Ko je dobar kandidat za razvoj lidera u vašoj kompaniji? Dakle, identifikovali ste sjajnog zaposlenog u svojoj organizaciji. Krenuo je kao tipični početnik i brzo je shvatio očekivanja svoje uloge i odgovornosti pozicije. Tokom vremena, nije imao problema da ostvari svoje ciljeve. Njegov menadžer je bio impresioniran i unapredio ga je na višu poziciju u timu.

Ponavljamo, ovaj top performer je prevazišao očekivanja. Nastavio je da ostvaruje svoje ciljeve i nizao velike brojeve na izveštajima. Takođe je demonstrirao besprekornu usaglašenost sa vizijom i ciljevima vašeg poslovanja.

Sledeći logičan korak bio bi promovisati ga na menadžersku poziciju, zar ne? Ne.

Lider je mnogo više od izuzetnog zaposlenog sa visokim učinkom. Efektivan menadžment zahteva unikatan skup vešina – veština kojima ne raspolažu baš uvek čak ni izuzetni pojedinci.

U većini slučajeva, ove veštine treba da budu svesno razvijene. Što nameće pitanje, zašto biste ulagali vreme i novac razvijajući lidera interno kada možete jednostavno angažovati nekoga spolja ko već ima menadžerske veštine koje su vam potrebne?

Razvoja lidera unutar vaše organizacije ima svojih prednosti

Premda se formalni razvoj lidera inicijalno može činiti kao skup i nepotreban, dokazi ukazju na suprotno. Razmotrite sledeće: pronaći novog zaposlenog, čak i onog koji radi za relativno nisku nadoknadu od 8$ na sat, može koštati vaš biznis i do 3,500$ u direktnim i indirektnim troškovima obrta. Sada to skalirajte i zamislite koliko bi koštalo zaposliti skup liderski resurs. Promovisanje i razvijanje zaposlenog koji je već dokazao svoju vrednost i posvećenost organizaciji može biti daleko manje skup poduhvat nego zapošljavanje nekog izvan kompanije.

Još jedna pogodnost razvoja lidera unutar vaše organizacije jeste da je ovim liderima potreban relativno kraći period vremena da pređu u svoju novu ulogu u poređenju sa autsajderom. Ne zaboravite da će zahtevi i očekivanja lidera koga ste razvili verovatno biti mnogo realnija nego nekoga ko je radio na liderskim pozicijama u drugim organizacijama.

Najzad, još jedna pogodnost razvoja lidera iz redova vaših zaposlenih jeste da neće biti rizika neslaganja kulture sa vašim novim liderima. Oni preuzimaju svoju ulogu sa razumevanjem kompanijske kulture i vrednosti jer su već sasvim integrisani u organizaciju.

Zapošljavanje novog i kvalifikovanog resursa može biti brzo rešenje kada vam je očajnički potrebno da popunite menadžersku poziciju, ali ako imate vremena na raspolaganju, razvoj vaših zaposlenih sa visokim potencijalom u lidere koji će vam biti potrebni u budućnosti može biti brižljivo planiran proces koji je tako osmišljen da radi u prilog ciljevima vaše organizacije.

Sada kada smo razumeli prednosti razvoja lidera u okviru kompanije, evo nekoliko saveta od kojih možete početi.

Razvoj lidera: Više od zbira tehničkih veština

Od lidera se očekuje da poseduju dodatne sposobnosti pored tehničkih veština koje su neophodne da bi bili dobri na svojim poslovima. Evo nekoliko saveta koji će pomoći vašim budućim liderima da budu više nego tehnički poznavaoci.

1) Komunicirajte svoje namere

Pre nego što počnete sa obukom vaših budućih lidera, važno je postarati se da oni budu svesni vaših planova. Zamislite koliko bi bilo konfuzno biti uključen u program obuke, a da ne razumete zašto.

Adekvatnom komunikacijom vaših planova ka njima, možete motivisati svoje buduće lidere da daju sve od sebe na treningu koji će dobiti.

Kada uvide relevantnost veština koje uče za njihove svakodnevne poslove (i za rast vaše organizacije), oni će biti motivisani da se dobro pokažu na treningu, ne ugrožavajući učinak u svojim trenutnim ulogama.

