Džon Grinevolt, potpredsednik u Gap International, izvršnoj konsultanstkoj firmi koja je radila sa Barokasom na postavljanju i ostvarivanju ciljeva. “Obavezivanje na rezultate za koje ne znaju kako uraditi navodi ih da razmišljaju drugačije, te se tako promene i razviju. Pristup je navesti ljude da odbace ograničenja i zatim razmisle o tome kako će postizati ciljeve”.

U slučaju Euro-Pro, tim izvršnih rukovodilaca je postavio cilj uvođenja novog aparata na vreme – kako bi se on pojavio u glavnim katalozima za ovogodišnju sezonu kupovine tokom Božića. To je podrazumevalo dramatično skraćivanje uobičajenog procesa razvoja projekata, nešto što je zahtevalo da rukovodioci i zaposleni promene svoje ideje o tome šta je izvodljivo.

“Ovaj način razmišljanja se odomaći”, kaže Grinevolt. “Kada ljudi uvide da ono što su smatrali nemogućim ipak može da se izvede, počinju da preispituju druge situacije u kojima misle da se nešto ne može uraditi.”

2. Možete voditi ličnim primerom

Postavljanje nemogućeg cilja će verovatno propasti osim ako lideri kompanije nisu na istoj talasnoj dužini. Ali kada se lideri obavežu, to šalje veoma snažnu poruku ostatku organizacije.

Iz tog razloga, u Euro-Pro “top 80 lidera naše organizacije preduzima izuzetne projekte”, kaže Barokas. “To mogu biti mali projekti ili kros-funkcionalni projekti”. Jedini zahtev je da dramatično proširuju horizonte kod ljudi.

3. Možete preći sa fokusa na zadatke prema fokusu na rezultate

Ovo je jako važna razlika koju većina organizacija shvata pogrešno, kaže Grinevolt. “U skoro svakom biznisu, ljudi teže da se orijentišu u odnosu na zadatke i aktivnosti”, primećuje on. “Za razliku od toga, u Euro-Pro je reč o orijentisanju na rezultate.”

Ako su ljudi vezani za ishode i rezultate koje su obavezani da isporuče, umesto jednostavnog obavezivanja da obavljaju svoj posao, to pravi enormnu razliku na ukupnu kompanijsku efektivnost, pojašnjava Grinevolt. A zaposleni koji se obavežu na cilj su posvećeni rezultatu umesto sopstvenom procesu. To znači preuzimanje više odgovornosti.

4. Okupićete ljude u zajednicu

Lideri postavljaju nemoguće ciljeve jer je to sjajan način da navedete zaposlene da rade zajedno i obavezuju se međusobno i tako jedni drugima pomognu da se pomeraju unapred. “Jedan od najboljih ishoda je organizacija koja se oslanja na međusobne ambiciozne ciljeve”, kaže Barokas. “To je navelo ljude da zajedno budu odgovorni za čitavo poslovanje”.

5. Pomoćiće vam da se rešite “krivinara”

“Ova vrsta razmišljanja dobija sopstveni novi život ukoliko steknete dovoljno kritične mase i dovoljno ljudi koji se zaista ulože u igru”, kaže Grinevolt. “Kada ljudi ne učestvuju u igri, to postaje zaista očigledno”.

Kada se tako nešto dogodi, dodaje on, rukovodioci koji se obavezuju na ambiciozne ciljeve mogu adresirati te probleme sa onima koji koče. Vremenom, kaže on, “ljudi koji rade po inerciji počinju da štrče, pa se sami koriguju”.

6. Može se desiti da zaista ostvarite svoj nerazumni cilj

Upravo to se dogodilo u Euro-Pro. “Imali smo priliku da napravimo novi proizvod u kategoriji blendera”, kaže Barokas. Na kraju, kompanija je bila u mogućnosti da ispuni rok i isporuči proizvod maloprodajama u septembru, taman na vreme da bude uvršćen u božićne kataloge i pomogne da kompanija nastavi sa rapidnim rastom.

Najveća korist nije bila samo izbaciti novi proizvod na tržište, već skraćivanje rokova za uvođenje novih proizvoda, dodaje on. Iako za ovaj proizvod nećemo praviti kompromise u kvalitetu ili korisničkom iskustvu, kaže on, “možda nije neophodno da prolazi rignidno kroz sve faze rasporeda projekta”. Testiranje proizvoda izvan uobičajenog radnog vremena i zapošljavanje ljudi u Kini koji su na licu mesta revidirali prototipe umesto da čekaju da im se dostave iz Kine – to su bile neke od novih ideja koje su se pojavile – kako je moguće skratiti rokove između koncepta i novih proizvoda, dodao je.

“U našem biznisu, to je jako vredno”, kaže on. “Što bliže možete da dođete do izlaska na tržište a ste pritom kadri da menjate proizvod u skladu sa fidbekom korisnika, to će proizvod biti više usklađen sa onim što će korisnici želeti”.

7. Čak i da ne uspete, imaćete koristi od pokušaja

“Treba da težite nemogućem ako želite da dobacite do ključnih tačaka”, kaže Grinevolt. “Morate biti spremni da podbacite“.

Premda vaša kompanija možda neće ostvariti svoj cilj koji deluje nemoguće, verovatno je da ćete postići mnogo više nego što ste mislili da biste mogli. “Svaki put iznova zaključujemo da će ljudi možda podbaciti da isporuče rezultat kome su težili”, kaže Grinevolt. “Ali dospeju daleko ispred onoga gde bi stigli da su postavili nešto razumniji cilj”.

Šta je bolja metoda od Brejnstorminga za rešavanje problema?