Snažan tim zahteva stručnost i vođstvo kvalitetnog supervizora. Ali, da li znate kako proceniti šta tačno “kvalitet” podrazumeva baš na ovom nivou vođstva? Bez okvira za evaluaciju stručnosti supervizora, teško je dati objektivan fidbek i podstaći poboljšanja. Ključne kompetence za supervizore navedene u nastavku opisuju 15 najvažnijih aspekata koje možete koristiti da procenite sopstvene liderske veštine, kao i drugih lidera u vašoj organizaciji.

Koje su to ključne kompetence za supervizore?

1. Upravljati konfliktima

Bilo da je reč o sukobu među saradnicima ili čitavim odeljenjima, dobar supervizor zna šta treba da radi ne bi li ražrešio konflikt. U idealnom slučaju, biće kadar da dođe do win-win ishoda kojim su obe strane zadovoljne. Ne samo da će supervizor znati kako da prevede problem u rešenja, već će takođe prepoznati kada se konflikti javljaju, pa možda čak biti sposoban da ih predvidi pre nego što dostignu tačku ključanja.

2. Koristiti različitost i inkluzivnost kao prednost

To su supervizori koji regrutuju, razvijaju i zadržavaju diversifikovanu i kvalitetnu radnu snagu. Staraju se da svako među njihovim osobljem ima podjednaku priliku da razvije svoje veštine i sposobnosti. Jaki lideri uviđaju vrednost različitih ideja u radnom okruženju, što može biti od pomoći prilikom stvaranja unikatnih rešenja za kompleksne probleme.

3. Komunicirati efektivno

Supervizori koji imaju dobre komunikacione veštine se mogu jasno izražavati prilikom verbalne i pisane komunikacije. Oni koji su izuzetno vešti komunikatori mogu ubediti svoje klijente ili zaposlene, a da pritom nisu manipulativni. Takođe mogu osigurati da se dele prave informacije sa odgovarajućim ljudima na uređen i blagovremen način.

4. Ostati fleksibilan pod pritiskom

Čak i kada supervizor ima najviše iskustva u odnosu na ostale članove tima, trebalo bi da ohrabruje različite i nove načine obavljanja posla. Može uvideti vrednost perspektive drugih i ne boji se da usvoji drugačiju strategiju. Pod pritiskom, ostaje otvoren za nove pristupe umesto da biva tvrdoglav i drži se sopstvenih aduta po svaku cenu.

5. Podsticati kontinuirana poboljšanja

Supervizori uvek tragaju za načinima kojima se mogu unaprediti procesi i poboljšati kvalitet posla. Podstiču neprekidni razvoj svog osoblja uvećavanjem prilika za obrazovanje i proširivanjem poslovnih uloga kako bi ih bolje uparili sa individualnim snagama članova svog tima. Izuzetni supervizori takođe redovno procenjuju i sebe, neprekidno tražeći načina da postanu još efektivniji u svojoj ulozi.

6. Inspirisati promene

Pored kontinuiranog poboljšavanja, dobar supervizor vodi računa o dugoročnim ciljevima tima ili kompanije, te identifikuje šta treba biti urađeno da bi se oni ostvarili. Očekivanja i inicijative mogu zahtevati promene kako bi se ciljevi dositgli. Supervizori treba da budu kadri da reorganizuju kako će se ovi faktori prilagoditi i inspirišu učesnike da budu otvoreni za alternative i nove načine obavljanja poslovanja.

7. Pružati motivacionu podršku

Zaposlenima je potrebna odgovarajuca motivacija da bi obavljali kvalitetan posao, a supervizori bi trebalo da budu kadri da ponude prave vrste podrške. Dobri supervizori će to uraditi odavanjem priznanja postignućima i doprinosima članova svog tima, zahvaljujući im direktno i pronalazeći kreativne načine koji mogu pomoći da njihovi poslovi pružaju još više nagrada.

8. Demonstrirati svest o interpersonalnim naznakama

Interpersonalna svesnost je sposobnost da se primete, protumače i predvide brige i osećanja druge osobe. To je takođe i sposobnost da se ova svest komunicira drugima.

Supervizori koji imaju interpersonalnu svesnost obično mogu znati kako se zaposleni osećaju na osnovu tona njihovog glasa, izraza i opšteg neverbalnog ponašanja. Supervizori mogu koristiti ovu svest da podstaknu dublje i smislenije razgovore sa svojim zaposlenima.

9. Izgraditi odnose saradnje

Supervizori ne bi trebalo da budu mikromenadžeri. Potrebno je da podstiču kolaborativne odnose između sebe i svojih zaposlenih kao i u odnosima ge supervizor nije direktno uključen.

Ovi odnosi su izgrađeni na uzajamnom poštovanju. Poštovanje proističe jedino iz postepenog upoznavanja osobe, saznavanju njenih iskustava i pronalaženju zajedničkog jezika o izvesnim temama.

10. Inspirisati integritet i iskrenost

Kako bi izgradili jake međuljudske odnose, suprevizori treba da rade na podsticanju integriteta i iskrenosti među članovima svog tima. Trebalo bi da uspostave očekivanje da je svako odgovoran za svoje postupke i aktivnosti, treba da bude potpuno transparentan, bez obzira na to kakve bi mogle biti posledice. Ovo očekivanje postavljaju jasnim komuniciranjem timskih osnovnih pravila i predvođenjem ličnim primerom.

11. Fokusirati se na korisnika

Supervizori treba da budu izvanredno brižne, pažljive i promišljene osobe. Ne samo da treba da im bude stalo do sopstvenog tima zaposlenih, već takođe treba da brinu i o svojim korisnicima. Ova briga se pokazuje kroz postupke kao što su staranje da njihovi zaposleni ostvaruju visok stepen korisničkog zadovoljstva i rešavaju probleme korisnika blagovremeno.

12. Razmišljati analitički

Analitičko razmišljanje podrazumeva pristup problemima upotrebom logičkih, sistematičnih metoda. Analitički mislioci će primetiti odstupanja i nedoslednosti. Neće propustiti da odmere svaku promenljivu u pozadini problema kako bi pronašli najbolje rešenje.

13. Oslanjati se na tehničku ekspertizu

U idealnom slučaju, supervizor je već upoznat sa industrijom u kojoj radi. Može koristiti ovo znanje da obrazuje svoje zaposlene o izvesnim temama. Supervizori takođe mogu primeniti svoje napredno znanje kako bi problemima pristupili iz različitih uglova, potencijalno čak otkrivajući nova rešenja za kompleksna pitanja.

14. Temeljno planiranje sastanaka i procedura

Temeljni supervizori pažljivo pripremaju sve svoje sastanke, bez obzira koliko su trivijalni, kako bi osigurali da svemu bude posvećeno potrebno vreme i pažnja. Oni očekuju sličan nivo revnosti od svojih zaposlenih i često će postaviti procedure koje će podsticati visok nivo kvaliteta poslovanja.

15. Odlučno postupanje

Biti odlučan ne znači biti tvrdoglav. Naprotiv, fleksibilnost je suštinski kvalitet lidera i kao takva se odnosi na sve ključne kompetence za supervizore. Odlučnost znači biti siguran u odluke koje su donete jer su sve opcije objektivno izvagane i supervizor se oseća samopouzdano povodom konačnog izbora, čak i ako je reč o teškoj odluci.

Da li pristup “S vrha naniže” kreira dobru strategiju?