Da bi zaista bili efektivni – tokom srećnih vremena kao i u doba velikih izazova – lideri moraju usavršiti veštine uticaja na druge. To je jedna od četiri ključne veštine liderstva neophodne u svakoj ulozi. Komunikacija, agilno učenje i samosvest su preostale tri.

Bez sposobnosti da se utiče na druge, vaša mogućnost da svoju zamisao sprovedete u delo bledi, jer, na kraju krajeva, niko to ne može uraditi sam. Bez sposobnosti da se utiče na druge, istinski važne stvari na poslu i u životu se ne mogu ostvariti.

Efektivni lideri ne komanduju; oni inspirišu, ubeđuju i podstiču. Lideri se oslanjaju na znanja i veštine grupe, usmeravaju pojedince ka zajedničkom cilju i navode na posvećenost kako bi se postigli rezultati.

4 ključne veštine uticaja za lidere

Kako to rade? Izuzetne lidere odlikuju sledeće 4 ključne veštine uticaja:

Organizaciona inteligencija: Oni razumeju kako da obave zadatke i prihvataju realnost rada unutar organizacionih politika kako bi pokretali timove i važne inicijative unapred.

Timska promocija: Lideri se ističu u gomili kako bi autentično i sa kredibilitetom promovisali sebe – dok istovremeno promovišu ono što je dobro za čitavu organizaciju.

Građenje poverenja: Budući da liderstvo često podrazumeva vođenje ljudi kroz rizike i promene, poverenje je od suštinskog značaja.

Oslanjanje na mrežu kontakata: Niti jedan lider nije ostrvo. Njih osnažuju veze međuljudskih odnosa.

U nastavku je detaljniji pregled za sve navedene veštine uticaja.

1. Praktikujte “Organizacionu inteligenciju”

Sve organizacije imaju 2 strane: formalnu strukturu predstavljenu na dijagramu organizacione hijerarhije i neformalnu strukturu, koja češće odražava kako se stvari zaista završavaju. Politički umešni lideri razumeju i jednu i drugu.

Politička umešnost je ujedno i majndset i skup veština. Umešni lideri vide politiku kao neutralni i neophodni deo organizacionog života koji se može koristiti konstruktivno i etično da bi se unapređivale težnje organizacije.

Za lidera, politička umešnost na delu izgleda ovako:

• Umrežavanje kako bi se izgradio društveni kapital, uključujući i strateško druženje.

• Razmišljanje pre reagovanja, razmatranje konteksta i ciljeva pre odluke kada i kako se izraziti.

• Obraćanje pažnje na neverbalne znake, praktikovanje aktivnog slušanja, uzimanje u obzir kako bi se drugi mogli osećati i nalaženje načina da se pozove na opšte dobro.

• Ostavljanje dobrog utiska na ljude, a da to pritom ne izgleda kao da se previše trude.

2. Promovišite sebe, promovišite svoj tim

Na samopromociju se često gleda kao na sebičnost ili hvaljenje. Ali uticajni lideri znaju da se autentičnom promocijom sebe, iz ispravnih motiva, mogu istaći u moru informacija koje nas svakodnevno bombarduju.

U rukama proniciljivog lidera, samopromocija nije samo alat da se unapredi sopstvena karijera. Ona može omogućiti vidljivost i prilike za njihove direktno podređene, generisati timski i organizacioni ponos, te načiniti sposobnosti i ideje vidljivijim širom organizacije – što kao ishod daje poboljšavanjei saradnje.

Ističu se dve strategije samopromocije. Prvo, lideri koji su dobri u ovoj veštini nalaze načine da okupe publiku. Oni mogu pitati više ljudi da budu deo njihovog tima, inicijative ili procesa rešavanja problema. Drugo, samo-promoteri nalaze načina da “prirede predstavu”. Lideri nalaze put kako da istupe na istaknuto mesto na odabranim događajima i sastancima, ponekada i sami praveći okupljanja.

3. Izgradite i održavajte temelj poverenja

Izgradnja i održavanje poverenja je esencijalno za liderstvo. Bez poverenja, lideri bi mogli biti kadri da ljude primoravaju da se povinuju, ali nikada ne bi doprli do potpune posvećenosti, sposobnosti i kreativnosti koje grupa može da ponudi. Korišćenje ovih kapaciteta je neprocenjivo kada se bavite izazovima ili pravite strateške promene, stoga je poverenje od suštinske važnosti.

Ljudi traže lidere koji mogu ceniti njihovu ranjivost i inspirisati, razumeti, podržavati i predvoditi kroz nejasni haos. To podrazumeva da lider demonstrira širok niz ponašanja, među kojima se neka čine kontradiktorna, ali kada se koriste na primeren i blagovremen način, stvaraju uslove koji podstiču poverenje.

Poverenje podrazumeva pažljivo balansiranje između navođenja ljudi u situacije u kojima im je nelagodno, uz istovremeno pažljivo slušanje njihovih briga i fidbeka. Među brojnim “činovima balansiranja” na čijem održavanju moraju raditi, lideri od poverenja odmeravaju čvrstu ruku i empatiju dok pojedinci prolaze kroz tranziciju, kao i žurbu sa strpljenjem, dok se promena nastavlja.

4. Koristite mreže kontakata

Najzad, lideri koji su vešti u uticaju na druge prepoznaju i kultivišu moć mreža kontakata. Organizacije su sve dinamičnije; one tokom vremena menjaju oblik i veličinu. Uticajni lideri prepoznaju da njihove lične mreže kontakata takođe moraju biti dinamične, te kontinuirano šire i ojačavaju svoje mreže. Takođe su stratezi kada biraju kako i kada se osloniti na ovu mrežu.

Kada utičete na druge, zapamtite da je kontekst bitan

Za sve ove 4 veštine uticaja – politička umešnost, samopromocija, izgradnja poverenja i umrežavanje – kontekst je jako važan.

Cilj je uticati na druge, a ne manipulisati njima.

Efektivni, etični lideri koriste različite pristupe u različitim situacijama, birajući pažljivo kada uticati na ljude pozivanjem na razum, srce ili trud.

Lideri treba da razumeju zašto nešto rade i budu jasni po pitanju svojih vrednosti i ciljeva kada primenjuju veštine uticaja. Na taj način, uticaj dolazi iz pravca autentičnosti i ima najveći efekat.

Efektivno delegiranje korak po korak: Organizujte rad svog tima