Većina ljudi ne zna kada situacija zahteva menadžment ili liderstvo. Kao rezultat te zabune, događa se da i jedno i drugo zakažu.

Možete li pogoditi koliko je knjiga napisano o liderstvu? Po nekim proračunima starim nekoliko godina, ima ih više od 257 000. Imate li predstavu šta bi se dogodilo kada bi trebalo da pročitate svaku od njih? Verovatno biste bili jo više zbunjeni povodom toga šta je liderstvo nego kada ste počeli.

Da sve bude još komplikovanije, većina ljudi ne zna (u praksi) gde prestaje menadžment a počnje liderstvo. Otkud to? Ovakva pitanja se postavljaju među vrhunskim rukovodiocima, a ljudi retko to znaju. Ovo je podjednako važno među višim liderima i rukovodiocima, kako u velikim, tako i u malim kompanijama.

Ne treba pogrešno razumeti ovu temu. Lako je pretpostaviti da morate da birate: biću ili lider ili menadžer.

To jednostavno nije tako.

Zapravo, najbolji lideri na svetu su znali kako da efektivno sprovode menadžment svojih poslova i svojih ljudi. Ključ je razumeti kada istupiti iz menadžerske uloge i navući lidersku odoru.

Da, postoji vreme i mesto za oboje, ali ako želite da  budete efektivniji lider, apsolutno morate razumeti razliku i da će oslanjanje na menadžerske veštine ili navike onemogućiti vašu sposobnost da budete moćan lider.

Predvideti, kontrolisati i upravljati

To je menadžment. Etimologija reči menadžment potiče iz 1950-ih i upotrebljavana je da opiše “čin upravljanja usmeravanjem ili manipulacijom” konja. Imala je veze sa kontrolisanjem stada životinja, da sve bude još interesantnije.

Dakle, kada je menadžment važan?

Kada vam je potrebno da osigurate opstanak onoga što već postoji.

Kada je potrebno da predviđate, kontrolišete i upravljate procesima, timovima, poslovnim jedinicama, proizvodnjom, operacijama i organizacijom kao celinom.

Bez menadžmenta, rezultati bi bili katastrofalni. Menadžment se fokusira na ovde i sada. Na kratko i srednjeročne izazove sa kojima se kompanija suočava. To može obuhvatati trijažu i gašenje uobičajenih požara, ostvarivanje rokova i staranje da se zadaci dovrše onako kao što je bilo zamišljeno.

Menadžment je predvidljiv. Merljiv je. I ponavlja se. Ogromna je vrednost menadžmenta za kompanije, ali samo ukoliko se odnosi na trenutnu održivost.

U mnogim slučajevima, menadžment može razrešiti većinu neposrednih problema, ali jedna jedina konstanta u poslovanju je sledeće: Ništa ne ostaje isto. Kompanije moraju biti žustre, kadre da se prilagođavaju i naprednog razmišljanja.

A upravo ovde menadžmentu mora doći kraj: Kada više ne može da rešava problem koji je na dnevnom redu. U tom trenutku počinje liderstvo.

Realizacija budućnosti koja se inače ne bi desila

To je liderstvo. Nije reč o priređivanju sjajnih govora niti kako biti dopadljiv ili harizmatičan. Reč je o dostavljanju rezultata i ostvarivanju budućnosti za koju nije bilo predviđeno da će se desiti. Tačka.

Iz tog razloga su lideri toliko dobro plaćeni. Sastavni deo njihovog posla je da realizuju budućnost koja se neće desiti putem mendžmenta onoga što je već postavljeno. A takođe je to razlog zašto liderstvo tipično nije stvar “JA”. Ono zahteva uključivanje drugih da vide nešto moguće za sebe i svoje timove što ranije nije postojalo.

Liderstvo počinje zamišljanjem nezamislivog

Organizacija koja ostaje kruta radeći iste stvari na isti način će biti ostavljena na začelju. To je neizbežno. Sve se menja – od tehnologije do potražnje potrošača i svega između – a zahvaljujući tome, od suštinske je važnosti zamisliti ono što nikada do tada nije bilo zamišljano (barem u toj konkretnoj organizaciji).

Lideri su ti koji stoje na ivici nemogućeg i pokazuju svetu (svojim zaposlenima, članovima timova ili bliskim prijateljima) kuda žele da idu. Kuda žele da vode.

Nemoguće je upravljati nečim što još uvek ne postoji. A to je suštinska razlika po kojoj raspoznajete menadžment ili liderstvo. Ukoliko želite da rastete i nastavite da se razvijate, onda morate naučiti da plešete između ove dve paradigme.

Bez ikakve sumnje, postoji i treća paradigma koja se često uliva u menadžment ili liderstvo, a to je preduzetništvo. Preduzetništvo je mentalni sklop ili način razmišljanja koji veruje da je upravo sada sve moguće. To je još jedna bitna funkcija koja, zajedno sa liderstvom i menadžmentom, čini mogućim majstorstvo u biznisu.

Sve u svemu, ovde prestaje menadžment, a počinje liderstvo:

  • Menadžment kontroliše svakodnevne operacije.
  • Menadžment se fokusira na rokove.
  • Menadžment rešava neposredne probleme.
  • Liderstvo zamišlja novu budućnost.
  • Liderstvo stvara put unapred.
  • Liderstvo rešava probleme.
  • Liderstvo inspiriše promene.

Lider ili menadžer: Saznajte ko ste vi uz pomoć ovih 5 secanarija