Strateška svest daje liderima uvid u to kako će interno i eksterno poslovno okuruženje uticati na organizaciju, pravac u kome se kreću potrebe i očekivanja korisnika, te da li su vaše operacije u poziciji da dobro funkcionišu. Strateški lideri svakako imaju viziju za budućnost, ali takođe obraćaju pažnju na to kako biznis funkcioniše i razmišljaju o prilikama koje su im trenutno dostupne.

Strateška kontrolna tabla

Poslovne operacije se sastoje od šest elemenata koji čine vašu stratešku kontrolnu tablu:

  1. Interni i eksterni klijenti, kupci ili korisnici vaših proizvoda i usluga.
  2. Mreža stejkholdera koji će vam pomoći da vodite svoje strateške inicijative. Svako ko igra ulogu u vašem budućem uspehu je uključen u ovu grupu.
  3. Opipljive ili neopipljive usluge, dobra ili proizvodi i rešenja koja pružate svojim kupcima. Ovo je doprinos koji činite za organizaciju i treba da se uklopi i uskladi sa širim organizacionim ciljevima.
  4. Resursi i materijali, vreme, novac, tehnologija, znanje ili energija potrebna da se naprave vaši proizvodi, usluge i rešenja.
  5. Proces ili način kako obavljate zadatke i aktivnosti povezane sa svojom ulogom.
  6. Sponzori i stejkholderi koji vam poveravaju svoj novac, bezbednost i nade za budućnost. To predstavlja ljude kojima dugujete nešto zauzvrat za njihovu investiciju ili doprinos vašem poslu.

Ova kontrolna tabla je kao panel instrumenata na brodu koja vam govori kako radi motor i brojne druge funkcije. Vaše poslovne operacije predstavljaju vaš brod. Način na koji držite oko na kritičnim operativnim faktorima i odlučujete kako sprovodite kratkoročna i dugoročna unapređenja će odrediti koliko neometano ćete ploviti.

Svi kapetani na brodovima u suštini rade iste stvari, bez obzira da li voze jednostavniji gliser, upravljaju luksuznom jahtom ili transportuju robu iz Kine. Svi lideri moraju upravljati svojim operacijama na isti način. Moraju dobro razmisliti i pažljivo pratiti mogućnosti operacija.

Strateška svest za lidere

Lideri sa strateškom svešću dosledno sebe preispituju o mogućnostima i jakim stranama njihovih funkcija i procenjuju kako te jake strane predvode konstantnu vrednost za poslovanje. Takođe ispituju slabe tačke svojih funkcija. Žele da znaju kako će se ove slabe tačke isprečiti njihovoj sposobnosti da stvaraju vrednost i koriste te informacije kako bi ih prevazišli. Nakon što identifikuju ograničenja svojih funkcija, fokusiraju se na ona koja su najrelevantnija i važna za dugoročni, održivi uspeh poslovanja.

Lideri koji neguju svest znaju koje karakteristike njihovih proizvoda i usluga treba da budu osvežene kako bi se takmičili sa novim konkurentima. Znaju da proizvodi i usluge koje nude moraju nastaviti da budu posebni i unikatni u susret neprekidnim promenama i konstantno teže razvijanju novih mogućnosti i kontinuirano unapređuju poslovne prakse.

Donošenje odluka za lidere: Vaš vodič kroz 4 stila odlučivanja