Veštine za karijeru budućnosti: Važniji će biti način razmišljanja

Mnogi od nas su poučeni kako će duboka ekspertiza voditi do većeg kredibiliteta, rapidnog napredovanja na poslu i rastućih prihoda. Sve drugo osim detaljne stručnosti se obično odbacuje kao površna stvar koja zapravo ne donosi vrednost. Ali veštine za karijeru budućnosti bi mogle biti mnogo drugačije: Širina perspektive i sposobnost da se povezuju tačke (oblast … Continue reading Veštine za karijeru budućnosti: Važniji će biti način razmišljanja