Ako nas je 2020-ta ičemu naučila, to je da ne možete predvideti šta dolazi iza ugla. Ali može se reći da će promene i neizvesnost nastaviti da budu glavne teme kako stupamo u novu godinu. Takođe se može pretpostaviti da će liderstvo biti od suštinskog značaja za uspeh. Imajući to na umu, u nastavku su liderske odluke koje preporučujemo da usvojite u godini pred nama.

Liderske odluke: kako voditi sebe

Živite intencionalno

Naši profesionalni i privatni životi se često preklapaju – a kada mnogi od nas rade na daljinu ili otkrivaju kako naš poslovni život okreće naglavce naš privatni život, to danas važi više nego ikada.

Možda ćete morati da sarađujete sa drugima na nove načine, uključujući i ljude u vašem domaćinstvu. Tokom ovih perioda, kritično je da nastavite sa otvorenom komunikacijom. Umesto da postanete preopterećeni ili se ponašate u neskladu sa svojim namerama, pokušajte da podelite zadatke u skladu sa prirodno jakim stranama i dostupnošću.

Gde možete najbolje uložiti svoju energiju? Premda se ne može kontrolisati mnogo toga, velika snaga leži u biranju. Živeti intencionalno znači raditi najbolje što možemo kako bismo se postarali da su naša ponašanja u skladu sa onim što vrednujemo, a važno je ujedno i za profesionalni i za privatni život.

Ostanite zdravi

U sezoni novogodišnjih odluka, ovo je popularna tema. Kada ste lider, vaš lični učinak, a samim tim i vaša efektivnost, jeste pod snažnim uticajem vašeg zdravlja.

Zdraviji ljudi imaju više energije, mogu razmišljati jasnije i kadri su da se fokusiraju na duže periode, te su manje skloni da se razbole. Sledeći ključni faktori za predviđanje dobrog zdravlja takođe poboljšavaju liderstvo:

 • Hranite se zdravo i uz obilje nutrijenata
 • Obezbedite sebi adekvatnu količinu i kvalitet sna
 • Redovno praktikujte fizičke aktivnosti
 • Upravljajte pritiskom tako da ne pređe u negativni stres

Sve i da osećate kako ste u stisci s vremenom, izdvojiti nekoliko minuta svakoga dana da pojačate svoju izdržljivost vam može pomoći da postanete efektivniji lider na poslu i kod kuće.

Negujte svoju virtuelnu personu

Većina zaposlenih koji rade od kuće se može identifikovati kada se pomene popularni izraz “Zoom iscrpljenost”. Čak i nakon meseci virtuelnih komunikacija, i dalje može biti nelagodno ili čak zamorno komunicirati isključivo preko ekrana. Nekako se koprcamo sa lošim Internet konekcijama i pokušavamo najbolje što možemo da ostvarimo kontakt očima, a sve to u nadi da će naše reči i jezik tela komunicirati naš entuzijazam i angažovanje.

Pažljivom izgradnjom svoje virtuelne persone možete pojačati kvalitet svojih virtuelnih komunikacija. Fokusirajte se na tri oblasti: neposrednost, receptivnost i pribranost. Rezultat je pojačan osećaj povezanosti između vas i vaše publike.

Liderske odluke ukoliko vodite druge ljude

Delegirajate efektivnije

Podrazumeva se da ste efektivniji u ulozi lidera kada možete da odredite prioritete i fokusirate se na zadatak koji je pred vama.

Ali, da li ste razmislili o drugim pogodnostima delegiranja? Osnažujući druge, na primer, pokazujete poverenje i pomažete svojim direktno podređenima da se razviju kao lideri. Omogućavate zaposlenima autonomiju, povećavate njihove inovacije, komunikacije i kreativnost.

Efektivno delegiranje prevazilazi puko dodeljivanje zadataka nekome. Ukoliko to vidite kao ciklus, možete podstaći profesionalni razvoj i osloboditi svoje vreme za fokusiranje na liderske probleme koji su najvažniji za vas i vašu organizaciju.

Fokusirajte se na sledeća 4 koraka:

 1. Znajte zašto delegirate, tako da možete bolje komunicirati potrebe i očekivanja
 2. Dodelite zaduženja odgovarajućim ljudima
 3. Komunicirajte smisao zadatka
 4. Podelite proces

Podržite svoje zaposlene u njihovim nastojanjima za razvoj

Profesionalni razvoj je važan svakoj osobi u vašem timu. Osnovni faktor predviđanja uspeha programa liderskog razvoja jeste mera u kojoj nadređeni podržavaju polaznike. Dakle, kako možete podržati svoje ljude?

 • Postavite temelj za efektivan program diskusijom sa svojim direktno podređenima o njihovim ciljevima – oblasti na koje treba da se fokusiraju i kako mogu izvući maksimum iz svake prilike
 • Dozvolite im da se potpuno fokusiraju na trening, omogućavajući im da se u potpunosti isključe iz svakodnevnih odgovornosti
 • Saznajte kakva podrška će im biti potrebna kada se završi njihov program obuke
 • Nakon treninga, organizujte sastanak sa članovima svog tima kako biste diskutovali šta su naučili, kako će to primeniti i šta vi možete da uradite kako biste nastavili da im pružate podršku.

