Čak i tokom najboljih vremena, biti u ulozi lidera može biti puno izazova. Sada je šok koji je generisao virus COVID19 proizveo nove i neočekivane izazove koji su mnoge doveli u situaciju da se prilađavaju i pitaju kako lideri motivišu tokom krize.

Trenuci poput ovih imaju višestruk i raznolik uticaj. Neke organizacije i biznisi prolaze kroz neviđenu potražnju i to nameće neverovatan trud sa se drži korak. Drugi biznisi jedva drže glavu iznad vode. Nema sumnje, pandemija je uticala doslovno na sve, kako lidere, tako i sve njihove saradnike. Moglo bi se tvrditi da u ovakvim vremenima svako u organizaciji treba da demonstrira liderske kvalitete dok preduzeća adaptiraju svoje strategije, biznis modele i sisteme u operacijama na rapidne promene.

Pet strategija koje inspirišu izuzetan učinak tokom krize

Bez obzira na to da li ste formalno lider ili ne, postoji pet izuzetnih stvari koje možete da uradite upravo sada kako biste inspirisali ljude da najbolje moguće obave posao u vremenim krize. Time pomažete da se pridobije angažovanje i posvećenost. Ove najbolje prakse za vođstvo tokom krize su zasnovane na opservacijama i podacima prikupljenim tokom protekle četiri decenije u kojima su uspešni lideri predvodili teške situacije poput Y2K, napadi na Svetski trgovinski centar 9. septembra, finansijska kriza 2008. koja je vodila u veliku recesiju, kao i trenutna pandemija. Preduzimanje sledećih koraka ne zahteva mnogo vremena niti iziskuje mnogo ulaganja, a ipak može da ostvari merljive rezultate.

1. Iskreno prepoznajte i demonstrirajte da cenite svoje saradnike, kolege i članove timova

Idite korak dalje kada prepoznate dobro obavljen posao. Stavite ljudima do znanja da su cenjeni članovi organizacije zbog svog karaktera, pouzdanosti i lojalnosti, kao i svojih aktivnosti i posvećenosti koja daje podršku poslovanju.

2. Imajte princip otvorenih vrata

Obavestite ljude da ste dostupni i podstaknite članove svog tima da razgovaraju sa vama o bilo kojoj svojoj brizi, strahovima, nadama ili težnjama. Budite prisutni i zaista saslušajte. Autentično se potrudite da razvijete emocionalnu povezanost. Ne možete rešiti sve velike probleme danas, ali poenta je – njima to nije ni potrebno. Sve što im treba je da znaju da vam je stalo da budu dobro.

3. Pružajte ljudima prilike da doprinesu

Osnažite ih da vode projekte i donose odluke u okviru svojih sposobnosti i talenata. U suštini, angažujte ljude na važnim poslovima koje treba obaviti dajući im smislene zadatke i prostor da rešavaju probleme. Kada verujete ljudima da će biti odgovorni na značajnim poslovima, oni se osećaju cenjeno tokom teških vremena i pokazuju veću posvećenost svojim ulogama i odgovornostima.

4. Kada stvari krenu naopako, ostanite pribrani i vodite čvrstom rukom

Ukoliko izgubite kontrolu nad svojim emocijama i predate se panici, ostali će vas slediti. Kada odustanete i oni će odustati. Potrebno je da anticipirate i planirate za teške scenarije a pritom ostanete optimistični i potražite pozitivne strane u vreme izazova. Najbolji lideri pronalaze prilike u nedaćama i odlaze na posao da bi ih iskoristili.

5. Kada se čini da se sve raspada, mudri lideri pomažu ljudima da se osećaju povezano i kao deo nečeg većeg od njih samih

Lideri svakoga podsećaju na višu svrhu i viziju organizacije. Ljudi žele da pripadaju i osećaju se delom tima sa zajedničkim ciljem. Dobri lideri im pomažu da uvide kako se uklapaju i zašto su važni za misiju organizacije.

Postoji nekoliko iskustava koja definišu karijeru svakog formalnog ili neformalnog lidera. Kako vodite tokom krize jeste jedan od onih presudnih momenata kada možete odabrati da pokleknete pod pritiskom, postanete tiranin i stvorite još više stresa – ili možete zasijati u tami, podstaći ljude i zapaliti motivaciju među onima koje vodite.

Pratite ovih pet smernica i bićete fascinirani rezultatima. Kada date najbolje od sebe u odsudnim trenucima, postajete uzor i izvor inspiracije za druge. Ljudi su voljni da duže istrajavaju i urade svoj deo ako posao postaje sredina puna nade i obećanja za budućnost. A zatim, na ovaj ili onaj način, ako lideri motivišu tokom krize, organizacija će izaći na drugu stranu i naći se u boljoj situaciji.

Kako kreirati iskustvo zaposlenih u eri rada na daljinu