​Doza neuspeha optimizuje učenje: Šta je ‘Pravilo 85%’

Nedavna studija ispituje stepen do koga su algoritmi mašinskog učenja naučili da prepoznaju slike tumora. Rezultati su pokazali da je učenje bilo optimizovano kada su algoritmi netačno pogađali u otprilike 15% slučajeva. Istraživači sugerišu da se njihova otkrića podjednako odnose i na učenje kod ljudi i životinja, te da ​doza neuspeha optimizuje učenje. Tokom učenja, … Continue reading ​Doza neuspeha optimizuje učenje: Šta je ‘Pravilo 85%’