Kako upotreba inteligentnih tehnologija eksplodira, poznavanje najnovijih trendova u poslovnoj inteligenciji je obavezno. Tržište usluga poslovne inteligencije će prema očekivanjima dostići vrednost od 33.5 milijarde dolara do 2025. U nastavku smo pripremili detaljan pregled kako izgleda budućnost poslovne inteligencije 2021, uključujući glavne trendove, izazove, specifičnosti, PI-kao-servis i usluge PI koje danas najviše obećavaju.

U ovom članku ćete oktkriti:

 • nadolazeće trendove poslovne inteligencije
 • koje pogodnosti će PI omogućiti za biznise tokom 2021 i nadalje
 • top 5 ključnih platformi koje kontrlišu budućnost poslovne inteligencije 2021
 • uticaj koji PI može imati na vaše poslovanje u budućnosti

Budućnost poslovne inteligencije 2021: Šta donosi?

Uopšteno, u budućnosti, poslovna inteligencija će biti više automatizovana, u široj upotrebi, lišena grešaka, sa boljim uvidima i lakša za upotrebu među korisnicima, kako bi se izašlo u susret širem opsegu publike.

Softver poslovne inteligencije će biti više usmeren ka radu sa Big Data. U nastavku navodimo najnovije trendove u poslovnoj inteligenciji.

Rukovođenje podacima

Jedan od problema koji mnogo ljudi ne razume jeste rukovođenje podacima. Očigledno je da će izazovi bavljenja podacima takođe biti prisutni u budućnosti. Ugrožavanje privatnosti i neautorizovano korišćenje podataka može nametnuti ozbiljne rizike za biznise.

U budućim posebnim uslugama, specijalisti i mehanizmi će osigurati da podaci dolaze iz validnih izvora, bivaju korišćeni u svrhe za koje su namenjeni, pristupaju im autorizovani zaposleni i brišu se kada više nisu potrebni.

Samouslužna PI

Rastući broj inovacija poslovne inteligencije znači da će rasti količina osoblja koja se oslanja na podatke. Trenutni PI trendovi pokazuju da će u budućnosti softver za Pi biti mnogo pristupačniji, tako da će se čak i radnici koji tehnički nisu vični oslanjati na uvide u podatke tokom svoje radne rutine. To pokazuje zašto je samouslužna PI u porastu.

Preskriptivna analitika

Upotreba informacija za izradu poslovnih predviđanja nije nov trend. U budućnosti poslovne inteligencije, takođe će biti sve češća podela predviđanja zasnovanih na podacima u korake koje treba preduzeti kako bi se postigla najbolja strategija razvoja poslovanja.

Prirodna obrada jezika (NLP)

Iako je sada upotreba NLP u domenu četbotova i korisničkih servisa, predviđa se da će u budućnosti poslovne inteligencije to preći i u druge oblasti poslovanja. Koistiće se za pojednostavljivanje pristupa informacijama i podsticanje operacija.

Poslovna inteligencija kao servis

Trendovi koji su se pojavili tokom protekle decenije dokazuju da će u budućnosti poslovne inteligencije eksponencijalno rasti tržište za PI kao servis. Kompanije koje danas daju zadatke koji se odnose na PI svojim IT timovima će verovatno angažovati stručne konsultante u narednim godinama.

Ovi eksperti i kompanije poput MLSDev pružaju usluge razvoja softvera prema zahtevima, koje primenjuju stalna unapređenja, efektivne procese i inovativne prakse kako bi napravili rešenja za kompleksne probleme.

Kolaborativna i integrativna poslovna inteligencija

Budućnost poslovne inteligencije takođe podrazumeva više integracija i kolaboracije. Danas imamo samostalna rešenje PI koja se kupuju posebno. U godinama koje dolaze ona će verovatnije posatti deo rešenja namenjenih velikim kompanijama (enterprise). Takođe, očekuje se da će integracija rešenja PI sa uslugama trećih strana biti poboljšana.

