Možda se ste apsolutni profesionalac kada je reč o radu pod pritiskom. Vi i vaši prethodni saradnici to znate, ali kako komunicirate svoju sposobnost da izlazite na kraj sa pritiskom tokom razgovora za posao? Kada vam postave pitanje kako radite pod pritiskom, dajte konkretne i specifične primere.

Kako radite pod pritiskom? Šta odgovoriti

Pokušajte da se prisetite vremena kada vas je pritisak načinio produktivnijim i imao pozitivan ishod. Vaš odgovor treba da prati trodelnu strukturu:

1. Ispričajte priču

Počnite posavljanjem konteksta. Šta je bila ta stresna situacija? Šta je prouzrokovalo? Sa kojim specifičnim promenama ste se vi ili vaš tim suočavali? Kakve bi bile posledice podbacivanja?

Dajte vašem sagovorniku dovoljno informacija tako da može u potpunosti razumeti vrstu pritiska sa kojim ste imali iskustva. Jednom nakon što je to postavljeno na odgovarajući način, pređite na opisivanje aktivnosti koje ste preduzeli.

2. Objasnite svoje rešenje

Ispričajte šta ste uradili kako biste se prilagodili u skladu sa stresnom situacijom. Ovo može biti skica za plan koji ste osmislili da biste nadvladali težak zadak, objašnjenje vašeg pribranog mentalnog sklopa, ili opis kolaborativnog truda koji ste predvodili sa svojim saradnicima kako biste održali produktivnost.

Mogli biste takođe odabrati da objasnite veštine koje ste razvili nakon izlaženja na kraj sa stresnim situacijama, kao što je naučiti da prioritizujete zadatke ili znati kada se obratiti za pomoć.

3. Podelite rezultate

Kako biste dokazali da je vaša strategija upravljanja stresom bila uspešna, podelite rezultate. Da li ste završavali zadatke na vreme i zadovoljavajućim kvalitetom? Na koje načine je vaša kompanija bila pod pozitivnim uticajem vaših aktivnosti?

Potkrepljujući svoj narativ merljivim rezultatima, možete pružiti snažniji odgovor i uspeti u razgovoru.

Kako radite pod pritiskom: Šta ne treba reći

Postoji nekoliko vrsta detalja koje ne bi trebalo da podelite, bez obzira na to koliko dobro pokazuju vašu sposobnost da ostanete pribrani pod pritiskom. To obuhvata kategorije navedene u nastavku:

Stresne situacije koje ste prouzrokovali – Čak iako ste se kasnije iskupili, najbolje je izbeći pričanje priča o problemima koje ste sami napravili.

Stepen stresa koji ste osetili – Poslodavci ne žele da znaju koliko se stresirate, oni žele da znaju samo kako izlazite na kraj sa stresom kada se sa tim suočite. Pored toga, nikada ne bi trebalo da kažete da ste “imuni na stres”; intervjuer vam verovatno neće verovati ili bi mogao pretpostaviti da jednostavno niste svesni stresora u radnom okruženju (ni jedno od ovo dvoje neće ostaviti povoljan utisak).

Veštine egzekucije: Usavršavanje sprovođenja posla do rezultata