CEO uloga nije za one sa slabim entuzijazmom, koji zaziru od preduzimanja rizika, mire se sa stagnacijom ili su samozadovoljni bez kritičnosti. Iako je lako reći za koga CEO uloga nije, lepo je videti kako novi i različiti lideri popunjavaju ova mesta dosovno svakoga dana. Shvatati kako uspeti kada ste po prvi put u CEO ulozi predstavlja jedan od profesionalnih izazova koji vam može doneti najveći osećaj ispunjenosti u karijeri.

Druge pozicije C nivoa, poput CFO, vas mogu pripremiti za ovu vrhovnu ulogu. Ali ubrzo ćete uvideti kako je obavljanje ovog posla zapravo jedini način da naučite kako biti CEO. U nastavku su tri nauka do kojih je u ovoj ulozi došla Kejt Džonson. Ona smatra da ove smernice mogu biti korisne kada ste prvi put u CEO ulozi, pogotovo ukoliko su vas angažovali u nekoj kompaniji, pre nego za osnivače koji su od samog početka glavni odgovorni.

Štitite svoje vreme i koristite ga mudro

Na poziciji CFO, upravljanje vremenom koje se posvećuje zadacima koji nisu orijentisani na finansije je ekstremno važno. Naročito je bitno sarađivati sa odeljenjem prodajebrejnstorming oko najboljih načina da se prihodi dovedu do maksimuma, kreiraju modeli za podsticaje i struktuiraju ponude. Kada dođete do CEO pozicije, biće potrebno da postanete još bolji u pogledu upravljanja vremenom. Iako ćete morati da promenite svoje taktike u novoj ulozi, možete se osloniti na istu unutrašnju motivaciju i skup veština kako biste prioritizovali u šta ulažete svoje vreme.

Postavljajući se sa istom strašću za rešavanjem problema, unapređivanjem procesa i efikasnosti koji su vam pomogli u prethodnim ulogama bićet u mogućnosti da sve to primenite i na druga odeljenja u većem obimu. To će obuhvatati grupe sa kojima prethodno niste toliko blisko sarađivali, kao što su inženjeri ili timovi za razvoj proizvoda. Otkrićete da je vaše vreme tokom kritičnih nekoliko meseci u novoj ulozi najbolje upotrebljeno kada se bliže povežete sa ljudima, ciljevima, procesima, potrebama i izazovima poslovanja u celini. To takođe podrazumeva provoditi više vremena na stvari poput razumevanja procesa razvoja softvera ili upravljanje prioritizacijom toka razvoja proizvoda.

Kada uvidite koliko je vredno vaše vreme kao CEO-a, potrebno je da naučite kako da procenjujete ko bi mogao biti najbolji da vam u najvećoj meri pomogne u sprovođenju vaše strategije i vizije širom vaše nove organizacije.

Identifikujte ko će vam pomoći da napravite pomak sa vašom novom vizijom kao CEO

Ne može se dovoljno naglasiti koliko je važno okružiti se pravim liderskim timom. Kada je Kejt preuzimala CEO poziciju, kompanija se bavila određenim unikatnim izazovima, a ona je morala da pronađe zamenike za većinu svog izvršnog tima.

Da bi kao kompanija ostvarili velike stvari koje su ih čekale u budućnosti, identifikovala je kako je potrebno da viši liderski tim bude veoma uključen, vodi ličnim primerom i rukovodi kompanijom na svim nivoima. Podsticala je otvorenost i nije tolerisala traženje krivaca ili ostavljanje pitanja bez odgovora. Kada je došlo do toga da identifikuje kome veruje da joj najbolje može pomoći u demontriranju ovih karakteristika širom kompanije, potražila je strastvene lidere koji to uspostavljaju među ljudima sa kojima sarađuju i koje nadgledaju.

Ostanite motivisani kako biste mogli da motivišete čitavu kompaniju

Najbolji način da ostanete motivisani jeste planirati, sprovoditi i baviti se velikim stvarima kada je reč o vašem vremenu i trudu. Takođe je imperativ jasno komunicirati svoju viziju širom organizacije, proslavljati uspehe i biti iskren po pitanju neuspeha. Jasna komunikacija i transparentnost pomaže da kreirate kulturu odgovornosti.

Velika kompanija ne može imati CEO-a i više lidere koji su distancirani, ne uključuju se ili samo sede u svojim ličnim kancelarijama. Kako  biste to naglasili, možete početi sa sastancima širom kompanije na svake dve nedleje i pisati nedeljni imejl kako biste implementirali kulturu transparentnosti.

Izuzetno ispunjava kada vidite šta je vaša kompanija uradila u prethodnih nekoliko godina, ali je još uzbudljivije razmišljati o onome što će tek doći. Saveti koje je Kejt podelila mogu biti korisni svima koji su prvi put u CEO ulozi, kao i organizacijama koje razmatraju da li da se upuste u sličan izazov ili jednostavno žele da unaprede svoje ljude.

Zašto najbolji lideri postavljaju nemoguće ciljeve