Automatizacija & proširena analitika

Proširena analitika koristi veštačku inteligenciju za obradu podataka i pripremu uvida zasnovanih na njima. Omogućava dotok veće količine podataka, pojednostavljuje izveštavanje, deljenje i eliminisanje nepotrebnih koraka da se dobije fidbek.

Budućnost poslovne inteligencije 2021: Pogodnosti koje donosi

Budućnost poslovne inteligencije 2021 popkazuje da će biti sve više podataka u obradi, sticanja dubljih uvida i pravljenje detaljnijih predviđanja. Sve ovo može samo doneti višestruke koristi vašem poslovanju.

Povećanje poslovne produktivnosti

PI vam može pomoći da rano uočite prakse koje najbolje i najgore funkcionišu. Tako ćete se oslanjati na znanja zasnovana na podacima kada odlučujete koji lanci u vašoj proizvodnji treba da budu eliminisani ili pojačani.

Pristup esencijalnim informacijama

Još jedna važna pogodnosti koju možete očekivati u budućnosti PI jeste trenutni pristup važnim podacima, brze analize i prezentacije koje je lako pročitati, sa grafikonima i izveštajima.

Povećanje ROI

Uz PI rešenja je lakše identifikovanje oblasti za smanjenje troškova. Poboljšavanje odgovornosti će bam pomoći da donosite brže i bolje odluke, kao i da brzo pronađete faktore koji utiči na produkciju. Takođe, blagovremeni uvidi u inventar će pomći da unapredite odluke vezane za lanac nabavke.

Pomoć pri strateškom donošenju odluka

Strateško donošenje odluka u budućnosti poslovne inteligencije će biti oblikovano bržim izveštajima, dubljim uvidima u podatke, širim oblastima prikupljanja podataka. Sotver PI će obuhvatiti interne podatke o učinku, prodaju i marketing, društvene medije i druge izvore kako bi napravio preporuke koje korake vaš biznis treba da preduzme.

Identifikovanje prilika

Sposobnost da se blagovremeno reaguje na razvoj tržišta je ključna odlika uspešnih biznisa. Sada, uz mogućnosti poslovne inteligencije, biće moguće identifikovati poslovne trendove rano i shodno tome napraviti poslovnu strategiju koja na njih odgovara.

Smanjivanje otpada

Danas, otkrivanje koji elementi vašeg poslovanja vas vuku unazad predstavlja težak zadatak. U budućnosti poslovne inteligencije, eliminisanje otpada će biti lakše zahvaljujući boljoj statistici, blagovremenom izveštavanju o defektima i poboljšanim predviđanjima.

Top 5 platformi koje kontrolišu budućnost poslovne inteligencije 2021

Trendovi u poslovnoj inteligenciji pokazuju rastući značaj alata PI.

A evo i zašto: uz PI se oslanjate na širi opseg podataka, dobijate dublje uvide u tržište, imate bolji pregled jakih i slabih strana svoje kompanije, dobijate predviđanja kojima se može verovati i poslovnim trendovima i dolazite do saveta o koracima koje možete preduzeti na osnovu podataka, kako biste razvili svoje poslovanje.

Danas, Microsoft’s Power BI vodi na tržištu PI-kao-servis, budući da je izuzetan alat z aprikupljanje podataka, analiziranje i vizuelizaciju. Ipak, ima i rivalskih proizvoda koji obećavaju i vredni su pažnje.

U nastavku predstavljamo neke od njih:

Microsoft Power BI

Karakteristike:

 • intuitivne vizuelizacije
 • na lokaciji i klaud
 • deljenje izveštaja
 • kontrolna tabla i objavljivanje izveštaja na vebu
 • indikatori obrazaca podataka
 • integracija sa servisima trećih strana (Salesforce, Google Analytics, Zendesk, Azure, Mailchimp, itd.)

