Da li članovi vašeg tima vide promene kao zastrašujuće, nešto što treba izbegavati? Zapravo, promena nije nužno loša stvar. Činjenica je da to može biti sjajna prilika za lični rast i razvoj, nove pravce i osveženu energiju. Da pripremite tim na promene i sve sprovedete kao pozitivno iskustvo, imajte na umu sledećih 5 smernica:

1) Postavite se strateški prema promeni

Potražite znakove promene unutar svoje organizacije ili industrije. Ove promene mogu uticati na ulogu vašeg tima. Napravite rezervne planove i razvijte scenarije za te moguće promene.

2) Komunicirajte promenu

Uložite trud da komunicirate ono što možete da vidite kako se upravo dešava i šta bi se moglo dogoditi u budućnosti. Podstaknite članove svog tima da izraze svoje percepcije i ideje. Mogli biste se iznenaditi kakve sve uvide oni imaju. Pored toga, oni će osećati da je njihov doprinos dovoljno važan da bude uzet u obzir u opštoj strategiji tima. Kao aktivni učesnici, biće manje skloni da odbiju buduće promene u okviru organizacije.

3) Obučavajte o promenama kao kouč

Organizacijama su potrebna konstantna poboljšanja u svim oblastima ukoliko žele da ostanu uspešne. Često se sastajte sa članovima vašeg tima. Zadužite ih da budu zagovornici promena u domenu svojih odgovornosti. Podstaknite strateško razmišljanje i planiranje u okviru njihovih pozicija i budućih uloga. Pomozite im da razviju veštine koje su neophodne da se sprovedu ove anticipirane promene.

4) Probajte sa manjim promenama

Ohrabrite članove tima da steknu iskustvo sa zadacima izvan svojih redovnih zaduženja sa drugim članovima organizacije ili tima. Ako treba da posetite klijenta, zamolite člana tima da vam se pridruži. Pomozite članovima svog tima da razumeju potrebe vaših kupaca i slično sprovedu sa svojim korisnicima. Dinamika organizacije koja usvaja sitne promene će takođe unaprediti organizaciono jedinstvo i koheziju.

5) Proslavljajte promene

Obratite pažnju na male promene koje se događaju svakoga dana, komentarišite ih, a kada je to prigodno – proslavite. Ako neko dođe na posao sa novom frizurom ili boljim stavom, dajte kompliment. Ako neko promeni proces što kao rezultat njegovu ulogu čini lakšom, bržom ili preciznijom, dajte mu priliku da podeli svoju inovativnu ideju sa ostalim članovima tima. Pozitivan fidbek na promene vodi ka pozitivnom učinku i kreativnom razmišljanju kod drugih.

Neki ljudi će se opirati promenama bez obzira na to kako ih pripremate. Ipak, upotrebom nekoliko jednostavnih tehnika, promena će biti udobnija, smanjujući vreme i štetnost negativnih reakcija. Što je još važnije, ako pripremite tim na promene, otvarate put inovacijama, uzbuđenju i strateškom razmišljanju za vaš tim.

Majndset rasta je moćan, ali samo ako znate kako da ga koristite