Mnogi ljudi smaraju da nema razlike u pogledu toga šta predstavlja koučing ili mentoring, te veruju da je to jedna te ista stvar. Kad god nekoj grupi postavite pitanje šta čini dobrog kouča, neko će neizostavno pomenuti “mentor” ili “mentorstvo”. Slično tome, ako pitate grupu šta odlikuje dobrog mentora, verovatno ćete čuti kako neko kaže da mentor pomaže koučing drugih ljudi.

Nema sumnje, koučing i mentoring imaju mnoge slične karakteristike. I koučevi i mentori obično pomažu drugim ljudima sa ličnim razvojem u životu, poslovanju, obrazovanju karijernom putu, atletici i mnogim drugim oblastima.

Dobri mentori i dobri koučevi će demonstrirati brojne iste vrste veština i ponašanja kada rade sa drugim ljudima. Jedna od stavki koja je rasprostranjenija nego ikada, jeste da zaposleni traže od svojih neposrednih menadžera da preuzmu uloge kouča i mentora. Ne samo da zaposleni traže ovakvu pomoć, već i mnogi opisi poslova menadžera zahtevaju od lidera da ujedno obavljaju i koučing ili mentoring.

Ako zaista želite da razumete razliku između koučinga i mentoringa, autor Najdžel Mek Lenan u svojoj knjizi Coaching and Mentoring prilično dobro pomaže uočavanje razlike između kouča i mentora.

“Dve uloge su dva različita sveta i preklapaju se, u zavisnosti od toga po kom osnovu se porede. U pogledu sopstvene volje, mentor može biti nesvestan ili čak nemati volje, ali ipak biti uspešan mentor. Kako to? Tako što osoba bira model na koji će se ugledati sa distance.

Kouč nikada ne bi mogao da bude nesvestan, i nije verovatno da će se uključiti u proces osim svojevoljno. Uloge se preklapaju kada osoba uspešno ispunjava svoju ulogu kouča. Verovatno je da će biti prihvaćena kao mentor za veštine koučinga.

Obrnuto ne važi. Mentor nikada ne bi mogao biti kouč osim ukoliko namerno ne usvoji veštine neophodne za uspešne koučing strategije. Cilj mentora je da bude dostupan za polaznika koji će ga koristiti kao resurs. Mentor može isupnjavati ulogu prilično adekvatno uz osnovni menadžment, ljude i veštine treninga ili podučavanja. Efektivni kouč mora posedovati znanja, tehnike i veštine ne bi li pomogao polazniku u postignućima, bez usmeravanja.

Mek Lenan iznosi stav da pojedinci sa dobrim koučing veštinama pomažu ljudima da uče i razvijaju se sami, dok ih mentori u mnogim situacijama usmeravaju. Još jedna važna misao koju autor izražava je da kouč može postati mentor mnogo lakše nego što mentor može postati kouč.

Mentor može biti isključen i distanciran, ali današnji koučevi su na prvim linijama sa svojim ekipama svakoga dana. Umetnost koučinga zahteva odgovornost i partnerstvo, kako  bi se izgradila jaka osnova za komunikaciju i podršku u okviru međuljudskog odnosa. Žurnal primenjene psihologije navodi kako “Menadžeri provode 57 do 89% svog vremena u komunikaciji licem u lice”. Čak i u današnjem konstantno promenjivom svetu tehnologije, menadžeri i dalje provode veliki deo vremena u komunikaciji sa svojim članovima tima.

Dakle, sve je važnije za menadžere, direktore, supervizore i više rukovodioce da budu dobri u ulozi kouča. Njima su potrebne odgovarajuće veštine koučinga kako bi ostvarili veći uticaj ka svojim timovima i organizaciji. Kada dobar kouč angažuje članove svog tima u kontinuirane i pozitivne interakcije, razvijena sinergija će dati neverovatne rezultate. Jaki koučevi pravilno obučeni u koučing veštinama, znaju kako da maksimalno iskoriste interakcije za pozitivne međuljudske odnose.

6 testova ličnosti za bolji razvoj zaposlenih