Unikatna karakteristika: prilagođavanje vizuelizacija kako bi bolje odgovorile na potrebe vašeg poslovanja.

Prednosti: blagovremeni fidbek na bilo koji problem i neprevaziđena podrška Majkrosoft tima.

Tableau

Karakteristike:

 • dizajn i vizuelizacije
 • interaktivne kontrolne table
 • analiza podataka u realnom vremenu
 • široke mogućnosti za ekstrahovanje i obradu podataka
 • integracija sa širokim skupom servisisa trećih strana (Oracle, Teradata, Excel, Google Cloud)

Unikatna karakteristika: funkcionalnost prevlačenja kako bi s ebrže napravile vizuelizacije

Prednost: brži u poređenju sa drugim PI alatima i odličan instrument samouslužne PI zahvaljujući svom intuitivnom interfejsu.

QlickView

Karakteristike:

 • interaktivni izveštaji, kontrolne table, vremenske tabele
 • fleksibilnost u kreiranju data aplikacija
 • jednostavna pretraga za trendove u podacima
 • integracija sa trećim stranama
 • sveobuhvatna mogućnost pretraživanja

Posebna karakteristika: skladištenje u memoriji kako bi se podstakla obrada podataka. Zahvaljujući ovoj mogućnosti, QlickView prikuplja, integirše i obrađuje podatke povećanom brzinom, što ga čini jednim od najbržih i najrelevantnijih alata PI u 2020.

Prednost: jedinstvena kontrola nad podacima.

QlickSense

Karakteristike:

 • samouslužne vizuelizacije i analize
 • analize vođene mašinski
 • dodatni model za istraživanje kompleksnih podataka
 • integracija podataka iz različitih izvora
 • pripovedanje podacima
 • data storytelling
 • bezbedno deljenje modela podataka

Unikatna karakteristika: proširena grafika za veće mogućnosti vizuelizacije

Prednost: interfejs orijentisan na korisnika, savršen za korisnike koji nisu tehnička lica.

SAP Lumira

Karakteristike:

 • interaktivne tabele, grafikoni, kontrolne table
 • objavljivanje podataka
 • pristup širokom nizu podataka
 • prilagođena primena analitike
 • pripovedanje podacima
 • veb i mobilni pristup

Unikatna karakteristika: glavni ekran sa izvorima podataka dostupnim na jednom mestu

Prednost: sistem koji lako i jednostavno može koristiti bilo koji korisnik

Kako budućnost poslovne inteligencije 2021. utiče na vaš biznis

Trendovi u poslovnoj inteligenciji govore da će u budućnosti vaš biznis izgledati drugačije.

Evo šta možete očekivati:

 1. Više integracija: većina postojećeg poslovnog softvera će biti integrisana sa PI
 2. Kolaboracija: u budućnosti poslovne inteligencije, softver će omogućavati osoblju da radi sa sitim skupovima podataka u okviru tima
 3. Veće mreže: očekujemo da se infrastruktura tehnologije dalje proširi i obuhvati sve oblasti poslovanja
 4. Mašinsko učenje: podacima će se pristupati putem metoda veštačke inteligencije
 5. Proaktivnost podataka: više mogućnosti koje su proaktivno zasnovane, dajući korisnicima relevantne notifikacije i uvide
 6. Kultura koju vode podaci: trendovi u nastajanju u okviru PI pokazuju da će uskoro svaki zaposleni koristiti moć PI u svojoj svakodnevnoj rutini.

Osim sve više automatizacije i integracija, budući domen poslovne inteligencije pokazuje da će u godinama koje dolaze PI biti u širokoj upotrebi u svim oblastima poslovanja. To znači da će svaka radna rutina biti podržana podacima. Na svom poslu ćete imati mnogo relevantnije uvide i preporuke.

Razvoj strategije analitikom podataka: Ka većoj konkurentnosti