Da li previše očekujemo od lidera – da mnogo znaju i možda još više obavljaju? Gotovo da je beskonačna količina knjiga, blogova i saveta samozvanih stručnjaka koji se besomučno stavljaju pred lidere. Svake godine, doslovno hiljade izvora o liderstvu biva objavljeno, od filozofije, preko samo-pomoći, pa do akademskih krugova. Pregršt alata, veština i kratkoročnog entuzijazma koji brzo izbledi – sa svih strana.

Očekivanja od lidera

Mnogim liderima je postalo teško da razluče šta je potrebno samo da biste bili dobar lider sa nastojanjem da uradite pravu stvar za ljude koji vam direktno odgovaraju, što je češće moguće. Kada lideri sa dobrim namerama vide testove procene liderstva koji obuhvataju stotinu ili više liderskih kompetenci i atributa, sve to može biti prilično zbunjujuće.

Zapravo, mnogi lideri postaju obeshrabreni pokušavajući samo da održe korak sa najnovijim teorijama o liderstvu, tehnikama, upozorenjima, konceptima i ostalim novotarijama.

Kako lideri mogu ostvariti svoj potencijal i osećati se zadovoljno

Nažalost, nije teško uvideti zašto se tako mnogo lidera oseća kao da se dave u odgovornostima i očekivanjima vezanim za njihovu ulogu. Između upravljnja biznisom, ostajanja u toku sa događajima u sopstvenoj profesiji ili disciplini, te nastojanja da se bude dobar vođa među ljudima, može biti naporno držati glavu iznad vode kada previše očekujemo od lidera.

Standard je sada postavljen toliko visoko da neki imaju poteškoća da dostignu te nerazumne standarde, što može uzrokovati da se mnogi lideri osećaju ekstremno neispunjeno i nezadovoljno u svojim ulogama.

Razmislite o tome. Tražimo od pojedinaca na liderskim pozicijama da budu visoko emocionalno inteligentni i izvrsni timski igrači, povrh toga što su lideri preduzeća, situacioni lideri, lideri transformacija, lideri na usluzi, kolaborativni lideri, virtuelni lideri, strateški lideri… lista se samo nastavlja.

Ako mislimo da pomognemo liderima da dostignu svoj potencijal i osete se ispunjeno u svojim ulogama, treba da se fokusiramo na elemente u srži koji čine dobrog lidera. Treba da postavljamo razumna očekivanja. Ne treba da navodimo lidere da se osećaju kao da moraju imati natprirodne moći kako bi svoj posao obavljali adekvatno i temeljno.

Potrebno je da zatražimo od njih da se fokusiraju na nekoliko kritičnih aspekata.

U nastavku je navedeno 10 pitanja za procenjivanje vaših liderskih kapaciteta i veština. Iskreno odgovaranje na ova pitanja će vam biti od pomoći da se fokusirate na fundamente liderstva i odredite po kojim pitanjima biste mogli da se unapredite.

1. Da li ste dobri u ulozi kouča i da li dobro dajete fidbek?

2. Da li kreirate jasan pravac i viziju za vas i vaš tim?

3. Da li kolaborativno rešavate probleme i donosite odluke?

4. Da li efektivno delegirate zadatke i odgovornosti?

5. Da li posredujete i razrešavate konflikte i neslaganja konstruktivno?

6. Da li ste pristupačni za druge i zadržavate otvoren um za nove ideje i informacije?

7. Da li vežbate esencijalne komunikacione veštine kao što su slušanje, postavljanje pitanja i jasno iznošenje sopstvenog mišljenja?

8. Da li očuvate svoju pribranost i stabilnost tokom neprijatnih perioda i situacija?

9. Da li ohrabrujete ljude da sarađuju i funkcionišu kao tim?

10. Da li fleksibilno adaptirate svoj stil po potrebi, čvrsto usmeravajući posao ostalih kada je neophodno i sarađujete i osnažujete ljude u drugim situacijama i kada je to prigodno?

Primena klasičnog 80/20 Pareto principa će vam biti od pomoći da koristite razum i logiku kada je reč o procenjivanju sopstvenih liderskih kompetenci i identifikovanju vaših prioritetnih oblasti za dodatni razvoj i/ili lične prilike za poboljšanja.

Ukoliko bi lideri vodili računa o veštinama liderstva koje su od najvećeg značaja za njihov uspeh i radili na tome da razviju svoje kompetence baš u tim oblastima, bili bi na dobrom putu da postanu snažniji, efektivniji i zadovoljniji u svojim ulogama.

Vrhunski timovi nisu samo zasluga jakog lidera