Mnogi ljudi pretpostavljaju – ukoliko ste menadžer, samim tim se podrazumeva da ste lider. Ali to nije tačno. Neko drugi vas može postaviti za menadžera. Nasuprot tome, samo vi možete od sebe napraviti lidera. Štaviše, malo je ljudi koji su dobri u oba aspekta. Većina profesionalaca se razvije u jednoj od uloga: lider ili menadžer.

Manadžement je kada stvari radite ispravno;

liderstvo je kada radite prave stvari.

Ovako je Piter Druker, čuveni rodonačelnik modernog menadžmenta, okarakterisao razliku između menadžmenta i liderstva. Ponašanja koja nekoga čine efektivnim menadžerom su često u konfliktu sa onima koja su potrebna za inovacije.

Uspešne organizacije su izgrađene od kombinacije sjajnih lidera i efektivnih menadžera, a još važnije – one se staraju da su te veštine uparene sa odgovarajućim problemom.

Lider ili menadžer: Šta su razlike?

Funkcionalno, menadžeri i lideri primenjuju različite pristupe u ostvarivanju različitih krajnjih ciljeva i ishoda.

Menadžeri se staraju da ljudi prate pravila i procedure u nameri da umanje rizik i isporuče predvidljive ishode. To je neophodno kako bi se održavao ili pomalo unapređivao status quo, iliti postojeće stanje. Menadžeri vide varijacije kao pretnju koju treba svesti na što manju meru. Da bi merili uspeh, oni evaluiraju koliko se dobro svaka osoba pridržava procesa i daje očekivane rezultate.

Lideri, s druge strane, podstiču druge da preuzimaju rizike i preispituju status quo u nameri da postignu nešto novo i bolje. Upravo ovo je neophodno kada se teži inovacijama. Lideri doživljavaju varijacije i raznovrsnost kao priliku da ostvare rezultate koje drugi smatraju nemogućima. Da bi merili uspeh, oni posmatraju i šta je tim postigao, kao i šta je tim naučio.

Dakle, menadžeri teže pridržavanju, a lideri da inspirišu stremeći ka izuzetnim rezultatima.

Da li ste vi lider ili menadžer?

Ne postoji crno bela podela niti test koji bi odredio da li je neko lider ili menadžer. Ipak, ukoliko želite da steknete sliku gde leže vaše jake strane, zapitajte se kako biste reagovali u svakom od ovih pet scenarija.

1. Titule

Zamislite kako dan provodite na intervjuima da postanete rukovodilac marketinga u obećavajućoj preduzetničkoj firmi. Situacija se jako dobro razvija i imate osećaj da zaista želite da radite ovde. Zatim, tokom poslednjeg intervjua u danu – sa osnivačem i CEO-om, saznajete da kompanija još uvek odlučuje da li će poziciju nazvati Potpredsednik  ili Direktor. U svakom slučaju, plata i opis posla bi bili isti.

Zapitajte se: Da li ste jasno stavili do znanja da vam je titula Potpredsednika važna kako bi svako prepoznao da se vi zaduženi za ukupno funkcionisanje marketinga? Ili ste potvrdili CEO-u da vaša poslovna titula ne pravi razliku – da ono što zaista želite jeste prilika i resursi da pomognete timu da inovira i ostvari uspeh?

Menadžer koristi svoju titulu kao izvor moći. Lider daje sebi moć svojom sposobnošću da ubedi druge da urade šta je potrebno.

2. Uloge

Zamislite da pohađate konferenciju o prodaji sa kolegama iz drugih kompanija u vašoj industriji. Na pauzi, voditelj vas pita definišete svoju trenutnu ulogu pred grupom.

Zapitajte se: Da li kažete grupi “Nadzirem 17-člani skup prodavaca globalno sa 50 miliona budžeta”? Ili odgovorite “Predvodim grupu talentovanih ljudi koji rade na tome da rastemo duplo brže nego ostatak tržišta?”.

Menadžer definiše svoju ulogu na osnovu toga za koga i za šta je odgovoran. Lider definiše svoju ulogu na osnovu toga šta pokušava da postigne.

3. Odgovornost

Zamislite da je vaš tim tokom poslednjih nekoliko meseci posvećeno radio na važnom roku za značajan projekat. Nažalost, jedna osoba u timu kasni, što podrazumeva da ćete kao tim promašiti cilj. Sledećeg dana, morate se suočiti sa činjenicama i saopštiti sve vašem nadređenom pred kolegama na nedeljnom sastanku osoblja.

Zapitajte se: Da li objašljavate zašto je propust bio izvan vaše kontrole i čija je to krivica u timu? Ili preuzmete odgovornost za promašaj, izjavite da krivica leži na vama i objasnite šta ćete sledeći puta uraditi drugačije?

Menadžer je odgovoran da uradi ono što je rekao da će uraditi. Lider je odgovoran za krajnji ishod.

4. Resursi

Zamislite da ste na kompanijskom sastanku gde pregledate kvartalne ciljeve. Neko objašnjava kako njegov tim verovatno neće ostvariti cilj i potrebno im je više resursa da završe svoj posao na vreme. Predsednik kompanije pita ko bi mogao da pomogne da nadomeste ovaj nedostatak.

Zapitajte se: Da li ostajete nemi kako biste zaštitili sopstveni tim, njihov obim posla i ciljeve? Ili se dobrovoljno javljate da ponudite nekoliko vaših ljudi, čak iako to može značiti dodatni posao za ostatak vašeg tima?

Menadžer vidi resurse kao sopstvene – nešto što treba zaštititi. Lider vidi resurse kao naše i koristimo ih da služimo važnijim potrebama organizacije.

5. Prioriteti

Zamislite da je vaša organizacija u zastoju i ima poteškoća sa usporavanjem prodaje. Da biste dobili svoj godišnji bonus, izvršni tim zahteva da se obavežete na cilj od 5% rasta. Stvar je u tome da verujete kako biste potencijalno mogli ostvariti 10% rasta ukoliko bi se vaš tim više potrudio.

Zapitajte se: Da li ćete uraditi ono što je od vas traženo i obavezati se na cilj 5% rasta? Ili – da biste pomgli kompaniji tokom teškog perioda i možda podstakli druge da prate vaš primer – da li podižete ulog i obavezujete se na 10% uprkos tome što svoj bonus dovodite pod rizik?

Prvi prioritet menadžera je da ispuni sopstvene ciljeve. Prvi prioritet lidera je da ostvari najbolji mogući ishod.

Dobrim organizacijama su podjednako potrebni efektivni menadžeri, kao i efektivni lideri. Ključ je dobro upariti skup veština sa poslovnim potrebama. Jedno nije bolje od drugog; pre je slučaj da su oba dobra u različitim stvarima. A kada je reč o inovacijama, potrebni su lideri.

Nema sumnje, da biste vi i vaša kompanija zaista ostvarili uspeh, od suštinske je važnosti da sebe postavte u ulogu koja odgovara vašim snagama.

Dakle ko ste vi – lider ili menadžer?

5 testova emocionalne inteligencije za Lidere