Istraživači su napravili veštačku inteligenciju koja iscrtava ono u šta osoba gleda, u realnom vremenu, samo uspomoć čitanja i dekodiranja moždanih talasa. Neuronske mreže čitaju misli u vidu zapisa moždanih talasa. Što je najimpresivnije od svega – tehnika nije invazivna jer se sve informacije o moždanim talasima prikupljaju putem uređaja koji se nosi na glavi i prekriven je elektrodama za elektroencefalografiju (EEG).

Izvor: Grigorij Raškov / NEUROBOTICS

Slika 1. Svaki par predstavlja isečak iz videa koji je ispitanik gledao i odgovovarajuće slike koju je generisala neuronska mreža na osnovu moždane aktivnosti.

Kako to neuronske mreže čitaju misli?

“Istraživači su nekada smatrali da je proučavanje procesa u mozgu putem EEG nalik nagađanju kakva je unutrašnja struktura parne mašine analiziranjem dima koji ispušta voz sa pogonom na paru”, izjavio je istraživač Grigorij Raškov u saopštenju za medije. “Nismo očekivali da to sadrži dovoljno informacija kako bi se barem delimično rekonstruisala slika koju posmatra pojedina osoba. Ipak, ispostavilo se da je to itekako moguće.”

Tim sa Moskovskog Instituta za fiziku i tehnologiju i ruske korporacije Neurobotics je započeo svoju studiju, dostupnu na serveru bioRxiv, postavljanjem kape sa elektrodama na glave ispitanika kako bi snimili njihove moždane talase.

Zatim je svaki učesnik 20 minuta gledao niz video snimaka od kojih je svaki trajao po 10 sekundi. Tema svakog od fragmenata je pripadala jednoj od 5 kategorija, a istraživači su otkrili da mogu da ustanove koju kategoriju video snimaka je ispitanik gledao samo na osnovu njegovih EEG podataka.

Za sledeću fazu istraživanja, naučnici su razvili dve neuronske mreže. Jednu su trenirali da generiše slike u tri testirane kategorije od vizuelnog “šuma”, a drugu da prevodi EEG podatke u porediv šum. Kada su uparene zajedno, VI su mogle da iscrtaju iznenađujuće precizne slike onoga u šta je osoba gledala isključivo na osnovu njenih EEG podataka u realnom vremenu.

“Zahvaljujući današnjoj tehnologiji, invazivni neuronski interfejs koji je zamislio Ilon Mask se suočava sa izazovima kompleksne hirurgije i rapidne deterioracije usled prirodnih procesa – oksidira i prestaje da radi u roku od nekoliko meseci”, rekao je Raškov. “Nadamo se da ćemo jednog dana moći da dizajniramo neuronske interfejse koji ne zahtevaju implantaciju i cenovno su pristupačniji”.

Ko su futuristi? I vi možete razmišljati o dalekoj budućnosti