Mnogi ljudi smatraju da je donošenje odluka za lidere odraz ličnosti, pre nego strateškog izbora. Imajući to u vidu, lideri treba da razumeju da se ličnost ne može isprečiti donošenju kritičnih korporativnih odluka. Uspešni lideri su kadri da promene svoj pristup donošenju odluka kako bi se prilagodili zahtevima raznovrsnih poslovnih situacija.

Donošenje odluka za lidere može biti primenjeno uspomoć 4 različita stila, a tekst u nastavku opisuje kada ih primeniti, kao i kada je trenutak da pokušate neki drugi pristup.

1. Direktivno donošenje odluka za lidere

Direktivni donosilac odluka obično razradi stavke “za” i “protiv” određene situacije na osnovu onoga što je već poznato. Direktivni donosioni odluka su vrlo racionalni i imaju nisku toleranciju za dvosmislenost. Njihove odluke počivaju na sopstvenom znanju, iskustvu i logici, umesto na obraćanju drugim ljudima za više informacija. Dobra strana ovog stila je što je donošenje odluka brzo, odgovornost je jasna i ne zahteva dodatnu komunikaciju. Ipak, direktivne odluke ponekad mogu biti donete impulsivno, bez svih neophodnih informacija.

Kada koristiti direktivno donošenje odluka

Ovaj stil donošenja odluka dobro funkcioniše u situacijama koje se odlikuju stabilnošču, obrascima koji se ponavljaju i doslednim događanjima. Rezervišite direktivne odluke za situacije u kojima je jasan i neosporan odnos uzroka i posledice; drugim rečima, pravi odgovor postoji i nailazi na opšte razumevanje.

Uloga lidera u direktivnom donošenju odluka

Potrebno je da lider ima pregled situacije, kategoriše je kao scenario koji zahteva direktnu odluku i odgovarajuću reakciju. Postarajte se da najbolje prakse budu uspostavljene za procese koji se ponavljaju. Kada klasifikujete situaciju, setite se da sebi postavite pitanje: Da li je ovo odluka koju ja treba da donesem i da li raspolažem svim neophodnim informacijama da bi odluka bila doneta?

Delegirajte ako je neophodno, ali obavezno komunicirajte jasnim, direktnim jezikom. Posao lidera je da razume kada je opširna, interaktivna komunikacija nepotrebna i kada treba donositi direktne odluke na osnovu informacija kojima već raspolažete.

Znaci da treba pribeći drugačijem pristupu

Kada se operacije glatko odvijaju, lideri olako postaju žrtve samozadovoljstva. Lideri treba da budu svesni promenljive kompleksnosti posebnih situacija. Ukoliko počnete da primenjujete direktne odluke kako biste pojednostavili kompleksne poslove, treba da promenite svoj pristup. Shvatite da promenljive okolnosti zahtevaju promenu stila donošenja odluka.

2. Analitičko donošenje odluka za lidere

Analitični donosioci odluka ispituju brojne informacije pre nego što preduzmu akciju. Na primer, analitični lideri se oslanjaju na direktno posmatranje, podatke i činjenice kako bi poduprli svoje odluke. Ipak, za razliku od direktivnih donosioca odluka, analitični donosioci odluka će tražiti informacije i savete od drugih kako bi potvrdili ili opovrgli sopstvena znanja. Ovi donosioci odluka imaju visoku toleranciju za nejasnost i veoma su prilagodljivi, ali vole da  kontrolišu većinu aspekata procesa odlučivanja. Ovaj stil je sveobuhvatan pristup donošenju odluka ali može biti vremenski zahtevan.

Kada koristiti analitičko donošenje odluka

Analitičke odluke su od pomoći u situacijama gde može postojati više od jednog pravog odgovora. Koristite ovaj stil donošenja odluka kako biste rešavali probleme gde je moguće razotkriti odnos između uzroka i posledice, ali on nije očigledan na prvi pogled. Na prvom mestu, koristite ovaj pristup da istražite nekoliko opcija ili rešenja i vodite se upravljanjem zasnovanim na činjenicama kako biste vodili odgovarajuće akcije.

Uloga lidera u analitičkom donošenju odluka

Za razliku od direktivnog donošenja odluka, lideri treba da analiziraju sve informacije koje su im dostupne pre nego što odluče pravac akcije. Korisno je okupiti tim industrijskih stručnjaka kako bi pomogli sa analitičkim odlukama; ipak, lideri treba otvoreno da razmotre protivrečne savete i ideje. U isto vreme, lideri treba da razmotre i tačke gledišta onih koji nisu eksperti kako bi u najvećoj meri iskoristili proces analitičkog donošenja odluka.

