Kompanija koja raste mnogo brže nego što je očekivano može uzrokovati glavobolje i stres u trenutku u kome bi svaki vlasnik biznisa radije proslavljao postignuto. Premda neki biznisi s lakoćom uspevaju da skaliranjem izvedu tranziciju sa niše na opšte tržište, ima onih koji imaju poteškoća da održe svoj identitet i visoke standarde korisničkog servisa, i na kraju krajeva – svoj profit. Imajući ove probleme u vidu, navodimo 5 grešaka rapidnog rasta i kako ih možete izbeći kao vlasnik uspešnog biznisa.

1. Nedostatak strategije poslovnog rasta

Na početku životnog ciklusa biznisa, vlasnik je skloniji da razmišlja o tome kako da pliva na površini nego šta će raditi u slučaju rapidnog rasta. Verovatno je da ćete imati kratkoročne cljeve, a moguće i snove široke perspektive, ali ne i strategiju koja prikazuje kako ćete doći od jednog do drugog.

Izbegnite susret sa problemima uzrokovanim ubrzanim rastom putem planiranja kako bi sve to moglo da utiče na neophodne finansijske i ljudske resurse, kao i svakodnevne operacije vaše kompanije. Važno je razmotriti kako ono što je trenutno postavljeno može biti adaptirano da se ispune potrebe u budućnosti. Kako kaže čuvena izreka – Ako ne uspete da planirate, planirate da ne uspete.

2. Minimalno razumevanje finansijskog uticaja rapidnog rasta

Mnogi mali biznisi rade pod utiskom da što više prodaje ostvare, više će profita dobiti – i posledično, cilj je rast. Ovo ima smisla kada je putanja bila pažljivo osmišljena, ali je i dalje važno razumeti šire implikacije rasta.

Ostvariti više prodaje znači da je neophodno više proizvodnje, što podrazumeva više osoblja, mašina i operativnih troškova. Ovi zahtevi često mogu prevazići količinu radnog kapitala, a mnoge kompanije se spotiču kada dobiju svoj prvi obračun poreza usled nedovoljnih rezervi. Da bi vodili računa o tome, vlasnici kompanija treba da postave efektivne sisteme za nadziranje finansija koji mere sve uključene stavke: trošak materijala, mašina, osoblja, marketinga i privlačenja kupaca, nekretnina, pakovanja i isporuka. Tek sa dobrim razumevanjem svih ovih aspekata vlasnik biznisa može imati pravu sliku profita i vrednosti kompanije i shodno tome postaviti dobru strategiju.

3. Nedovoljna opremljenost da se porudžbine ispune na vreme

Još jedan česti problem za kompanije koje dožive rapidni rast jeste činjenica da jednostavno ne mogu da drže korak sa potražnjom. Od samog početka, vlasnici to moraju razmotriti i odrediti akcioni plan kako bi osigurali da kompanija može ispuniti obim porudžbina i sprovesti brz obrt i kvalitetan korisnički servis.

Dok su još na početku kompanije, osnivači su skloni da poznaju proizvode u potpunosti, pa je važno okupiti osoblje i naučiti delegiranje u ranoj fazi životnog ciklusa poslovanja. Deljenje znanja i odgovornosti će biti ogromna prednost ukoliko poslovanje uhvati maha, kada nove zaposlene treba brzo obučavati.

4. Ponuda previše proizvoda ka previše kupaca

Kompanije sa širokim dijapazonom proizvoda će verovatno imati poteškoća da nastave da isporučuju sve njih ukoliko biznis počne da raste previše brzo. Slično tome, ako se proizvod ili usluga isporučuje na redovnoj bazi jako velikom broju kupaca, može postati otežano omogućiti svakom kupcu isti nivo usluge. Često se može videti kako nešto što vaši kupci vole postaje omča oko vrata kompanije ukoliko ono što inicijalno nudite ne može da se skalira.

U slučaju da je biznis rapidno narastao, kako da bi zadržao visoke standarde usluge, vlasnik kompanije se može naći u situaciji da obustavi određeni broj proizvoda koje nudi, ili čak obavi trijažu kupaca sa kojima želi da nastavi trgovinu. Procenite koje opcije daju kompaniji najviše vrednosti i razmislite da li bi neki od njih bolje poslužili kao klijenti vaše konkurencije.

5. Nedovoljno efikasni lideri i osoblje

Kada je reč o izlaženju na kraj sa rapidnim rastom biznisa, vaši ljudi su vaša moć. Svi koji rade u kompaniji treba da budu fleksibilni i spremni da rade pod pritiskom tako da biznis može da opstane tokom bilo kog nepredviđenog perioda rasta. Ovo je se naročito odnosi na više rukovodstvo.

Vlasnici biznisa treba da razmisle o veštinama i stilovima liderstva svog menadžment tima i postaraju se da svako na višoj poziciji bude kadar da pokreće poslovanje unapred. Menadžeri bi trebalo da budu sposobni da izvedu iste visoke standarde na poslu u svakom trenutku i imaju inicijativu da brzo razmišljaju i reaguju na zahteve koji se vremenom razvijaju.

Takođe je važno pažljivo odnegovati proces onbordinga za nove zaposlene. Kada biznis rapidno raste, najvažnije je angažovati odgovarajuće dodatno osoblje kako bi se omogućilo da kompanija uspešno nastavlja sa radom. Mora se obratiti dužna pažnja na proces zapošljavanja kako biste bili sigurni da će najbolji kandidati biti odabrani. Istraživanja pokazuju da jak onbording program može podići produktivnost novog zaposlenog za 70%.

Bolje sprečiti nego lečiti. Ukoliko dobro razmislite o ovih 5 grešaka rapidnog rasta, biće vam daleko lakše da planirate unapred i izbegnete ih. Važno je postaviti strategije koje će omogućiti vašem biznisu da uspešno dođe do te tačke. Ovim putem, kada vaša kompanija uzleti poput rakete, imaćete goriva da iskoristite tu priliku.

Zašto najbolji lideri postavljaju nemoguće ciljeve