Veštačka inteligencija je krupan revolucionarni napredak za savremene potrošače i biznise. Dovela je do nekih od najvažnijih otkrića. Tržište je bilo vredno 39.9 milijardi dolara u 2019-toj i rašće na nivou od 42% svake godine između 2020. i 2027. Upravljanje podacima i VI će biti jedna od najvažnijih stvari u budućnosti dok radimo na sve većem usvajanju veštačke inteligencije i mašinskog učenja.

Ipak, postoji nekoliko fundamentalnih stvari koje treba razumeti kako bismo koristili ova unapređenja. Jedna od najkrupnijih stavki u dugitalno doba je svakako privatnost. Revolucija VI uzrokuje ogroman problem za ljude koji žele da njihovi životi budu privatni. Bilo je momenata u kojima je bot veštačke inteligencije bio u mogućnosti da predvidi da je neka osoba trudna, čak i pre nego što je ona sama to znala. Ova vrsta sposobnosti predviđanja ima moć da ugrozi privatnost onih kojima je to važno.

Revolucija veštačke inteligencije

Robot sa veštačkom inteligencijom je softver koji je napravljen da donosi odluke poput ljudi. Ovi botovi imaju sposobnost da primaju ulazne informacije i daju kao izlazne ponašanja koja izgledaju kao zadaci koje ljudi završavaju na redovnoj bazi. VI tehnologija je dovela do velikih otkrića i pokreće digitalni svet. Većina naših uređaja sada ima ugrađenu ovu tehnologiju i vremenom će se unapređivati. Sada se prave namenski procesori i super računari koji će se baviti nekim od najhitnijih medicinskih i naučnih izazova.

Veštačka inteligencija je napravljena kako bi rešavala baš ovakva pitanja. Adresirala je izazove u pravnom sistemu i mnoge druge probleme. Veliki deo veštačke inteligencije jeste mašinsko učenje. Ono koristi statističku analizu i ogromne količine podataka kako bi treniralo računare da razmišljaju poput ljudi. Može donositi pametnije odluke nego što bi to mogli ljudi i umnogome doprinosi automatizaciji brojnih procesa za koje smatramo da su u domenu ljudskih bića.

Kako će VI promeniti svet

VI podstiče veliki broj novih otkrića. Najveća stvar koju radi je da nam pomaže delujući kao milioni pojedinih ljudskih bića. U prošlosti smo izvodili eksperimente za koje bi bilo potrebno hiljade sati. Ipak, VI tehnologija je sada kadra da simulira ove eksperimente, tako da možemo nešto da postignemo daleko brže. To ljudima omogućava da se fokusiraju na izvođenje nauke visokog nivoa i inženjering koji je neophodan kako bi se napravili stvarni pomaci. To radi ova tehnologija, ali to dolazi po visokoj ceni. Brojne su političke odluke koje će biti potrebno da ljudi donesu kako bi se postarali da ova tehnologija ne bude zloupotrebljena. Po svojoj prirodi, internet nam omogućava da za sobom ostavljamo gomile podataka, a oni se mogu koristiti u kriminalne svrhe od strane loših igrača. Na primer, kompanije investiraju milione dolara u tehnologiju koja ljudima može efektivno ispirati mozak. To bi jedino moglo da funkcioniše ukoliko bi imale pristup tim neograničenim podacima. Iz tog razloga je upravljanje vašim podacima toliko važan koncept.

Šta znači upravljanje podacima i VI?

Upravljanje podacima i VI se fokusira na politike koje kompanije i organzacije postavljaju nad upotrebom podataka. Ono se takođe fokusira na to kako će se različiti delovi objediniti  kako bi se postarali da se podaci upotrebljavaju ispravno. Na primer, velika agencija za kreditni rejting je hakovana. Njihova Politika upravljanja podacima je bila jako loša, a rezultat toga je da je procurilo milion brojeva Socijalnog osiguranja. Milioni ovih ljudi sada moraju živeti ostatak svog života znajući da ljudi javno znaju njihove brojeve Socijalnog osiguranja. Za njih je šansa da budu hakovani i da im identitet bude ukraden daleko veća.

Kako kompanije i druge organizacije upravljau podacima kojima raspolažu ima ogroman efekat na privatne živote ljudi. Kako ova tehnologija sazreva, koncept će steći mnogo veći značaj u našem svetu. Unapređujemo samo računarsku snagu i algoritme veštačke inteligencije kako vreme prolazi. To znači da će oni postajati sve sofisticiraniji, i biće u mogućnosti da uzrokuju više štete ljudima.

Kako veštačka inteligencija koristi podatke

Podaci su u srži svake veštačke inteligencije. Zapravo, podaci su u srži svega što ima veze sa inteligencijom. Način na koji učimo jeste tako što iskusimo situacije i zatim simuliramo odluke koje možemo doneti u sopstvenim umovima. Jedina razlika između nas i računara jeste da oni ovo mogu obavljati mnogo brže. Mogu dobiti ove podatke bilo iz spoljnog izvora, ili mogu početi da ih generišu sami. Bez obzora na sve, podaci su krucijalni da bismo se postarali da ovi sistemi funkcionišu kako treba. Mašinsko učenje takođe zahteva dosta podataka. U suštini koristi statistiku da generiše uvide u odnosu na koje se mogu definisati aktivnosti, kao i inteligenciju iz informacija. Upravljanje služi da definiše šta radimo sa podacima nakon što smo završili.

Druga pitanja podataka o kojima treba da brinemo

Potreban nam je način da upravljamo podacima tako da imamo najtačniji, bezbedan i kompletan skup podataka u svakom trenutku. O tome je reč u upravljanju podacima. To su politike koje organizacije postavljaju kako bi se postarale da to bude tako. Ako to ne sprovedemo ispravno, imaćemo poteškoća da napravimo veštačku inteligenciju i mašinsko učenje koje funkcioniše. Organizacije shvataju koliko je to važno, kako hakovanje postaje sve sofisticiranije. Postoji mnogo ljudi na internetu koji neumorno rade danju i noću kako bi napravili prevare i druga hakovanja i došli do korporativnih podataka. Takođe, treba da obratimo pažnju šta kompanije rade sa ličnim informacijama ljudi. Na primer, da li imaju politiku za deljenje vašeg imena i privatnih informacija sa oglašivačima? Ovo su pitanja na koja treba odgovoriti kako bi se napravila kohezivna politika koja dobro funkcioniše u doba veštačke inteligencije.

Liderstvo i etika u doba veštačke inteligencije