Vaš uspeh je u direktnoj zavisnosti od vaše sposobnosti da probleme rešavate efektivno, a jedan od najboljih alata koje imate za taj posao je upravo vaša kreativnost. Ali zašto je kreativnost u rešavanju problema toliko vredna? Kako je možete iskoristiti na najbolji način?

Poslovni ljudi su po priodi zainteresovani za rešavanje problema. Većina biznisa je osmišljeno ne bi li se rešila neka vrsta problema potrošača; na primer, možete prodavati proizvod koji ljudima omogućava da rade nešto što inače ne bi mogli, ili pak uslugu koja nekome olakšava život. A u slučaju poslovnog liderstva, bićete odgovorni za rešavanje mnoštva problema, od izazova na visokom nivou – kako biti profitabilniji, pa do izazova nižeg stepena – poput: kako razrešiti konflikt među zaposlenima.

Zašto je kreativnost u rešavanju problema vaš najbolji alat?

Kreativnost je sposobnost da osmišljavate originalne ideje. Drugim rečima, možete misliti na nove načine i tako doći do strategija koje nisu konvencionalne.

Ovo je jako korisno kada rešavate probleme, iz nekoliko razloga:

Otkrivanje originalne strategije i diferencijacije

Poznato vam je kako je diferenciranje vašeg biznisa suštinsko ukoliko želite da se istaknete u industriji. Ponekad, osmišljavanje unikatnih rešenja na uobičajene probleme je jedini način da postignete tu diferencijaciju. Da li postoji način na koji biste mogli služiti svoje kupce kako nijedan od vaših konkurenata ne može? Da li postoji originalna strategija koju niko  nije koristio, a koja će povećati vašu profitabilnost? Kreativnost pomaže da nalazite ove unikatne, nikada ranije otkrivene taktike.

Prevazilaženje konvencionalnih barijera

Kreativnost je takođe važna za prevazilaženje konvencionalnih barijera za napredak. Ako naiđete na kompleksan problem koji se oduvek rešavao na određeni način uz pregršt mana, možda ćete biti u mogućnosti da eliminišete te nedostatke uz novi kreativan pristup.

Pronalaženje optimalnih rešenja

Osmišljavanje originalnih ideja je takođe način da se približite “optimalnim” rešenjima. Ako smislite jednu ili dve osnovne ideje, imaćete ograničene opcije kako da nastavite dalje. Uz kreativnost, možete osmisliti pet ili šest ideja, pa ćete imati mnogo bolje šanse da poboljšate svoje “instinktivne” pristupe.

Kako koristiti kreativnost u rešavanju problema

Evo u čemu je najveći problem kada je reč o kreativnosti: Ne možete je forsirati. Nemoguće je sesti i jednostavno sprovesti uspešnu brejnstorming sesiju. Umesto toga, najimpresivnija kreativna otkrića se obično događaju spontano i kada ih ljudi najmanje očekuju.

Imajući to u vidu, navodimo nekoliko strategija koje možete koristiti da podstaknete svoj kreativni potencijal i omogućite sebi da razmišljate na dinamičnije načine.

Poboljšajte kreativnost kod sebe i drugih

Najpre treba da razumete da vi niste jedina osoba u svom timu – i svakako niste jedini član tima koji je kadar da osmislii kreativne ideje. Možete lako uvećati svoj kreativni potencijal, kako kod sebe, tako i kod drugih ljudi oko vas. To podrazumeva primenu istih strategija sa vašim timom koje inače primenjujete i sami, kao i podsticanje okruženja koje ujedno ohrabruje i nagrađuje kreativno razmišljanje zaposlenih.

Dajte sebi više vremena

Jedan od najboljih koraka koje možete preduzeti jeste da sebi date više vremena. To nije uvek moguće; ponekad će biti potrebno da doneste trenutnu odluku ili se momentalno bacite na rešavanje problema. Ali ako imate nekoliko dana na raspolaganju da razmislite o nečemu, dajte sebi svaki taj dan. Više vremena znači da ćete razmisliti o više varijabli, a imaćete i više vremena da vam rešenje prirodno padne na pamet, što nas dovodi do naše sledeće tačke.

Dosađujte se

Dosada ima negativnu konotaciju, ali je zapravo dobra za vaš um. Kada nam je dosadno, naši mozgovi nisu aktivni, što znači da misli mogu slobodno da lutaju (i počnu da povezuju ideje na unikatne načine). Upravo zato mnogi ljudi tvrde kako im sjajne ideje dolaze dok se tuširaju, ili tokom duge vožnje. Dosađivanje vam pomaže da napravite više kreativnih koncepata.

Razgovarajte sa drugim ljudima

Bez obzira na to koliko ste kreativni po svojoj prirodi, vaš um će i dalje biti ograničen na osnovu vašeg trenutnog znanja, perspektiva i iskustava. Ako želite da proširite svoje kreativne horizonte, treba da razgovarate sa drugim ljudima koji imaju drugačije skupove znanja, perspektiva i iskustava. Sagledajte svet njihovim očima i pitajte ih šta misle o vašim trenutnim dilemama. Oni bi vam mogli pružiti dragocene uvide koji vas mogu odvesti do novog rešenja.

Stimulišite sebe kreativnim radovima

Takođe je dobra ideja kreativno stimulisati sebe putem umetnosti i kreativnih radova drugih ljudi. Čak i jednostavne aktivnosti, poput postavljanja dela apstraktne umetnosti u vašu kancelariju ili slušanja džez muzike dok radite, sve to može imati značajne efekte.

Pronađite inspiraciju na neobičnim mestima

Najzad, potražite inspiraciju na neočekivanim mestima. Ako pokušavate da rešite problem u svojoj industriji, mogli biste se ugledati na biznise nalik vašem, uključujući trenutne konkurente i slične biznise koji su nekada postojali. Ipak, možda bi bilo bolje da pogledate kako su kompanije iz drugih industrija rešavale problem. One bi mogle imati fundamentalno drugačiji pristup koji otvara vaš um za nove mogućnosti.

Uz ove strategije, počećete da razmišljate kreativnije. Tokom vremena, kreativni načini razmišljanja će vam biti prirodniji i bićete kadri da osmislite više novih originalnih rešenja za izazove sa kojima se redovno suočavate. Nastavite sa unapređivanjima kako biste došli do još boljih rezultata i počeli sa rešavanjem svojih poslovnih problema iz potpuno novih uglova.

Strategija budućeg sebe može biti put do većeg uspeha