Razvijanje efektivne poslovne strategije može biti kompleksno i zahteva jedinstveni skup veština. Senior lideri i visoki rukovodioci su odgovorni za kreiranje opšte organizacione strategije, a strateško razmišljanje se često prepušta upravo njima. Za razliku od ovog zastarelog modela, svakodnevna strategija primenjuje koncepte i veštine kreiranja strategije u svakodnevnim situacijama.

Ipak, oni su lideri sa najviše znanja i iskustva. Oni treba da predovde dugoročni uspeh kreiranjem i korišćenjem novih izvora kompetitivne prednosti.

Oni treba da anticipiraju promene, prilike i izazove kako bi napravili fleksibilan, održiv plan. Sve ovo navedeno jeste tačno, ali upravo takvo znanje kreira i podržava mit da je strateško mišljenje samo za starije lidere.

U članku Develop Strategic Thinkers Throughout Your Organization (Harvard poslovna revija: februar 2014.) Robert Kabakov piše kako je od 10,000 viših rukovodilaca traženo da odaberu lidersko ponašanje koje je bilo najpresudnije za budući uspeh njihove organizacije.

97% je odabralo strateško mišljenje kao ponašanje koje je bilo neophodno. Prema onima koji su “odgovorni” za kreiranje strategije, strateško razmišljanje je svačiji posao, u cilju usaglašavanja sa strateškim pravcem koji postavljaju viši lideri, te svakodnevnog sprovođenja strategije kroz čitavu organizaciju.

Gubitnici žive u prošlosti. Pobednici uče iz prošlosti i uživaju radeći u sadašnjosti u pravcu budućnosti.

Denis Vejtli

Koncept “svakodnevna strategija” je više od trenda. Sve više dobija na vrednosti širom organzacija. Specifično, svakodnevna strategija primenjuje koncepte i veštine kreiranja strategije u svakodnevnim situacijama.

Svakodnevna strategija i razmišljanje iz dana u dan o rutinskim operativnm zadacima je sjajan način da se postigne maksimalna efikasnost. To zahteva brz proces učenja iz prošlosti, definisanje budućih nastojanja i aktivnost na osnovu plana. Ovaj metod može biti jednostavan poput dijagnostikovanja važnih i urgentnih situacija ili može biti komplikovan kao definisanje kako bi trebalo da izgleda uspeh. Evo liste pitanja ili misli koje bi mogle biti uključene u svakodnevni strateški pristup:

  • Koja od 20 stavki koje imam na svojoj listi danas je najvažnija da se dovrši?

  • Da li je neko pitao kupca u čemu je problem?

  • Da li imamo dovoljno resursa da se upustimo u ovaj posao?

  • Da li smo pripremljeni da podržimo povećanje prodaje?

  • Kako možemo biti efikasniji sa našim trenutnim procesima?

Sve u svemu: Uspešnim organizacijama je potrebno da svaki tim, svaki lider i svaki pojedinac u organizaciji napravi i izvrši svoje samostalne strategije koje su paralelne poslovnom strateškom procesu. Možete napraviti izbor: gledati ka budućnosti i preuzeti odgovornost za strateške prilike i probleme koji se javljaju u poslovnom okruženju, ili možete zabiti glavu u pesak i nadati se da će vam budućnost biti naklonjena. Ali, nada nikada nije strategija.

Strategija za Menadžment srednjeg nivoa