Veštine egzekucije dovode do uspešnog uočavanja i reagovanja na prilike koje mogu podržati poslovnu strategijuLiderstvo nikada nije lako, a egzekucija strateških ciljeva može biti naročito velik izazov.

Kako biste ostvarili realni napredak, morate biti kadri da uspostavite ravnotežu između dva važna faktora:

  1. Preduzimanje akcija uz odgovarajući mentalni sklop
  2. Pravljenje i sprovođenje dobro promišljenog plana

Predvoditi tim tako da ostvari superiorne rezultate podrazumeva znati šta želite da postignete dok istovremeno pažljivo koordinirate trud članova tima i odeljenja kako biste postigli organizacione strateške ciljeve. Prema rečima Larija Bosidija:

Egzekucija je veza koja nedostaje između težnji i rezultata.

Lideri su često jako dobri u strateškom planiranju ali ne tako dobri u sprovođenju tih planova.

Uspešna egzekucija zahteva da razvijemo svoje strateške planove i naše metode za sprovođenje te vizije na besprekorno integrisan način.

Planovi koje pravimo treba da ostanu fleksibilni tokom vremena; to će nam omogućiti da odgovorimo na potrebe koje se menjaju i uslove na tržištu uz agilnost i brzinu.

Kada ste lider, vaša je odgovornost da se postarate da vaš tim zna kako i kada da doprinese, dok vi simultano upravljate drugim urgentnim svakodnevnim zaduženjima i odvajate vreme da se fokusirate na strateške prioritete.

Morate biti kadri da komunicirate strateške namere, inspirišete druge da doprinose i stvarate dostižne, inkrementalne ciljeve koji ukazuju da vi i članovi vašeg tima ostvarujete merljivo napredovanje prema planu.

Veštine egzekucije podrazumevaju niz ključnih liderskih ponašanja i atributa

Morate imati ličnu motivaciju, pravi mentalni sklop i izuzetnu rešenost i istrajnost, kao i sposobnost da određujete pravac, usadite odgovornost, predvodite promene, pravite plan, uspostavite zaduženja, te budete kouč i odate priznanje drugima prema njihovom doprinosu. Svaki od ovih kvaliteta je detaljnije opisan u nastavku.

Motivacija

Lideri sa motivacijom raspolažu ličnom energijom koja je neophodna kako bi se kretalo izvan rutine svakodnevnih aktivnosti i napravila razlika putem odvažnih novih ideja koje će poboljšati konkurentnost tima, odeljenja ili organizacije. Oni prave male neposredne pobede za tim i pomažu da ostali zadrže inspiraciju.

Mentalni sklop

Sposobnost da se održi zdrav, pozitivan pogled na stvari i ostane fokusiran na ono što možete da uradite (umesto na ono što ne možete) će vam omogućiti da se brzo oporavite od bilo kojih izazova i problema na koje naiđete. Naporedni prioriteti se često mogu isprečiti kretanju unapred. Pravljenje realističnih lista “za uraditi” sa prioritizovanim nizom zadataka može osigurati da se napredak koji ostvarujete održi tokom vremena.

Istrajnost

Odlikovati se čvrstinom i ličnom posvećenošću da se ostane nepokolebljiv na duže staze će vam omogućiti da radite na svojim ciljevima čak i kada naiđete na otpor, primedbe, pitanja i brige. Lideri moraju biti spremni da adresiraju ljudske bojazni i osećanja u pogledu promene, dok istovremeno ostaju uporni i nastavljaju da se kreću unapred.

Određivanje pravca

Kada koristite svoje veštine komunikacije i uticaja, to omogućava ljudima da razumeju širu sliku i željene ishode. Tek nakon što ljudi znaju kako posao koji obavljaju pravi razliku za organizaciju, onda će postati istinski angažovani i motivisani zadacima pred sobom.

Usađivanje odgovornosti

Uspešna egzekucija zahteva lidere koji mogu izraziti jasna očekivanja od samog početka tako da svi znaju kako će baš oni lično doprineti uspehu čitavog tima. Pomagati drugima da prepoznaju šta je do njih i za njh, kako se uklapaju i zašto su važni će ih transformisati u ključne partnere i pružaoce podrške. Kad god je to moguće, razvijte svoje planove kolaborativno, tako da se ljudi lično ulože u ishode procesa egzekucije.

Predvođenje promene

Komuniciranje svrhe i razloga za promenu, kao i vođenje drugih kroz nelagodnost i strahove koji često idu ruku pod ruku sa novim načinima obavljanja poslovanja jeste imperativ za uspešno integrisanje novih procesa i odgovornosti unutar organizacije.

Pravljenje plana

Lideru nište ne može pomoći da postigne više nego dobar plan. Vaš plan akcije treba da definiše uloge, odgovornosti, ciljeve i aktivnosti koje će vam pomoći da postignete ono što ste namerili da ostvarite na jasan i upečatljiv način.

Uspostavljanje zaduženja

Lideri moraju od sebe i drugih očekivati osećaj dužnosti za lična ponašanja i rezultate. Nedostatak discipline ili nesposobnost da se definišu ključne tačke ili izmeri uspeh mogu podriti bilo koji strateški plan.

Koučing i odavanje priznanja drugima

Pružanje iskrenog fidbeka kada očekivanja nisu ispunjena omogućava ljudima priliku da isprave svoje ponašanje. Pored toga, odavanje priznanja pozitivnim ponašanjima i davanje zasluga za specifičan doprinos će ohrabriti svakog zaposlenog da nastavi da proizvodi željene ishode.

Usavršavanje veštine egzekucije zahteva da lideri razviju nova ponašanja i veštine. Premda naučiti nove stvari nikada nije jednostavno, svakako se može izvesti i biće vredno uloženog truda.

Efektivno delegiranje korak po korak: Organizujte rad svog tima