Većini ljudi nije teško da sastavi listu strateških prilika za koje veruju da bi koristile njihovom poslu ili dodale na vrednosti organizacije za koju rade. Često, ovi ljudi pristupaju svojoj listi strateških prilika i odmah počinju proces sužavanja na prilike za koje veruju da imaju najveću vrednost. Zaim, ni ne trepnu, a već počinju da mapiraju strateški okvir za ostvarivanje baš te jedne prilike za koju veruju da je najvrednija. Neki čitaoci će reći da ovako opisan proces zvuči kao dobra ideja koju treba slediti – da se tako pravi pobednička strategija.

Oni koji su već radili ovako nešto su se “sapleli pre nego što su došli do prve kapije”. Zapravo, oni počinju da padaju kada od samog početka krenu da prave i sužavaju svoju listu strateških prilika. Neki ljudi veruju da umeju dobro procenjivati vrednost i da mogu pažljivo rasuđivati o potencijalnim prilikama. Ipak, prava strateška vrednost cilja treba da bude procenjena od strane vaših korisnika, kako internih, tako i eksternih.

Korisnici se rutinski zanemaruju kada evaluiramo šta jeste, a šta nije strateški. Ali ako želite da ono što pravite zaista bude pobednička strategija, morate najpre saznati šta bi bila pogodnost, ili šta je to vredno onima koji su najvažniji. Mogli biste pomisliti da znate šta oni žele i šta im je potrebno, kako sada, tako i u budućnosti, ali kako zaista znate osim ako ih ne pitate?

Ovo često može biti veoma kratak razgovor – oko 10 minuta. Koristite to vreme da podelite svoje ideje i pitajte ih da li se slažu sa mogućim strateškim uticajem vaših identifikovanih ciljeva.

Zatim, pitajte svoje korisnike da li imaju neke ideje o novim načima da se ostvari dodatna vrednost za proizvod ili uslugu koju im pružate. Pažljivo posmatrajte svoje korisnike i primetite koje od izloženih strateških prilika ih zanimaju.

Pitajte svoje korisnike koju vrstu koristi ili ishoda predviđaju kao rezultat, u odnosu na prilike koje im se najviše dapadaju.

Ne zaboravite da odaberete cilj za koji ste i sami zainteresovani, jer strateški cilj je nešto u šta ćete investirati svoju energiju, resurse i vreme.

Ovaj razgovor od 10 minuta će vam pomoći da odredite koja strateška prilika će dati najveći povrat na vašu uloženu energiju i vreme.

Kada ste identifikovali stratešku oblast, možete početi da zaključujete o određenom cilju u odnosu na koji ćete pokrenuti akcije.

Zapamtite, korisnika ima u dve kategorije – eksterni i interni. I jedni i drugi se oslanjaju na vas da dovršite određeni zadatak ili funkciju, ili isporučite robu ili usluge. Interni korisnici su direktno povezani sa vama, putem organizacije. Interni korisnici su možda i najmanje konsultovani kada neko pokušava da strategiji doda vrednost. Ipak, strateške prilike koje su osmišljene u svrhu zadovoljstva internih korisnika su bolje opremljene da zadovolje potrebe eksternih korisnika.

Kako biste postigli pobedničku strategiju, morate najpre utvrditi strateški cilj koji će zaista koristiti onima koji su najvažniji – vašim kupcima. Diskusija od 10 minuta sa vašim kupcima će potvrditi da ste identifikovali priliku koja će ostvariti obiman strateški uticaj.

Kako izgleda dobra strategija?