Zaposleni kojima nedostaje adekvatno liderstvo i timska kohezija naginju usporavanju kada je u pitanju postizanje timskih ili organizacionih ciljeva bilo koje vrste. Nasuprot tome, kada zaposleni razumeju šta se od njih očekuje, ciljeve koje pokušavaju da dostignu i kako lično doprinose timskom uspehu, kompanije su u boljoj poziciji da izgrade lojalnost kupaca, prevaziđu konkurenciju i poboljšaju finansijske rezultate. Koučing strategije timskog uspeha omogućavaju liderskim ulogama da podstaknu bolje funkcionisanje timova.

Ukoliko obogatite svoj stil upravljanja putem koučing strategije timskog uspeha opisane u nastavku, to će vam pomoći da bolje podržavate svoje zaposlene i postanete efektivniji menadžer članovima svog tima.

1) Poznajte svoje zaposlene

Da biste bili sjajan menadžer, morate zaista poznavati svoj tim. Uložite trud da upoznate svakog vašeg zaposlenog na dubljem nivou. Saznajte snage i slabe strane svake osobe; u čemu su izuzetni a šta im predstavlja izazov; šta ih motiviše i šta ih obeshrabruje. Pored formalnog testiranja ličnosti, razmotrite da svaki član vašeg tima redovno uradi samo-evaluaciju i koristite rezultate kako biste bili sigurni da je svaki zaposleni angažovan na najefektivniji mogući način.

2) Negujte transparentnost

Biti transparentan sa zaposlenima doprinosi izgradnji poverenja, formiranju međuljudskih odnosa i osigurava da su svi na istoj talasnoj dužini. Polazeći od transparentnosti na vrhu, pomažete da se odneguje kompanijska kultura otvorene komunikacije. Podstaknite transparentnost u okviru svog tima tako što sebi postavite sledeća ključna pitanja:

  • “Koliko često sam otvoren ka drugima i pružam mogućnost da me upoznaju?”
  • “Da li sam jasno objasnio svoje vrednosti i motivaciju članovima mog tima?”
  • “Da li sam jasan i dosledan u načinu na koji pravim izbore i donosim odluke?”
  • “Da li govorim članovima tima kada napravim grešku ili otkrijem manjkavost u sopstvenom znanju?”

Kao i sa većinom stvari u liderskoj ulozi, ne možete očekivati od članova vašeg tima da rade išta što i sami ne biste uradili. Predvodite ličnim primerom.

3) Saradnja je ključ

Ljudi su obično takmičarski nastrojeni po prirodi. Kao takvo, takmičenje u okviru poslovnog okruženja često je opšte mesto. Ipak, smanjivanjem nezdrave konkurencije i podsticanjem saradnje, kao i pohvalama dostignućima grupe umesto individualnih uspeha, bićete u mogućnosti da negujete kulturu koja ne samo da cveta u timu, već ujedno inspiriše članove da se oslanjaju jedni na druge.

4) Napravite jasne ciljeve

Jasna definicija ciljeva je doslovno nemoguća bez strateškog planiranja. Kada okupite svoj tim, počnite od razmišljanja o široj slici i podstaknite članove tima da diskutuju i učestvuju u brejnstormingu o načinima kako možete ostvariti svoje dugoročne ciljeve. Ovo je dobar momenat da se oslonite na individualne snage i zatražite od svog tima posvećenost, obavezivanje i kreativnost. Kada su identifikovani krupni ciljevi, razvijte plan koji obuhvata ključne tačke i merenja kako biste pratili odgovornost svakoga ponaosob i podstakli jedinstvo tima, napredovanje i ostvarenja zadataka.

5) Proslavljajte uspeh

Proslavljanje dostizanja ključnih tačaka i ostvarivanje merljivih pokazatelja jeste jedan od najboljih načina da vaš tim održite u radnom taktu, motivisan i inspirisan. Zajedno sa obeležavanjem ovih dostignuća, potrudite se da proslavite individualne uspehe članova vašeg tima, kao i grupe u celini. Dajte na značaju svemu – od godišnjica poslovanja i ličnih dostignuća, do profesionalnih uspeha i pobeda zaposlenih, što je moćan način da podržavate individualnu i timsku motivaciju i moral.

6) Izgradite uzajamno poverenje

U osnovi svih efektivnih odnosa koučinga leži temelj uzajamnog poštovanja. Premda ponašanja poput negovanja transparentnosti mogu biti od pomoći da se ovo poverenje uspostavi, možda ćete želeti da praktikujete i politiku otvorenih vrata; budite jasni, prijateljski nastrojeni i ne osuđujte tokom svakog koučinng sastanka. Potrudite se da pokažete svojim zaposlenima da vam je stalo do njih, kako ih smatrate vrednim članovima tima i imate živo interesovanje za njih i njihov uspeh.

7) Postavite put za uspeh

Ne možete očekivati da vaš tim efektivno funkcioniše ukoliko za njih ne postavite osnove. Iz tog razloga, ključno je da vaš tim ima pristup obukama, softveru, resursima, strategijama, materijalima i bilo čemu što bi im moglo biti potrebno da budu uspešni u svojim ulogama. Ukoliko nešto nedostaje, nadomestite to što je pre moguće.

8) Dajte konstruktivni fidbek

Kao jedan od najkritičnijih aspekata koučinga zaposlenih, fidbek ima moć da omogući ili uništi uspeh tima. Šta su vaši zaposleni uradili dobro? Koje strategije nisu radile? Šta treba poboljšati? Davanje (i prihvatanje) konstruktivnog fidbeka može podrazumevati određene začkoljice. Ne zaboravite da svoju poruku formulišete pažljivo, radite na tome da vremenom rafinirate svoje veštine fidbeka i budite otvoreni za fidbek koji dobijate od drugih.

9) Zatražite fidbek

Najbolje i najefektivnije koučeve je moguće koučovati. Tokom sastanaka i sesija jedan-na-jedan sa zaposlenima, pitajte na koje načine možete unaprediti svoju ulogu kouča kako biste pomogli svojim zaposlenima da ostvare ciljeve u učinku i ponašanjima koje ste postavili zajedno. Tokom disksije, budite otvorenog uma, ostanite fleksibilni i držite se perspektive.

10) Upravljajte nesuglasicama unutar tima

Uprkos vašem trudu da izgradite jedinstveni, komunikativni tim, neizbežno će doći do konflikata među članovima vašeg tima. Bilo da je to pitanje u kome određeni zaposleni ne preuzimaju svoj deo posla ili slučaj sitnog kancelarijskog zadirkivanja, vaša je odgovornost da držite oko na međuljudskim neslaganjima unutar vašeg tima. Potrudite se da u potpunosti razumete ove probleme, a zatim sprovedite proceduru za izlaženje na kraj i izbegavanje ovih vrsta problema u budućnosti.

Koučing strategije timskog uspeha je uz malo uloženog i truda doslednosti moguće redovno praktikovati u saradnji sa timom i poboljšanja sigurno neće izostati.

Ne želite da budete loš šef? Unapredite svoje liderske veštine!