2) Obratite pažnju na društvene veštine

Kao što smo ranije pomenuli, lideri moraju posedovati prave liderske, tj. društvene veštine povrh tehničkih veština. Društvene veštine – kao što je sposobnost efektivnog komuniciranja, izgradnja poverenja, delegiranje zaduženja i razvoj lične odgovornosti kod drugih – kritične su za uspeh svakog lidera. Efektivni programi razvoja liderstva moraju obuhvatati društvene veštine.

3) Kreirajte sveobuhvatno iskustvo treninga

Pružanje sveobuhvatnog iskustva treninga prevazilazi samo efektivno komuniciranje vaših namera i omogućavanje visoko kvalitetnog programa. Da biste pružili zaista celovito iskustvo treninga, biće vam potreban sistem za upravljanje učenjem (LMS), alat zasnovan na oblak tehnologiji koji je dizajniran tako da čuva i distribuira prevashodno trening materijale za samostalno učenje. Ipak, LMS može učiniti mnogo više.

Savremeni LMS imaju brojne mogućnosti koje trening čine prijatnim iskustvom. Na primer, Litmos LMS, vodeći proizvod u industriji, nudi opcije obuke kroz igru i podršku za virtuelnu relanost uz koji trening ima veći uticaj i bolje se pamti. Recenzije Litmos LMS svedoče koliko je lako implementirati ove mogućnosti i koliko su efektivne.

Pored ovih mogućnosti, aspekt oblak tehnologije vam takođe omogućava da pružate trening, a da to ne utiče na trenutna profesionalna zaduženja vaših budućih lidera; mogu učiti sa bilo koje lokacije ukoliko imaju vezu ka internetu.

4) Postepeno delegirajte zaduženja

Dok se vaši zaposleni pripremaju za svoju blistavu budućnost u liderstvu na formalnoj obuci, takođe je dobra ideja povremeno im nabaciti nešto dodatnih radnih zaduženja.

Na ovaj način će naučiti kako da se nose da neočekivanim okolnostima, što ni jedan drugi oblik treninga ne može da ih poduči. Trening u okviru samog posla će im takođe omogućiti da primenjuju i praktikuju veštine koje nauče na svom programu obuke, pomažući im da uoče neposrednu relevantnost i primenljivost novih veština koje savladavaju.

5) Razvijte transparentan i dosledan sistem fidbeka

Kako biste bili uspešni sa liderskom obukom, esencijalno je imati jak mehanizam fidbeka. Vaš cilj bi trebalo da bude biti u mogućnosti da slobodno komunicirate relevantan fidbek sa svojim budućim liderima na blagovremen način.

Ipak, postarajte se da budete pažljivi kada planirate ove komunikacije ili obavljate ove razgovore. Ako ste previše oštri, to vas može izložiti riziku obeshrabrivanja vaših polaznika. Takođe je odlična ideja upamtiti da fidbek može biti negativan ili pozitivan, ali bi uvek trebalo da bude konstruktivan.

6) Razmislite o personalnom mentorstvu

Personalno mentorstvo je jedan od najbržih načina za rast, ne samo u ulozi lidera, već u bilo kom aspektu života i poslovanja.

Obezeđivanje mentora zaposlenima sa visokim potencijalom vam može pomoći da postignete bolje rezultate sa svojom obukom za lidere, dok istovremeno smanjujete vreme koje je vašoj organizaciji potrebno da iznedri novog lidera.

Najbolji deo je što ne morate nužno da angažujete profesionalnog poslovnog mentora ili kouča za ovu ulogu (osim ako to želite, naravno). Lideri i menadžeri u vašoj organizaciji imaju neprocenjiva i relevantna znanja koja mogu koristiti kako bi mentorisali buduće lidere organizacije i vrlo često rado učestvuju u ovom procesu.

Razvoj lidera unutar vaše organizacije ima mnogo pogodnosti, a sa pravom vrstom planiranja, to ne mora da bude težak poduhvat.

Zašto najbolji lideri postavljaju nemoguće ciljeve