Šta je tačno vizija? I zašto je toliko važno da komunicirate viziju svoje organizacije kada ste lider?

Vizija opisuje neko dostignuće ili buduće stanje koje organzacija želi da ostvari. Vizija mora biti proneta kako bi uradila ono što ona najbolje radi – inspiriše, pojašnjava i fokusira posao.

Deo vašeg posla kada ste lider jeste da generišete posvećenost viziji vaše organizacije. Da biste to uradili, treba da komunicirate viziju na način koji dotiče ljude. Želite da ljudi u organizaciji veruju u tu viziju i da je prenose na druge.

Lideri treba da pronesu glas o organizacionoj viziji na više načina, te da nastave sa prenošenjem poruke.

Kako komunicirate viziju svoje organizacije?

Pokušajte sa ovih devet saveta:

Ispričajte priču

Kada ispričate dobru priču, dajete život viziji. Dobar pripovedač stvara poverenje, dotakne srca i umove i služi kao podsetnik na viziju. Osim toga, ljudima je lakše da ponavljaju priču nego da recituju proglas vizije.

Usavršite svoj “govor u liftu”

Koju upečatljivu viziju možete opisati u količini vremena koje imate na raspolaganju tokom uobičajene vožnje liftom? Svaki lider treba da bude kadar da komunicira viziju na jasan, sažet način. Budite spremni da o njoj govorite dok stojite u redu u kafeteriji, kada posetite odeljenje korisničkog servisa, pa čak i dok hodate parkingom na kraju dana.

Koristite više oblika medija

Što više kanala komunikacije koristite, veća je šansa da vaša organizacija razume viziju. Koristite najnovije komunikacione tehnologije, ali ne zaboravite na male podsetnike: šolje za kafu, majice, obeleživače za prtljag i čega god još možete da se setite, što će doprineti da poruka kruži.

Obavljajte razgovore licem u lice

Angažujte druge. Lične veze daju liderima prilike da prenose informacije, dobijaju povratne informacije, grade podršku i kreiraju energiju oko vizije.

Okupite interne grupe

Identifikujte ključne igrače, komunikatore, stejkholdere i podržavaoce unutar vaše organizacije koji će motivisati ostale da prihvate viziju.

Idite izvan kompanije

Komunicirajte kupcima, partnerima i dobavljačima kroz oglašavanje i kampanje u odnosima sa javnošću, brošurama i saopštenjima.

Stvarajte uspomene

Kreirajte metafore, izraze i slogane, te pronađite kreativne načine da ih upotrebite. Napišite tematske stihove ili upečatljivu krilaticu.

Predvodite ekspediciju

Koristite vizuelne predloške kako biste dali svima na znanje napredak koji ostvarujete u pravcu vaše vizije. Napravite GPS koordinate za viziju, ali nemojte samo deliti mape. Pujtujte naporedo, ostanite na pročelju, ponudite pravac i ukažite na tačke vodilje.

Potkretpite ono o čemu govorite

Poduprite ono što govorite svojim ponašanjem. Ako ljudi vide jednu stvar, a čuju sasvim drugu, vaš kredibilitet je ranjen, a vaša vizija je mrtva.

Ali, ako niste deo višeg tima lidera vaše organizacije, široka organizaciona vizija verovatno ne dolazi od vas. Sastavni deo vašeg posla je da razumete i komunicirate viziju na način koji je relevantan za vas i vašu grupu. Budite kadri da odgovorite na ova ključna pitanja:

Šta je tačno vizija organizacije?

  • Kako ću se povezati za vizijom moje organizacije i koja je moja uloga u ostvarivanju te vizije?
  • Kako mogu da pokažem svoju strast i entuzijazam za viziju i za organizaciju?
  • Postoje li neke prepreke na mom putu koje bi me sprečile da komuniciram ovu viziju? Ako je tako, kako mogu da prevaziđem te prepreke?

Budite uzbuđeni i ponosni da komunicirate viziju svoje organizacije. Kada tako postupate, stavljate drugima do znanja kako vi i vaša organizacija imate budućnost koja obećava. I, zabavite se!

Pročitajte 100 knjiga godišnje