2020. godina je iznela jednu stvar na videlo jasnije nego ikada ranije: izbegavati onlajn poslovanje nije održiva strategija ni za jedan biznis, bez obzira koliko je dobro opremljen da privlači aktivnosti oflajn. Kada su sprovedene mere karantina, kompanije koje su se oslanjale na posete fizičkim lokacijama su ubrzo iskusile zastoj. Imale su dve opcije: da počnu sa radom onlajn ili zatvore poslovanje u doglednoj budućnosti. Pokazalo se neophodnim da ujedinite onlajn i oflajn aspekte biznisa ukoliko želite da se uspešno i blagovremeno adaptirate na novonastale promene.

Imajući to u vidu, naša iskustva bez presedana 2020. godine nas takođe podsećaju na nešto što je fundamentalno nezadovoljavajuće kada je reč o onlajn poslovanju: nedostatak povezanosti. Prijatno je poslovati licem u lice jer se možete upustiti u kontakt sa ljudima, izbliza ispitati ponude na rasprodajama i jednostavno izaći iz kuće. Budućnost, u tom slučaju, leži u ujedninjavanju oflajn i onlajn svetova.

U ovom tekstu ćemo sagledati kako možete postići taj cilj, koncentrišući se primarno na vlasnike biznisa, a takođe ćemo se dotaći onoga što zaposleni mogu da urade. Pa da počnemo.

Dajte kupcima opcije putem hibridnih metoda

Hibridni biznis se tiče upravo onoga što ovde razmatramo: kombinovanje jakih strana onlajn i oflajn svetova (i prevazilaženje slabosti tokom tog procesa). Najuočljivije je prihvatanje ove strukture poslovanja u svetu maloprodaje, gde su onlajn prodavci preneli ponudu svojih proizvoda koji mogu biti preuzeti lokalno (putem sistema klikni i preuzmi), a čak i lokalne kupovine preko pop-ap prodavnica koje podržava softver sinhronizovan sa oblak tehnologijom (detaljan primer kako ovo funkcioniše se može pogledati na shopify.com/pos)

Svaki biznis koji se bavi kupcima treba da preduzme slične korake kako bi unapredio svoje nivoe lagodnosti putem hibridnih opcija. Razmotrite suprotan pristup vođenja pop-ap prodavnica – pre svega, lično naručivanje i organizaciju dostave. Sagledajte B2B isporuke velikih razmera i konfuziju koja može nastati usled loše planiranih porudžbina. Postoji velika vrednost u tome da dozvolite kurirskim službama da ubrzaju isporuke zahtevanog proizvoda.

Koristite virtuelne sastanke, kao i one licem i lice . na odgovarajuć način

Čak i u Zoom eri gde se timovi drže zajedno putem video poziva, i dalje sastanci u realnom svetu imaju veliku vrednost, a to važi i za eksterne i za interne aktivnosti. Uzmite sastanak sa potencijalnim klijentom kao primer za drugu stavku. Ima ljudi kojima neće biti previše stalo da se sastaju da vama lično, pod uslovom da posao obavite u skladu sa visokim standardima, ali ima i onih (pogotovo među iskusnim profesionalcima) koji će želeti da provedu vreme sa vama ne bi li vas upoznali i precizno procenili vaš karakter.

Mudar način kako da ujedinite onlajn i oflajn biznis jeste da ponudite obe opcije i odlučite koja ima najviše smisla za dati scenario. Primer relevantnog internog sastanka je godišnji kompanijski pregled, i premda bi to obično trebalo da bude događaj sa ličnim prisustvovanjem, ne mora da znači kako je to najbolje rešenje za sve. Na kraju krajeva, apsolutno je esencijalno da budete što je moguće više fleksibilni.

Pratite oflajn aktivnosti što preciznije možete

Najzad, moramo se pozabaviti onim što bi svi savremeni profesionalci trebalo da rade sa svojim obimom posla: da prate svoje zadatke. Praćenje je suštinsko za pripisivanje rezultata, alociranje resursa i dodeljivanje odgovornosti. To takođe podstiče efikasnost. Ukoliko ne znate šta se događa sa vašim poslovanjem, neće vam biti lako da to poboljšate.

Ovo je jednostavno za digitalni posao, naravno (svi savremeni sistemi loguju stavke automatski), ali može biti daleko komplikovanije sa oflajn aktivnostima. Kako to premostiti? Neophodno je uložiti trud, ali većina oflajn posla treba da bude manuleno zabeleženo: kada imate sastanak sa klijentom licem u lice, vodite sveobuhvatni zapisnik o tome kada je sastanak počeo, o čemu ste diskutovali i kako ste ga zaključili. Neki oflajn događaji mogu biti automatski praćeni putem određenih pametnih konfiguracija: pozivi mogu biti zabeleženi uspomoć identifikacionih brojeva kupaca ili poslatih kupona koji su prošli kroz posebno namenjene URL-ove.

Da zaključimo, teško je jasno razgraničiti oflajn svet sada kada svi hodamo unaokolo sa moćnim pametnim telefonima u svojim džepovima, ali ima mnogo posla koji treba uraditi ukoliko želite da ujedinite onlajn i oflajn biznis. Saveti koje smo ovde sagledali bi trebalo da vam pruže okvir, ali nakon toga će biti potrebno da odlučite kako da adaptirate način na koji radite trenutno. Sa srećom!

Digitalna transformacija tokom pandemije: 4 pitanja strategije