Čuveni međunarodni igrač fudbala, Pele, rekao je “Nema pojedinca koji može sam pobediti u igri”. Isto važi i u poslu, zato gradite timove jer su oni od suštinske važnosti da se pobedi u korporativnoj igri.

Kada evaluirate timove i njihov učinak, lako je uočiti da neki timovi cvetaju dok će drugi imati dugačak put ka ostvarivanju želejnog uspeha.

Ako vaš tim ima učinak ispod očekivanog, postoje dve stvari za koje treba proveriti da li usporavaju rezlutate ili opštu efektivnost tima:

1. Traženje krivca

Gotovo svi timovi nedovoljnog učinka nose element okrivljavanja drugih, o kome se obično ne govori i nije na videlu. Brojni lideri i članovi timova biraju da upiru prstom i krive druge za timske neuspehe i probleme, ali to rade potajno.

Istini za volju, drugi bi sasvim sigurno mogli biti deo problema; ipak, ako ste član tima sa nedovoljnim učinkom, vaša je odgovornost da nešto uradite drugačije, bolje ili novo, kako biste promenili tok učinka. Od svih ostalih u vašem timu treba zahtevati da se podjednako pridržavaju istih čvrstih standarda.

Kada razgovarate o problemima učinka sa liderima i članovima tima koji užurbano prebacuju krivicu na druge, možete im postaviti sledeće pitanje:

“Da li mislite da bi članovi vašeg tima rekli da vi uzrokujete deo problema ili možda i ceo problem?”

Pitanje je postavljeno na ovakav način kako lideri ili članovi tima ne bi mogli da isključuju svoj doprinos učinku tima (ili nedostatak istog).

Tačno je da je u ljudskoj prirodi da teško sagledavamo sebe onako kako  nas drugi vide. Stoga, postavljanje pravih pitanja može pomoći vođama i članovima timova da uvide kako i oni, zapravo, doprinose timskom učinku (dobrom, kao i lošem) predstavlja ključ za podizanje stepena timske efektivnosti.

Nakon što pojedinci postanu kadri da prihvate i razumeju svoju ulogu i doprinos timskim problemima, možete dalje da gradite timove uspomoć dva jednostavna pitanja koje sebi treba da postavi svaki član tima:

“Šta ja radim ili ne radim, a što uzrokuje da članovi mog tima imaju poteškoće?”

“Kakve izmene ću napraviti koje će nam pomoći da postignemo svoje timske ciljeve i povećamo efektivnost gao grupa?”

Tek nakon što pogledamo u ogledalo i napravimo planove da prilagodimo sopstveno ponašanje možemo imati otvoren i odvažan razgovor o doprinosima svih drugih kada je reč o timskom učinku.

2. Posvećenost, a ne usaglašenost

Većina timova ima poteškoća kada je prisutna konfuznost u pogledu ciljeva za koje se očekuje od tima da će ih postići. Kada se o timskim ciljevima ne razgovara, stekne razumevanje i postigne dogovor, možete biti siguri da će neki članovi tima imati prikrivene sopstvene ciljeve, osećanja prezira, izraženu kompetitivnost, rivalstvo i neslaganja oko procesa i procedura.

Mnogi timovi kažu da je “usaglašenost” stanje kome teže, ali to nije dovoljno da učinak tima bude maksimalan. Usaglašenost nije ništa drugo do pridržavanja standarda, to je korporacijska poštapalica, a ljudi imaju običaj da je se drže bez razmišljanja.

Nažalost, energija da se da sve od sebe za dobrobit tima je retko prisutna u usaglašenosti. Posvećenost je ono što daje timovima visokog učinka prednost nad njihovim “usaglašenim” konkurentima. Ona proizvodi obavezanost, uračunljivost i osiguranje – a u kombinaciji, ova tri elementa daju odličan recept za prevazilaženje konkurencije.

Dakle, kako timovi mogu da uspostave snažniju posvećenost?

Timovi visokog učinka otvoreno diskutuju svoje kolektivne ciljeve i precizno definišu šta je najvažnije za timski uspeh. Gradite timove tako što ih podstičete da se slože kako sarađuju, slobodno razgovaraju i detaljno diskutuju i rafiniraju timske cijeve i očekivanja.

Nakon što razjasne svoje timske ciljeve i strategije izvođenja, najbolji timovi takođe traže od svojih članova da se verbalno obavežu, kao i lojalnost timu i njegovim ciljevima – i to rade sa svima prisutnima. Članovi tima koji nisu u potpunosti posvećeni timskim ciljevima imaju tom prilikom mogućnost da iznesu svoje razlike u mišljenu pred svima.

U tom trenutku, trebalo bi da postoji nekolicina primedbi jer je članovima tima pružena mogućnost da slobodno govore i daju svoja mišljenja iskreno od samog početka. Ako neki članovi tima imaju problema da se obavežu timu u ovom trenutnku, evo nekih pitanja koja im mogu biti postavljena:

“Kako čitav tim može da ti pomogne da prevaziđeš svoje primedbe?”

“Da li imaš drugo rešenje koje će nam svima pomoći da ostvarimo dogovor i obavežemo se?”

“Šta tim može da uradi kako bi podržao one članove koji nisu u potpunosti posvećeni timskim ciljevima u ovom momentu?”

Kros-funkcionalni timovi koji rade kako treba