Ako zaista poredimo “ko pobeđuje na poslu”, čini se da muškarci imaju vođstvo. Žene u poslovnom svetu zarađuju 79 centi u odnosu na 1 dolar, uprkos stepenu obrazovanja, u poređenju sa muškarcima. Premda gotovo polovinu radne snage u SAD čine žene, samo četvrtina ima cenjenu “CEO” titulu.

Ali, rezultat nije oduvek bio ovako neuravnotežen. Izuzetne i raznolike žene su odigrale ključnu ulogu u unapređivanju tehnologije od trenutka kada je to postala samostalna oblast. Tokom istorije, žene su se suočavale sa nedovoljnom zastupljenošću na liderskim pozicijama i potplaćenošću za svoj rad, ali to ih nije zaustavilo. Kako se situacija preokreće i žene se sve više čuju, jasno je da žene naporno rade da izjednače rezultat, uprkos prepreka sa kojima se suočavaju.

Ipak, eto nas ovde, gledamo nejednakost pravo u oči. Šta moramo uraditi da pobedimo? Uopšteno govoreći, čini se da muškarci nemaju problema da urade šta god je potrebno kako bi napredovali na poslu, kao što brojke pokazuju. Da li žene moraju biti voljne da se takmiče na poslu kako bi dostigle jednakost po zaradi i zastupljenosti u liderstvu?

Društveni eksperiment

Istraživanja sugerišu da su muškarci kompetitivniji od žena. U jednoj Harvard istraživačkoj studiji, učesnici su podeljeni prema polu u dve grupe, a zatim je od njih traženo da urade jednostavnu matematičku jednačinu. Bila im je ponuđena kompenzacija – bilo u netakmičarskom duhu ili u okviru modela podsticaja kroz takmičarski turnir. Muškarci su bili dvostruko skloniji nego žene da biraju model kompenzacije kroz takmičarski turnir za svoj zadatak. Uprkos promeni nivoa učinka ili sposobnosti učesnika, žene su i dalje bile 38% manje sklone nego muškarci da biraju takmičarsku opciju.

Štaviše, isti istraživači su otkrili da su muškarci niskih sposobnosti ulazili u turnir previše često, dok su žene visokih sposobnosti oklevale i nisu dovoljno često pristupale. Istraživači su sumirali jaz u učešću na turniru na dva načina: “muško preterano samopouzdanje i razlike u preferenci za takmičenje”.

Ovo izbegavanje takmičenja ne ide u prilog ženama u današnjem poslovnom svetu. Timovi prodaje koriste takmičenje kao način da motivišu, pa čak i plaćaju zaposlene. Direktori izgovaraju rečenice poput “pobedite konkurenciju” i zastupaju ideju da ukoliko niste na vrhu, to znači da podbacujete. Ali, šta je sa svim ženama kojima, kako sugeriše harvardska studija, možda nedostaje samopozdanje njihovih muških pandana ili više vole manje kompetitivne puteve napredovanja u karijeri?

Dve profesorke, dr Korin Apicela i dr Johana Molerstrom, su takođe ispitivale razlike među polovima ne bi li otkrile da li, i zašto, žene zaziru od takmičenja, kao i da li je ovo (ili ne) bio uzročni faktor nejednakosti u zaradi i liderstvu. Cilj im je bio da odgovore na pitanje: Mogu li žene uopšte biti podjednako kompetitivne kao i muškarci? Ili, drugim rečima, ukoliko u potpunosti uklonite muškarce sa scene, da li bi žene bile kompetitivne među sobom? Kratak odgovor glasi – da. Apicela i Molerstrom su proglasile da, prema njihovim otkrićima, “stvaranje prilika za takmičenje sa samim sobom u radnom okruženju… jeste jedan od načina da se žene načine podjednako kompetitivnim kao i muškarci”.

Žene u poslovnom svetu: Da biste pobedile, morate učestvovati

Ispostavilo se da je kompetitivnost, kada se iskoristi na pravi način, dobra za žene. Istraživači sa Harvarda sugerišu da nadređeni usmeravaju kompetitivni pritisak zarad samoinicijativnog poboljšanja i majstorstva, pre nego zbog takmičenja među kolegama. Za žene je važno da posmatraju svoj napredak na poslu u odnosu na svoj prethodni učinak, a ne da se obeshrabre kada njihove kolege jednostavno koriste takmičenje kao način da ostanu motivisani. Pokušajte da sarađujete sa svojim menadžerom kako biste postavile lične i profesionalne ciljeve i napravile meru za takmičenje sa samom sobom.

Za žene koje žele da unaprede svoju karijeru i ostvare jednakost, budite svesne sklonosti žena da se uzdržavaju od kompetitivnih situacija. Možda je potrebno samo da učestvujete kako biste napredovale. Naučite od svojih muških kolega: Ne morate biti savršeno kvalifikovane da pokušate nešto novo. Brojna radna okruženja su postavljena tako da takmičenje postaje zaista neizbežno, i u redu je uskočiti grlom u jagode čak i kada imate osećaj da nećete pobediti, ili da ste nedovoljno kvalifikovane.

Najzad, više rukovodstvo mora početi pomnije da obraća pažnju na to zašto žene imaju toliko poteškoća da se probiju u više redove menadžmenta. Nije da žena nema, čak nije reč ni o tome da žene nisu dovoljno kvalifikovane. Put koji žene moraju proći kako bi dospele do vrha je često popločan situacijama koje bi mnoge žene radije želele da izbegnu.

Plima podiže sve brodove. Počnimo od toga da radimo zajedno na stvaranju kultura u kojima svi zaposleni, bez obzira na pol, ili bilo koju drugu razliku, mogu raditi zajedno, ne jedni protiv drugih. Menadžeri treba da postavljaju izazove svojim zaposlenima pojedinačno, a pojedinci koji žele da budu u brzoj traci ka unapređenju treba da postavljau izazove sebi. Tako svi možemo pobediti u poslovnom svetu.

Kako upravljati svojim šefom: Usmerite sopstvenu karijeru