Tokom mnogo godina unazad, organizacije koje dugo postoje su se lagano kretale u pravcu dgitalnog, postepeno se prilagođavajući promenama ponašanja njihovih kupaca. Danas, pandemija je ubrzala potrebu da se pređe na digitalno. Jednostavno rečeno, organizacije moraju imati digitalno prisustvo kako bi ostale relevantne za kupce i ostale konkurentne na tržištu. Digitalna transformacija tokom pandemije se izdvojila kao preka potreba, što utiče i na neophodnu izmenu strateških pitanja.

Postaviti digitalnu transformaciju zahteva viozionarstvo i konzistentno liderstvo koje radi sa jasnim ciljem na umu – a to je “zašto” čitave strategije.

U današnjoj poslovnoj klimi, manje je mesta za greške nego ikada ranije. To znači da je za lidere kompanija značajno da ostanu vispreni i razmišljaju brzo.

U nastavku navodimo četiri teme za razmišljenje koje mogu inspirisati kako postaviti pristup vaše kompanije digitalnoj transformaciji.

1. Kako možete “razmišljati sitno” tokom digitalne transformacije?

“Razmišljajte sitno” je bio čuveni reklamni slogan za Volkswagen Bubu. Kada su mnogi Amerikanci nabavljali nove automobile tokom 1950-ih, Volkswagen je podstakao ljude da razmotre svoje navike – strategija koja bi danas mogla pomoći mnogim velikim kompanijama da ostanu u igri.

Manje kompanije, koje mogu imati poteškoća da drže korak, treba da se fokusiraju na sadašnjost. Ovaj tip razmišljanja je kritičan tokom perioda velike neizvesnosti. Za nekoliko meseci, budućnost će po svoj prilici doći u veći fokus, a sa vraćanjem izvesnosti vratiće se i dugoročno planiranje.

U praksi, ovo se različito odigrava za različite vrste biznisa.

Na primer, IT kompanije sa proizvodima će imati koristi ako se fokusiraju na unapređivanje svojih trenutnih ponuda umesto na proširivanje ili dodavanje na postojeće. IT često ima nove inicijative kao što je novi softver za kompanije, krupne nadogradnje, nova oprema, novi procesi i osoblje. Umesto uvođenja više rizika u ovom trenutku, držite se onoga što radi u vašem biznisu.

Ogranizacije zasnovane na uslugama bi trebalo da uslužuju potrebe postojećih klijenata – ojačavajući odnose sa kupcima koje imaju, umesto da pokušavaju sa proširivanjem svoje publike. Sužavanje fokusa će ograničiti rast, ali će takođe podstaći finansijsku i organizacijsku stabilnost u kratkoročnom periodu. Postoji velika količina nepoznanica na tržištu upravo sada, a mala, taktička kretanja daju dovoljno vremena da se pravac koriguje u skladu sa svetskim preokretima. Za sada, kratkoročno razmišljanje – ili misliti sitno – smanjuje rizik donošenja loših odluka.

2. Da li rasolažete alatima koji su vam potrebni da biste bili izuzetni?

Usvajanje odgovarajućih alata ima lančani efekat na unapređivanje procesa. Na primer, rad na daljinu postaje opšte prisutan, što može umnogome uticati na prakse zapošljavanja i regrutovanja kadrova. Jednom kada kompanija ima radnike na daljinu, putanja ka potpunom prelasku na digitalno postaje mnogo jasnija, a alati koje treba koristiti mnogo očigledniji. Primerice, ako vaša organizacija koristi alate i softver koji nije zasnovan na oblak tehnologiji, nema višestruke korisnike i ne podržava kolaborativni način rada, razmislite o tome da pronađete alternative, kako nalaže digitalna transformacija tokom pandemije.

3. Da li ste usvojili strategiju “digitalno na prvom mestu”?

Digitalno je istorijski tretirano kao naknadna misao, ili u najboljem slučaju kao dopunska misao poslovne strategije. Ali sada kada se svet promenio, a ponašanja potrošača evoluirala, ključno je razmišljati o digitalnom na prvom mestu. Kompanije moraju preći na susretanje i usluživanje svojih kupaca onlajn, pre nego oflajn.

Poslednjih nekoliko meseci je po svoj prilici permanentno promenilo naše rutine i navike. Transformacija je druga reč za evoluciju – kao i u prirodi – da bi se preživelo, potrebno je prilagoditi se.

Pandemija je prinudila mnoge organizacije da zatvore fizičke lokacije i u potpunosti pređu na rad na daljinu. Povezivanje sa potencijalnim i postojećim kupcima i partnerima je prešlo na onlajn za svakoga. Najzad, to će timovima ipak dati priliku da steknu daleko širu publiku.

Lideri su danas pred izazovom da promene svoj majndset kako se pravila igre menjaju. Uobičajena strategija je zatražiti savet od trećeg lica ili organizacije koja je specijalizovana za određene potrebe. Kako biste izbegli da postanete zarobljeni ili ograničeni svojim trenutnim uverenjima, redovno tražite savet od svoje mreže kontakata i preispitujte sopstveni način razmišljanja.

4. Da li su timovi usaglašeni?

“State of Marketing” izveštaj kompanije Salesforce ukazuje na važnu poentu o kojoj je malo lidera razmišljalo pre COVID-19: usaglašavanje timova marketinga i IT-ja. IT lideri ne veruju da su usaglašeni sa marketing timovima, dok marketing lideri veruju da jesu usaglašeni sa IT timovima. Lideri treba da se postaraju da postoji usaglašenost širom organizacije, kao i solidan plan i okvir kako će pristupiti svojoj strategiji digitalne transformacije.

Budući da marketing-proizvod timovi tipično stvaraju strategiju na osnovu toga kako potrošači percipiraju brend i njegove proizvode i usluge, neusaglašenost između onih koji izvršavaju viziju može biti naročito pogubna za opšte korisničko iskustvo. U digitalnom, to se manifestuje problemima sa vremenom učitavanja i gomilama tehničkog zaduživanja koje može usporiti budući napredak razvoja, čak i za najjednostavnije opcije.

Usaglašenost zahteva postavljanje tona, a to bi trebalo započeti od samog vrha. Lideri mogu pomoći eliminaciji silosa jasnom arikulacijom trenutnog i željenog budućeg stanja poslovanja, te staranjem da svaka osoba to razume. COVID-19 je promenio način na koji timovi komuniciraju i interaguju jedni sa drugima: Više se ne možemo oslanjati na neplanirane sastanke sa kolegama, bele table i razgovore na hodnicima. Pored toga, mnogi među nama rade nesinhroizovano. Solidni procesi za dokumentaciju i konsenzus su ključni za podsticanje usaglašenosti.

Svako mora biti mnogo usmereniji i imati jasne namere po pitanju komunikacije. Stvaranje dokumentacije, uspostavljanje i sprovođenje politike, te pridobijanje prihvatanja su važniji nego ikada.

Digitalna transformacija tokom pandemije se događala svuda oko nas – ponekada je bila spora i ujednačena, a neki drugi put (kao sada), se dogodila brže nego što nam to odgovara. Ovo je neobičan period i od nas zahteva da u potpunosti i iznova osmislimo kako obavljamo poslovanje.

Ne zaboravite: Prilagođavanje je pomoglo našim precima da prežive, a  danas nam je svima zbog toga mnogo bolje.

Zašto ljudi ne podnose “digitalnu transformaciju”