Unapredite veštine strateškog razmišljanja: 5 individualnih taktika

Savladavanje suštinski važnih veština strateškog razmišljanja je od velike vrednosti za sve osobe. Svako ima potencijal da utiče na budući razvoj događaja.