Razlika između savršeno racionalnog Homo economicusa i ne tako racionalnih nas i vas je široka. Realni ljudi su, za razliku od ekonomskih aktera u udžbenicima, nasumično kratkovidi, impulsivni, plašljovi, previše samopouzdani i olako povodljivi. Dvojica ekonomista su nam učinila uslugu i napravila taksonomiju onoga što nazivaju “bihevioralne pristrasnosti”, nabrajajući njih 17. Razotkrili su koji tipovi ljudi čine kakve vrste grešaka.

Pristrasnosti su pre pravilo nego izuzetak. Prosečni potrošač pokazuje 10 od 17“, kaže naučni rad Viktora Stanga sa Visoke škole menadžmenta Univerziteta Kalifornija-Dejvis i Džonatana Zinmana sa Dartmut Koledža. Njihova studija, zasnovana na nacionalno reprezentativnoj onlajn anketi, otkrila je kako je teško predvideti koliko pristrasnosti će osoba imati na osnovu demografskih karakteristika ili stepena obrazovanja. Otkrila je da ljudi sa jakim kogitivnim veštinama uglavnom imaju niske vrednosti za većine pristrasnosti, osim dve koje su jako izražene: averzija prema gubitku i averzija prema nejasnosti.

U naučnom radu ima dosta sofisticiranih analiza, ali hajde da pređemo na zabavne stvari, a to je 17 pristrasnosti. Nazivi potiču od autora. Objašnjenja su pojednostavljena, možda čak i previše, i zasnivaju se na njihovom radu i drugim izvorima. Brojevi u zagradama su korelacija sa kognitivnim veštinama. Što je broj bliži vrednosti 1.00, verovatnije je da će ljudi sa jakim kognitivnim veštiama imati tu pristrasnost. Negativni brojevi znače da su pristrasnosti manje verovatne kod ljudi sa jakim kognitivnim veštinama.

Pristrasnost sadašnjosti: Diskontovanje novca (-0.31)

Neko vam ponudi da napraviteizbor između 1$ odmah ili 1.05$ sutra. Vi birate dolar odmah. Nestrpljivi ste, ali u redu, to nije bihevioralna pristrasnost. Problem se javlja kada vam je ponuđeno 1$ sledećeg 1-og u mesecu ili 1.05$ sledećeg 2-og u mesecu. To nije konzistentno!

Pristrasnost sadašnjosti: Diskontovanje konzumacije (-0.13)

Treba da odaberete dve užine, jednu koju ćete pojesti sada i jednu koju ćete pojesti za 5 nedelja. Birate zdravu užinu za 5 nedelja od danas, ali ne tako zdravu za odmah.

Kršenje Opšteg Aksioma Otkrivene Preference (-0.39)

U svetu prema OAOP, vaši izbori otkrivaju vaše prave preference. Ako volite jabuke podjednako kao i narandže, a zatim skoči cena narandži, trebalo bi da jedete više jabuka. Ako ne postupite tako, to je bihevioralna pristrasnost.

Kršenje OAOP i izbegavanje dominantnosti (-0.45)

Kada pravite izbor koji je nesumnjivo lošiji nego drugi izbori koje ste mogli napraviti.

Usko zagrađivanje (-0.26)

Možete biti zavedeni u pravljenje nedoslednih izbora tako što ne uspevate da sagledavate izvan uskih “zagrada” u kojima su predstavljeni.

Preferenca za izvesnošću (-0.30)

Radije ćete odabrati zagarantovanih 10$ umesto 50% šanse za 30$.

Averzija ka gubitku (0.25)

Toliko mrzite gubljenje da ćete se kockati na 50% šanse da izgubite 30$ radije nego da sasvim sigurno izgubite 10$.

Averzija ka nejasnosti (0.19)

Više volite poznate rizike nego nepoznate rizike, čak i kada su poznati rizici jako riskantni.

Preterana samouverenost u nivo performansi (-0.59)

Previše ste sigurni da ste dobri.

Preterana samouverenost u preciznost (0.03)

Previše ste sigurni u sopstvene procene.

Preterana samouverenost u relativne performanse (-0.64)

Previše ste sigurni da ste bolji od drugih.

Konvergencija potcenjivanja: Neverovanje u zakon velikih brojeva (-0.49)

Smatrate kako je prilikom bacanja novčića dobiti glavu u dva od tri pokušaja podjednako verovatno kao i sa 1000 bacanja, kao i sa 10 bacanja. (Nije.)

Kockarski sofizam hladnog poteza (-0.42)

Mislite da nakon što 10 puta zaredom bacite glavu, vaša šansa za pismo na sledećem bacanju mora biti visoka. (Opet – nije.)

Potcenjivanje godišnje stope u procentima: Pristrasnost eksponencijalnog rasta, strana uzajmljivanja (0.01)

Kada vam se saopšti mesečna kamata vašeg kredita za automobil, vi potcenite koliki je tu godišnji procenat kamate.

Potcenjivanje buduće vrednosti: Pristrasnost eksponencijalnog rasta, strana imetka (-0.51)

Ne razumete kako čudo kamate čini da vaša ušteđevina raste.

Ograničena pažnja (-0.09)

Prilično ste se zamorili čitajući ovaj članak.

Ograničeno pamćenje (-0.23)

Već ste zaboravili šta je averzija prema nejasnosti.

Odluke štetne po zdravlje: Varljivost 6 kognitivnih pristrasnosti