Većina potrošača kupuje preko višestrukih kanala – zapravo, neverovatnih 72% želi da se poveže i interaguje sa brendovima putem digitalnih kanala. Kod velikog broja organizacija je već napravljena strategija digitalnog marketinga ili počinje da se radi na tranziciji – kako bi se što bolje angažovali digitalni potrošači današnjice. Oflajn metode moraju biti integrisane sa onlajn metodama, podaci o potrošačima se moraju prikupljati na svim dodirnim tačkama, a marketari razumeju da će personalizovana digitalna iskustva prednjačiti u ostvarivanju uspeha.

Da li ste se ikada zapitali koliko uticaja strategija digitalnog marketinga zaista može na napravi? Ili razmišljate o tome da preusmerite svoj marketinški budžet?

Upoznajte se sa 5 jakih razloga zašto bi trebalo da ozbiljno unapredite svoje digitalno prisustvo i kako vam strategija digitalnog marketinga može pomoći u tome.

1. Potrošači koriste višestruke kanale pre nego što se odluče na kupovinu

80% potrošača koristi onlajn kanale da istraži proizvode i usluge pre nego što donese odluku o kupovini. Štaviše, koriste u proseku 6 kanala.

Postarajte se da vaši kupci i zainteresovani mogu da vas pronađu tokom ove kritične faze putanje kupovine. Prema anketi sprovedenoj na MarketingCharts, digitalni kanali dominiraju sa najvećem rastom u marketinškim ulaganjima. Marketari planiraju značajna povećanja u budžetima za imejl marketing, društvene medije, mobilni marketing, pretraživanje (organsko i plaćeno), kao i oglašavanje za onlajn prikazivanje.

Sa tako mnogo novih ulaganja u digitalni marketing, biznisi moraju biti sigurni da dobro poznaju svoje kupce i zainteresovane, kao i koji digitalni kanali i stranice će biti najprivlačniji. Svet digitalnog obećava velike prilike, ali puko praćenje trendova bez informacija na osnovu kojih se mogu sprovesti akcije može dovesti do odliva prihoda.

Na primer, koje sajtove vaši potencijalni kupci najčešće koriste kada istražuju? Koje stranice društvenih medija? Koje vrste podsticaja će pokrenuti najviše konverzija? Integrisanje svih ovih tačaka interakcije sa kupcima i analiziranje vaše marketinške baze podataka kako biste napravili najbolji profil kupca će osigurati uspeh u vašim digitalnim nastojanjima.

2. Kupci koji koriste višestruke kanale više troše

Potrošači koji stupaju u kontakt s brendom putem višestrukih kanala troše i do 4 puta više. Dve trećine kupaca je izjavilo da koristi više od jednog kanala tokom procesa kupovine.

Fokusiranje na kupce koji koriste više kanala je itekako vredno truda – ne samo da troše više, već obično teže da budu lojalniji brendu i svesni vrednosti. Ipak, iako je upotreba miksa digitalnih i tradicionalnih kanala važna, ovi potrošači će napustiti brend ukoliko dožive oskudno korisničko iskustvo. Postarajte se da analizirate svoje podatke kako biste razumeli šta podstiče vaše kupce i koristite te informacije da omogućite izuzetna korisnička iskustva.

3. Mobilni marketing nastavlja da raste

Mobilni marketing zauzima 34% svog organskog saobraćaja na sajtu, a do 78% mobilnih pretraga rezultira kupovinom. Digitalno tržište polako preuzima mobilna tehnologija. Poruke se sve više pregledaju na pametnim telefonima i tabletima, u poređenju sa računarima. Kako sve više potrošaća pregleda poruke i sajtove u mobilnoj verziji, jednostavnost je ključ. Velike slike i nepotreban tekst će odvratiti pažnju sa vaše poruke – neka ona bude jednostavna i jezgrovita.

Kako personalizovani marketing takođe nastavlja da dominira i pokreće veće konverzije, aktuelna marketinška baza podataka je ključ za interakcije. Umesto da se fokusirate samo na to da koristite ime primaoca, personalizovane poruke treba da se baziraju na lokaciji osobe, preferencama i drugim interesovanjima.

4. Potrošači kontinuirano traže sadržaje

Današnji potrošači se vode znanjem. Žele odgovore pre nego što uđu u vašu prodavnicu, jave se vašem odeljenju prodaje, razgovaraju sa partnerima ili kupe sa vašeg veb sajta. Potrošači će provesti 23% svog onlajn vremena istražujući sadržaje kako bi dobili informacije koje će im pomoći da donesu odluku o kupovini. A ovaj broj je još veći među današnjim mlađim generacijama milenijalaca koji su najveća populacija koja koristi digitalne kanale.

Marketing sadržajima – česti blogovi, objave, članci i deljenja na društvenim medijima osvežavaju sadržaje pred očima vaših kupaca i potencijalnih kupaca. Podaci takođe igraju sve značajniju ulogu u marketingu sadržajima. Osim pisanja dobrih sadržaja, marketari moraju analizirati podatke ne bi li razumeli kako da stignu do prave publike i angažuju je na pravi način.

5. Činjenice: Integrisane kampanje digitalnog marketinga omogućavaju veći ROI

Mnoge kompanije još uvek oklevaju da investiraju velike količine novca u novije digitalne kanale. Reč je o povratu na ulaganja, a tradicionalna sredstva marketinga i oglašavanja su funkcionisala u prošlosti. Pa, koliku razliku može strategija digitalnog marketinga da napravi za finansijsko poslovanje?

Google i Dove su radili zajednički na istraživanju uticaja onlajn oglašavanja na kupovinu u prodavnicama. Studija je otkrila da je uključivanje onlajn oglašavanja rezultiralo sa 6% povećanja ukupne prodaje. Onlajn oglašavanje je bilo najefektivnije kada je korišćeno u sinergiji sa nacionalnom TV, što je kombinacija koja je dovela do 11% povećanja prodaje. Što je najinteresantnije – otkriveno je da uprkos tome što je kampanja oglašavala jedan jedini proizvod, bila je efektivna za generisanje prodaje svih kategorija brenda.

Pejzaž digitalnog marketinga se kontinuirano razvija i sve više kompanija usvaja digitalne kanale. Kako biste svoju kompaniju istakli u odnosu na konkurenciju, podaci treba da budu u samom središtu odluka koje se tiču digitalnog marketinga. Potrošači žele transparentnost, personalizaciju i relevantne poruke. Oni su sve veštiji, odlučuju na osnovu informacija i ignorišu neodređenost. Neka podaci budu osnov kada unapređujete svoje digitalno prisustvo i vaša strategija digitalnog marketinga će dati očekivane rezultate.

SEO vodič za male biznise