Pokretanje veb sajta za vašu firmu zahteva mnogo vremena, novca i truda. Ako ćete unapred uložiti sve ove resurse, najbolje je da osigurate da ćete ostvariti dobru vrednost zauzvrat. U tome vam može pomoći analiza efektivnosti veb sajta.

Koja je svrha vašeg veb sajta?

Ne postoje dva ista veb sajta. Ipak, analiza efektivnosti veb sajta sprovedena na uzorku od nekoliko stotina, pa i do nekoliko hiljada sajtova, otkriva da skoro svi oni imaju kao zajednički bar jedan, ili nekoliko, sledećih ciljeva:

Prodaja. Mnogi veb sajtovi su orijentisani na prodaju u tom smislu što je njihov primarni cilj da prevedu posetioce u novac. Ovo se može ostvariti putem direktne prodaje na veb sajtu, ili vođenjem posetilaca dalje po levku do trenutka u kome će ih kontaktirati službenik prodaje u nekom obliku.

Obrazovanje. Neki veb sajtovi su čisto obrazovne prirode. Dizajnirani su tako da se bave lidovima i pripremaju ih tako da im se eventualno kasnije može ponuditi prodaja. Drugi veb sajtovi nemaju tako specifične namere – jednostavno obrazuju gradeći publiku a zatim to prevode u novac od oglašavanja i druge prilike.

Brending. U nekim slučajevima, kompanijski veb sajt nije ništa drugo do prikazivanje brenda. Uklapa se u širu strategiju koja je fokusirana na izgradnju odnosa sa korisnicima i prepoznavanje među pripadnicima ciljnog tržišta kompanije.

Veb sajt ne mora besprekorno da se uklapa u neku od ove tri kategorije. Možete imati etrgovinski sajt koji je pretežno fokusiran na prodaju, ali takođe ima i masivnu kolekciju obrazovnog sadržaja kako bi podržao ponudu proizvoda. Naićićete čak i na sajtove koji imaju ponešto od svake od ovih stavki (prodaja, obrazovanje i brending). Ali retko ćete videti veb sajt kompanije koji postoji nezavisno od ovako navedenih kategorija.

Kada počnete da evaluirate svoj veb sajt, postarajte se da razjasnite koji od ova tri cilja se primarno odnosi na vašu strategiju. To će definistai vaš pristup i omogućiti vam da nastavite sa strateški postavljenom vizijom.

Jednostavni načini da merite i evaluirate uspeh

Potrebno je dosta vremena da veb sajt zaživi. To je plod ljubavi, kreativnosti i novca. Ipak, možete proučavati njegov rast i napredak analiziranjem nekih od sledećih različitih merenja i znakova:

Ciljne vrednosti (Goal values). Marcel Digital definiše ciljne vrednosti kao “nepromenljive monetarne iznose dodeljene specifičnim aktivnostima na vašem veb sajtu koje se ne tiču etrgovine”. Drugim rečima, to su opipljiva merenja koja možete koristiti da pratite vrednost posetilaca veb sajta kada nema direktne prodaje ili konverzije koja se obavlja. Postavljanjem i praćenjem odgovarajućih ciljnih vrednosti, možete steći bolju predstavu koliko je vaš veb sajt dobar u angažovanju ljudi.

Stepen odskakanja (Bounce rate). Prema Google definiciji, posetilac odskače kada napusti vaš sajt klikom na eksterni link, pritisne dugme “Nazad” na svom veb pregledaču, ukuca drugi URL u svoj veb pregledač, zatvori karticu ili prozor veb pregledača ili ima neuspelu interakciju sa vašom veb stranicom pre nego što sesija istekne. Što je niži vaš stepen odskakanja, verovatnije je da se vaši posetioci zadržavaju, nalaze vrednost i najzad konvertuju.

Prosečno vreme (Average time). Što je duže prosečno vreme na sranici (i sajtu), verovatnije je da se ljudi zanimaju za vaše sadržaje. Obično visoko prosečno vreme na stranici korespondira sa niskim stepenom odskakanja – premda ne uvek.

Toplotne mape (Heat maps). Ako tražite napredni način da evaluirate efektivnost svog veb sajta kod vaše publike, izveštaji topotnih mapa i skrol mapa su vrlo moćni. Ovi alati vam precizno pokazuju gde posetioci gledaju, kliknu i skroluju kada su na vašoj veb stranici. Na osnovu ovih informacija, možete donositi potkovane odluke o tome kako da optimizujete svoju stranicu za veći stepen konverzije.

Ankete korisnika. Nekada jednostavno treba da pitate. Ankete korisnika mogu biti odlične za prikupljanje informacija i uvida iz prve ruke koji zatim mogu biti korišćeni da napravite strateške promene na svojim veb stranicama.

Prvi put kada se zadubite i proučavate brojeve, imaćete osećaj da vam je to strano. Ali kako nastavljate da merite i evaluirate ista merenja tokom perioda od nekoliko meseci i godina, trendovi će se pojaviti. Onda možete koristiti ove informacije za iteracije i unapređenja.

Analiza efektivnosti veb sajta: Kako napreduje vaš sajt?

Pokušavati da uporedite vaš veb sajt sa sajtom druge kompanije je uzaludno. Uspeh (ili neuspeh) veb sajta umnogome zavisi od stotina unikatnih okolnosti. Dajte sve od sebe da razumete okolnosti koje se odnose na vaš sajt tako da možete u skladu s tim da optimizujete.

SEO vodič za male biznise