Znaci da treba pribeći drugačijem pristupu

Najznačajniji znak upozorenja preterane upotrebe stila analitičkog odlučivanja je “paraliza analizom”. Ukoliko se nađete u stanju funkcionisanja preteranog analiziranja ili previše razmišljanja bez akcije ili dolaženja do tačke odluke, treba da se ostavite ovog pristupa.

3. Konceptualno donošenje odluka za lidere

Stil konceptualnog donošenja odluka zauzima društveniji pristup u porešenju sa direktivnim ili anatiltičkim metodama. Konceptualni donosioci odluka podstiču kreativno razmišljanje i saradnju, ujedno razmatrajući širok niz različitih perspektiva. Ovi donosioci odluka su orijentisani na ostvarenja i vole da razmišljaju daleko u budućnost kada donose važne odluke.

Kada koristiti konceptualno donošenje odluka

Primenite konceptualno donošenje odluka na probleme koji obuhvataju mnogo ideja koje se među sobom takmiče. Ovaj stil odlučivanja najbolje odgovara situacijama koje odlikuje neprevidljvost i primenljivi su kreativni i inovativni pristupi. U ovakvim scenarijima, uviđate da nema neposrednog rešenja, već se obrasci javljaju tokom vremena. Upotreba konceptualnog stila donošenja odluka uzima u obzir dugoročno planiranje i nepoznate promenljive.

Uloga lidera u konceptualnom donošenju odluka

Da bi konceptualno donošenje odluka bilo efektivno, lideri treba da kreiraju okruženje koje podstiče eksperimente osmišljene tako da otkrivaju instruktivne obrasce tokom vremena. Takođe, lideri treba da postave kao prioritet intenziviranje interakcije i komunikacije. Napravite grupe ljudi koje mogu doprineti inovativnim idejama i pomoći sa razvijanjem i izvršavanjem kompleksnih odluka. Strpljenje je ključno, a lideri treba da daju sebi vremena za promišljanje.

Znaci da treba pribeći drugačijem pristupu

Ukoliko odluka koju treba da donesete uključuje situaciju gde je potrebna struktura i definisani ishodi, ne bi trebalo da koristite konceptualni pristup. Jednako tako, odluke koje treba da vode neposredne rezultate i okolnosti gde ima malo prostora za greške se ne svrstavaju u konceptualno donošenje odluka.

4. Bihevioralno donošenje odluka za lidere

Bihevioralni donosioci odluka nastoje da se uvere kako svi dobro sarađuju. Kao i konceptualni stil, bihevioralno donošenje odluka je orijentisano na grupu; ipak, umesto da se do potencijalnih rešenja dolazi putem brejnstorminga, grupi su zadate opcije koje ima na raspolaganju. Nakon toga, grupa diskutuje prednosti i mane svakog izbora. Ovaj stil donošenja odluka razmatra mnoge različite perspektive i mišljenja tokom procesa.

Kada koristiti bihevioralno donošenje odluka

Slično konceptualnom donošenju odluka, bihevioralni stil zahteva proaktivnu komunikaciju. Ovaj stil zahteva introspektivniji pristup diskutovanjem rešenja koja su uspevala u prošlosti, umesto da se pokušava sa otkrivanjem novih obrazaca.

Uloga lidera u bihevioralnom donošenju odluka

Lideri treba da otvore linije komunikacije prilikom ovog stila donošenja odluka. Da ponovimo, napravite grupe ljudi koji mogu doprineti svojim mišljenima i podstaknite demokratske diskusije. Kada primenjujete stil bihevioralnog donošenja odluka, nemojte samo nametati pravac akcije. Umesto toga, sagledajte koja odluka stvara najviše harmonije unutar organizacije.

Znaci da treba pribeći drugačijem pristupu

Ako sesije grupnih diskusija nikako da stignu do dogovora, možda će biti potrebno da razmotrite drugi pristup. Nasuprot tome, ako nove ideje nikako ne dolaze ili niko ne preispituje izneta mišljenja, bihevioralno donošenje odluka možda ipak nije najbolja opcija. Premda ovaj stil odlučivanja koristi grupi kao celini, on zahteva odlučnog lidera da bi se posao sproveo u delo. Ukoliko je neophodno, potražite načine i eksperimente koji će primorati ljude da razmišljaju izvan okvira onoga što je već poznato.

Najuticajniji lideri uče kako prilagođavati sopstveni stil donošenja odluka tako da odgovara specifičnim okolnostima. Različiti konteksti i situacije zahtevaju pojedine menadžerske reakcije, a katkad i višestruke pristupe donošenju odluka. Ako razumeju različite oblike odlučivanja i uvek imaju svest o znakovima upozorenja, lideri mogu savladati kako donositi bolje odluke u različitim kompleksnim kontekstima.

6 strategija vođenja tima za lidere