Kompanijsku kulturu – način na koji se ljudi ponašaju i rade – oblikuju osnivači i skoro uvek je menja svaki sledeći CEO koji preuzima nakon što se osnivač povuče. Ako radite za kompaniju čiji je CEO ujedno i njen osnivač, a kompanija nastavlja sa rapidnim rastom, onda je vrlo verovatno da će kompanijska kultura biti sveobuhvatno protkana kroz organizaciju i procese. I sva je prilika da je to kompanija sa dobrom kulturom. Ukoliko prelazite u drugu firmu, najpre se uverite kakva kultura vas tamo očekuje.

Ali ako kompanija ima poteškoća, onda to obično znači i da je njena kultura manjkava. Ako već radite za kompaniju sa rascepkanom kulturom, možda možete razmisliti da izađete ukoliko bi tako nešto moglo naštetiti vašoj karijeri. Ako već razmatrate prelazak u drugu kompaniju, potrebno je da se uverite da je to kompanija sa dobrom, umesto sa podrivenom kulturom.

Međutim, kompanije ne oglašavaju kakvu vrstu kulture imaju – to ćete morati da saznate sami. U tom poduhvatu, postoji rizik da kompanija zapravo javno artikuliše svoju kulturu, premda ono što izjavljuje ka javnosti možda nije kompletna slika.

U nastavku navodimo 5 testova kako možete utvrditi da li je kompanijska kultura stabilna ili ne.

1. Da li kompanija često menja ljude na CEO pozicijama?

Ukoliko je kompanija često smenjivala i postavljala CEO funkcije u svojoj prošlosti, to je loš znak. Naravno, razlog ovih promena je najvažniji. Ukoliko je prethodni CEO bio sklonjen zbog etičkih ili pravnih problema, onda treba da se zabrinete. Ali, uvek je moguće da aktuelni CEO sjajno obavlja posao korigovanja kompanijske kulture. Ukoliko kompaniji ide dobro, a izvršni direktori se po pravilu povlače odlaskom u penziju, u tom slučaju novi CEO nije loš znak.

2. Da li finansijska pozicija kompanije postaje klimava?

Ukoliko kompanija ne ostvaruje pozitivan tok gotovine ili se zadužila na prevelike količine novca, sva je prilika da CEO nije posvećen dugoročnom opstanku kompanije. Moguće je da CEO veruje kako kompanija tokom vremena može postati profitabilna, pod uslovom da postane dovoljno velika.

Ali u većini slučajeva, to se ne događa jer je malo kompanija kadro da dovoljno podigne svoje cene i time pokrije troškove, ili pak teško održava efikasnost kada naraste. Premda je urušavanje finansijske pozicije jasan znak nedovoljno dobre poslovne strategije, to je ujedno dokaz da je uprava kompanije naklonjenija ideji da dozvoli da CEO ostane na funkciji, nego što je posvećena zaposlenima i kupcima kompanije.

3. Da li kompanija raste sporije nego njena tržišta?

Ako kompanija raste sporije nego sama industrija, istražite uzroke zaostajanja njene tržišne pozicije. Testirajte pretpostavku da je njen zaostatak u rastu uzrokovan slabostima u prozvodu kompanije, nivoima cena i korisničkom servisu.

Postoji velika šansa da su ovi problemi pokazatelji nestabilne kulture. Na primer, treba da istražite da li kompanija nagrađuje ljude koji ispunjavaju prodajne ciljeve, iako kasnije ne ispunjava obećanja data kupcima. Ili potražite znake da li kompanija ne reaguje najbolje na pitanja korisnika o instalaciji ili održavanju proizvoda.

4. Da li kompanija ima poteškoća da stekne i zadržava kupce?

Ukoliko kupci napuštaju kompaniju, ne koriste njene proizvode ili ne kupuju više od kompanije, izvesno je da je kultura nestabilna. Ipak, vredi saznati zašto se ovo događa – na primer, da li konkurencija prodaje bolji proizvod po nižoj ceni? Da li rivali nude kupcima česte nadogradnje proizvoda i niže cene?

Ako je tako, saznajte da li kompanijska kultura ne postavlja dovoljno jak naglasak na inovacije proizvoda i izvrstan korisnički servis. U tom slučaju, njena kultura je manjkava i nije idealno raditi u takvoj kompaniji.

5. Da li kompanija ne može da privuče i zadrži najbolje talente?

Ukoliko kompanija nije kadra da privuče najbolje talente i pati od obimnih i neželjenih promena osoblja, ispitajte zašto je tako. Da li tretira radnike loše? Da li ima nepovoljnu reputaciju među najtalentovanijim ljudima? Da li radnicima daje relativno niske plate? Da li njihova misija nije dovoljno inspirativna?

Najverovatnije je da kompanija nema artikulisanu kulturu ili postoji velika razlika između onoga što kompanija govori o svojoj kulturi i kako se ponaša njihov CEO i više rukovodstvo.

Kada prelazite u drugu firmu, a potencijalni poslodavac pokazuje ovih 5 znakova manjkave kulture, bolje je da odete u firmu sa dobrom kulturom. Ukoliko sprovedete istraživanje kao što je gore navedeno, trebalo bi da budete u mogućnosti da odaberete ono što je bolje za vašu karijeru.

Kako upravljati svojim šefom: Usmerite sopstvenu karijeru