Vodite svoj tim kroz promene

Promena je jedina stvar u koju možemo biti sigurni. Ne samo što lideri moraju i sami prolaziti kroz promene, već takođe treba da predvode i svoje timove.

Čak i kada lideri i organizacije znaju kakva je promena, ipak mogu oklevati, podbaciti u delovanju ili delovati sporo. Evo kako možete prevazići tu inerciju:

 • Znajte šta želite da postignete
 • Posmatrajte trenutno stanje vašeg tima ili organizacije
 • Prihvatite da ovako stoje stvari i da se promena neće dogoditi osim ukoliko ne preduzmete akciju
 • Komunicirajte svoju nameru i zašto – iznova, iznova i iznova
 • Demonstrirajte svoju ličnu posvećenost promeni
 • Ponudite bolju viziju zasnovanu na vašoj nameri
 • Nagradite one koji se pokrenu unapred

Liderske odluke ukoliko vodite organizaciju

Budite strateškiji lider

Ako ste nalik većini menadžera i rukovodilaca, imate poteškoća da balansirate kratkoročne i dugoročne prioritete, i potrebno je da budete sposobni da pokrenete strategije nakon faze postavljanja ciljeva, ka fazi transformacije. Sposobnost da napravite tu vrstu održive promene širom organizacije zahteva liderstvo koje je:

 • Široko po obimu: Budući da je vaša organizacija povezana iznutra, razumete kako akcije preduzete u jednom odeljenju imaju lančani efekat
 • Fokusirano na budućnost: Strateški lideru razumeju kako integrisati kratkoročne rezultate sa dugoročnim fokusom
 • Orijentisano na promenu: Napraviti značajnu razliku često podrazumeva predvođenje organizacione promene. Strateški lideri su kadri da postave ključna pitanja, uključujući tu: Šta su presudni pokretači u koje treba da investiramo svoje resurse, vreme i energiju?

Negujte inovacije

Inovacija je važna, ali malo je kompanija koje su zaista dobre u tome. Zašto? Delimilčno jer je dobro vođenje inovacije različito od vođenja tekućih poslovnih operacija.

Menadžeri i individualni saradnici koji su odgovorni za inovacije imaju potrebz za više emocionalne podrške, kako bi preuzimali rizike i ulagali sva svoja znanja, veštine i energiju u projekte inovacije.

Lideri moraju praktikovati 3 ključna ponašanja kako bi podržali i podstakli inovacije:

 • Pokažite poverenje u inovatore kako biste ih osnažili
 • Pokazujte svrhu inovacije na svakom koraku kako biste motivisai, inspirisali i fokusirali inovatore.
 • Uspostavite partnerski odnos sa inovatorima kao jednakima, da biste doprinosili i podelili rizike.

Izgradite izdržljiviju organizaciju

Kada su organizacije izdržljive, njihovi ljudi su pažljivi i svesni okruženja, sposobni su da reaguju produktivno tokom preokreta i voljni su da nauče na osnovu iskustva.

Premda se organizaciona izdržljivost gradi tokom vremena, neki od najboljih razvojnih momenata se javljaju tokom poteškoća i neplaniranih promena. Kao lider, uz liderske odluke možete pomoći svojoj organizaciji da postane izdržljivija tako što uvrstite ova tri koraka u svoj svakodnevni posao:

 • Anticipirajte šta se događa u okruženju
 • Osnažite svoje ljude da sarađuju na nove načine
 • Procenite svoj napredak tako da biste konstantno mogli da ojačavajte sposobnosti i kapacitete

Potražite sreću u nesreći i podelite svoja otkrića

Iako je malo onih koji s radošću dočekuju nedaće, svi se sa njima suočavamo u ovoj ili onoj meri. Dobra vest je da teška vremena mogu biti naši najveći učitelji.

Bilo da se nosimo sa ličnom traumom, diskriminacijom, neuspehom, ili preprekama u karijeri, imamo priliku da naučimo 4 važne lekcije – ako smo za njih otovreni. Prihvatite ovu sreću u nesreći:

 • Saosećanje, koje vam pomaže da prepoznate muke drugih i motiviše vas da ponudite svoju podršku.
 • Samosvest, koja vam pomaže da pravite izbore na osnovu onoga što je značajno, kao i sopstvenih ograničenja i veština.
 • Razumevanje granica vaše kontrole, koje vam omogućava da prihvatite kako neke stvari jednostavno nisu do vas.
 • Fleksibilnost, koja vam pomaže da bivate izdržljivi suočavajući se sa promenom, budućim neuspesima i novim izazovima.

Ko su futuristi? I vi možete razmišljati o dalekoj budućnosti